Varför jag inte gillar fonder som ger utdelning

Om ditt mål är att bygga en portfölj med stigande utdelningar är en inkomstfond förmodligen inte det bästa alternativet – även om det finns få undantag.

Fernando Luque 2023-05-17 | 10:53
Facebook Twitter LinkedIn

symbolic graphic

Fonder och ETF:er som delar ut en utdelning är ett populärt val för investerare som söker tillgångar som ger en regelbunden, förutsägbar inkomst. De kommer i form av aktier, räntor och andra fondkategorier, vilket hjälper investerare att undvika aktierisk i deras strävan efter ett utdelningsflöde.

I princip är det säkrare att få en utdelningsinkomst från en korg med värdepapper än från ett enskilt företag. Om vi väljer att själva bygga upp en utdelningsportfölj blir resultatet ofta ett snävare urval av aktier, vilket utsätter investerare för risken att enskilda företag sänker eller ställer in sina utbetalningar. Det strider mot målet om en konstant och om möjligt ökande utdelningsintäkter.

Det är också lättare att uppnå en periodisk inkomst med en viss önskad flödesfrekvens med hjälp av en fond än att använda den egna korgen med aktier. Fondförvaltare som har lanserat distributionsklasser har faktiskt ofta gjort det genom flera klasser med årliga, kvartalsvisa eller månatliga utbetalningar.

Men det finns ett stort problem med fonder som ger utdelning. Vad en utdelningsinvesterare vill ha är en utdelning som växer över tid, och så brukar det inte vara med fonder. De tenderar att justera utdelningen efter utvecklingen av substansvärdet - marknadens utveckling.

På aktiemarknaden finns det företag som anses vara "utdelningsaristokrater" eftersom de konsekvent ökar sina utbetalningar. För att få denna hedersstämpel måste ett företag konsekvent ha ökat sina utdelningar under minst 25 år i rad. Sådana företag har en meritlista med stabila vinster, stark finansiell hälsa och ett åtagande att återföra värde till sina aktieägare genom regelbundna utdelningar.

De är vanligtvis stora, väletablerade företag med en historik av stabila resultat och en solid marknadsposition. Några välkända exempel på utdelningsaristokrater inkluderar Coca-Cola [KO], Johnson & Johnson[JNJ och Exxon Mobil [XOM].

Exxon Mobil har ökat sin utdelning per aktie under vart och ett av de senaste 10 åren, även under 2020 då aktien tappade 36% i USD. I år ökade bolaget sin utdelning per aktie från 3,43 till 3,48.

Som jämförelse, låt oss ta en titt på vad som har hänt under de senaste 10 åren med M&G Global Dividend A EUR, en av fonderna med högst AUM och högsta direktavkastning i Morningstar Global Equity Income Category.

Diagrammet visar tydligt att den totala utdelningen har varit oregelbunden under de senaste 10 åren: det har varit 3 år (2017, 2019 och 2022) då fonden har varit tvungen att minska sin utdelning.

Och det mönstret har varit typiskt för utdelningsdelande fonder.

I den nämnda Morningstar-kategorin-- Global Equity Income-- av 134 fondklasser som har delat ut en utdelning under vart och ett av de senaste 10 åren, har endast 14 klasser inte drabbats av någon utdelningssänkning under den perioden.

Få undantag

Vi kommer att lyfta fram två fonder som har lyckats öka sin utdelning år efter år.

FvS Dividend R (Medalist Rating: Guld)

Strategins effektiva investeringsfilosofi stödjer betyget High Process Pillar. Oberoende av ratingen visar analys av strategins portfölj att den har bibehållit en betydande överviktsposition i kvalitetsexponering och en undervikt i avkastningsexponering jämfört med andra kategorier. En exponering av hög kvalitet innebär att man håller aktier som är konsekvent lönsamma, växer och har solida balansräkningar. Och en lågavkastningsexponering bottnar i att hålla färre aktier med hög utdelning eller återköpsavkastning - istället för att hålla aktier i ett tidigt utvecklingsstadium.

Fidelity Global Dividend (Medalist Rating: Brons)

Dan Roberts, fondförvaltare, tillämpar ett kvalitetsorienterat förhållningssätt, men med ett värderingsmedvetet tänk. Han screenar först universum genom ett kvantitativt filter, följt av en djupgående nedifrån och upp aktieanalys. Roberts letar efter företag med förutsägbara och motståndskraftiga kassaflöden, pålitliga affärsmodeller, transparenta finansiella rapporter, sunda balansräkningar och stark ledning. Det leder till en 50-60 aktieportfölj där cykliska industrier som banker, energi och råvaror vanligtvis undviks. Istället hittar Roberts goda möjligheter inom hälsovård, försäkringar, börser, konsumentvaror och industrier.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar