Morningstar höjer Novo Nordisks verkliga värde till 900 DKK

Vi höjer vår uppskattning av verkligt värde för Novo Nordisk till 900 DKK från 860 DKK efter att ha höjt vår antagna försäljning för företagets fetmaportfölj och pipeline, som en del av en bredare, mer hausseartad syn på den globala försäljningspotentialen för fetmaläkemedel.

Johanna Englundh 2023-05-26 | 12:12
Facebook Twitter LinkedIn

novo

Morningstar höjer Novo Nordisks verkliga värde till 900 DKK från tidigare 860 DKK. Novos försäljning av fetmaläkemedel förväntas nå en topp på 23 miljarder dollar år 2031, innan semaglutids patent går ut 2032. Vid fetma utgör semaglutid grunden för injicerbar fetmamedicin Wegovy samt en potentiell oral, högdos semaglutid som nyligen genererade positiva data i en fas 3-studie.

GLP-1-tillväxt och medvind i utländsk valuta driver den övergripande femårsprognosen för 15% omsättningstillväxt och 20% resultattillväxt fram till 2027. Den systematiska risken kring Novo Nordisk aktie bedöms vara lägre än genomsnittet. 

novo

Som en pionjär inom diabetesvård har Novo Nordisk funnits i branschen i mer än 85 år och har 32% av den 50 miljarder dollar plus marknaden för diabetesbehandling, och ungefär hälften av insulinmarknaden på mer än 15 miljarder dollar.

"Prevalensen av diabetes förväntas skjuta i höjden under de kommande decennierna som ett resultat av en alltmer överviktig och åldrande befolkning, och vi förväntar oss att Novo kommer att behålla sin breda vallgrav eftersom de fortsätter att dominera inom innovationer inom diabetes och fetmaterapi", resonerar Morningstars sektoranalytiker Karen Andersen i sin senaste analytikerkommentar daterad 25 maj. 

Godkännandet av Novo Nordisks GLP-1-agonist Wegovy 2021 har lett till en ökning av efterfrågan på den aktiva ingrediensen semaglutid i olika former, inklusive diabetesläkemedlet Ozempic.

"Eli Lillys godkända diabetesläkemedel Mounjaro är redo att generera ännu starkare viktminskning och lanseras mot fetma i slutet av 2023. Vi tror att Novo och Lilly kommer att fortsätta att leda fetmamarknaden under de kommande 10 åren, med stegvis innovation i denna snabbt växande marknad som kommer att stödja deras breda vallgravar", tillägger Andersen. 

Eli Lilly lyfts fram som Novo Nordisks främsta konkurrent, en position som kommer hålla i sig i takt med Eli Lillys potentiella lanseringar av Mounjaro inom fetma samt en oral GLP-1 och en ny trippelagonist 2025, vilket resulterade i en andel på 40% till 2032. Novo Nordisks andel av marknaden uppskattas nå mer än 35% 2032.  

Andra spelare som lyfts fram är Amgen och Pfizer, som tillsammans med andra biofarmakaföretag skulle kunna börja lansera sina egna GLP-1-baserade fetmaläkemedel så tidigt som som 2025. Dessa nya aktörer skulle kunna växa till ungefär en fjärdedel av marknaden år 2032.

Karen Andersen förväntar sig att 21 miljoner individer globalt skulle kunna ta GLP-1-baserad behandling för fetma år 2032, vilket skapar potential för en marknad på 60 miljarder dollar. Det skulle kunna leda till en potentiell försäljning i intervallet 37-86 miljarder USD årligen. Men trots att efterfrågan skenar idag så finns det flertal potentiella risker, såsom patienter som faller bort från kronisk terapi, svagare efterfrågan bland patienter med fetma utan diabetes eller eventuella långsiktiga säkerhetsrisker som kan uppstå i takt med att fler patienter behandlas.

Vid lunchtid på fredagen handlas Novo Nordisk aktie till 1.128 DKK, vilket innebär att aktien anses vara drygt 25% övervärderad i jämförelse med Morningstars uppskattning av verkligt värde. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Novo Nordisk A/S Class B2 150,39 MXN2,44

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar