Ska du följa efter din fondförvaltare som flyttar till ett nytt fondbolag?

När din fondförvaltare lämnar till ett nytt fondbolag kan det vara frestande att följa efter. Men historiska bevis visar att du bör tänka två gånger innan du tar språnget.

Mathieu Caquineau, CFA 2023-05-19 | 0:04
Facebook Twitter LinkedIn

exit

När en fondförvaltare lämnar sin arbetsgivare för att ansluta sig till en konkurrent eller starta eget, undrar många investerare om de ska stanna kvar eller följa förvaltaren.

Morningstars senaste studie undersöker de historiska bevisen för fonder som har hemvist i Europa och USA under de senaste 30 åren för att se hur fondförvaltare har kunnat överföra sina investeringskunskaper och "alfa"-potential från sitt gamla företag till sitt nya företag.

Alpha mäter en förvaltares förmåga att leverera värde genom val av värdepapper eller finansiella instrument som en del av förvaltningsmandatet.

Resultaten av studien visar att fondförvaltare som byter bolag tenderar att ha attraktiv avkastning i sitt bagage. Detta gör det ännu mer lockande för investeraren att ta steget att följa efter förvaltaren. Investerare bör dock reflektera över faktumet om portföljförvaltare med starka meriter kan överföra sina investeringskunskaper på ett öppet sätt. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

I genomsnitt tenderar förvaltare att producera mindre alfa i sin nya verksamhet på lång sikt jämfört med vad de uppnådde hos sin tidigare arbetsgivare.

Med det sagt, några förvaltare gick framgångsrikt över till sina nya verksamheter och fortsatte att generera överavkastning för investerare.

Faktorer att ta hänsyn till utöver historisk avkastning

Baserat på vår erfarenhet finns det flera andra faktorer som påverkar en framgångsrik förflyttning som investerare bör överväga noggrant.

Anpassning av investeringsfilosofi: Det är inte särskilt vanligt att en förvaltares meritlista och investeringsfilosofi är fullt och direkt tillämplig hos den nya arbetsgivaren. Den nya verksamheten kan ha en annan investeringsprocess eller strategi. Detta kan ha en inverkan på överföringen av investeringskompetens. Ju närmare de två investeringsfilosofierna är, desto bättre.

Stöd och resurser: Det är viktigt att jämföra den gamla och den nya arbetsgivarens resurser. Det analytiska stödet, den interna expertisen och de verktyg som fondförvaltare använde i sin tidigare verksamhet spelade sannolikt en roll för att generera överavkastning. Det nya bolaget måste tillhandahålla jämförbara eller överlägsna resurser, såsom forsknings- och analysverktyg, för att stödja fondförvaltarens investeringsstrategi. Utan tillräckliga resurser kanske förvaltare inte kan genomföra sin investeringsstrategi på ett effektivt sätt.

Företagskultur: Fondförvaltare måste anpassa sig till den nya kulturen och värderingarna för att kunna överföra sin kompetens effektivt. Företag med god förvaltningspraxis har en bättre grund för en framgångsrik övergång. Dessa företag verkar inom sin kompetenskrets, gör ett respektabelt jobb med att anpassa förvaltarnas intressen med investerarnas i deras fonder och tar ut rimliga avgifter. Det kan vara en bra idé att titta på hur ett företag har hanterat integrationen av fondförvaltare tidigare.

Ledningsgrupp: Om fondförvaltare går med i ett etablerat team måste de anpassa sig till den befintliga teamdynamiken. Om förvaltaren dessutom tidigare har utvecklats i ett ledningssystem för Hub and Spoke, kan det vara svårt att betona teamwork i det nya företaget. Sammantaget ökar sannolikt en positiv teamdynamik chanserna att förvaltare effektivt kan tillämpa sina färdigheter.

Avgifter är även en viktig del av ekvationen. Om avgifterna som debiteras den nya fonden är betydligt högre än de för den tidigare fonden, kan detta vara en dealbreaker. Oavsett hur duktig portföljförvaltaren är och hur bra övergången är från början, om avgifterna är för höga i den nya butiken kan investerarna förlora på det i längden.

Hela studien finns tillgänglig på Morningstar Direct, Morningstars plattform för fondanalys och fonddata. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar