Svenska storbankerna väntas klara en fastighetskris

Fallande fastighetspriser oroar investerarna. Men jämfört med tidigare kriser står de tre svenska storbankerna stadigt. Mer eget kapital och fokus på betalningar gör skillnad. Det skriver Dagens industri i en analys.

Finwire 2023-05-29 | 0:56
Facebook Twitter LinkedIn

svenska storbanker

Svenska banker har gått igenom två stora kriser; fastighetskrisen 1990 och finanskrisen som utlöstes av Lehman Brothers konkurs hösten 2008.

Applicerar man de kreditförlustnivåer som gällde 2009 på dagens utlåning klarar sig bankerna bra, skriver tidningen. Nu är det fastigheter som oroar. Handelsbanken har störst andel av utlåningen till fastighetsbolag, 30 procent, mot 16 för Swedbank och 17 för SEB. En stor skillnad mot finanskrisen är att bankerna nu har mer eget kapital. Mätt i kronor har de tre bankernas egna kapital ökat dubbelt så mycket som utlåningen.

"En känslighetsanalys där alla förfall under 2023 får en ränta på 5 procent och ingen hänsyn tas till att hyrorna höjts med index, faller den till två gånger. Alla kunder väntas klara sina räntebetalningar. Det ger en bra grund för sämre tider", skriver Dagens industri i sin slutsats.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar