Danske Bank tror bostadsbotten redan passerat - reviderar upp sin prognos

Storbanken förutspådde tidigare att bostadspriserna skulle falla med 25 procent från toppen i februari/mars, något de nu tror än en alldeles för pessimistisk syn. Nu reviderar de upp prisfallprognosen till 15 procent. 

Johanna Englundh 2023-06-02 | 12:29
Facebook Twitter LinkedIn

hus på en ö

I Danske Banks senaste Boprisindikator för maj framkommer det att priset på bostadsrätter i Stockholms kommun sjönk 0,4 procent i maj. Säsongsrensat motsvarar det en nedgång med 0,1 procent. Bostadsmarknaden fortsätter att takta på och trots att omsättningen gått ned kraftigt i riket som helhet så fortsätter omsättningen att hålla uppe relativt väl i Stockholms kommun.

Även andra delar av ekonomin har överraskat på uppsidan, här nämns framför allt arbetsmarknaden som visat på en otrolig motståndskraft. Företagens anställningsplaner enligt Konjunkturinstitutet visar dessutom inte på någon försämring under maj vilket torde minska risken för en nedgång i bostadspriserna framöver. Det som däremot talar i motsatt riktning är att banken räknar med ytterligare höjningar från Riksbanken, vilket innebär att framför allt den rörliga bolåneräntan kommer att stiga ytterligare framöver, från redan höga nivåer. 

Många hushåll kommer således pressas ytterligare framöver, då omkring 55 procent av bolånen är av rörlig karaktär. Sett till snitträntan på den totala bolånestocken, som inkluderar även bundna bolån, så steg denna över 3 procent vid senaste mätningen för första gången sedan 2013. 

"Vår tidigare prognos på -25 procent säsongsrensat från toppen i februari/mars 2022 till botten är troligtvis alldeles för pessimistisk", skriver Danske Bank. 

Hittills är bostadspriserna ned omkring 12 procent, och från detta läge finns det troligtvis en viss nedsida med tanke på att många av de bundna bolånen kommer att behöva refinansieras till en betydligt högre bolåneränta, menar banken. Men det handlar troligtvis snarare om en nedgång omkring 15 procent från topp till botten än de 25 procent som tidigare prognosticerades. Många risker finns givetvis kvar, men på det stora hela närmar vi oss slutet på räntehöjningscykeln och många delar av ekonomin har klarat sig bättre än väntat. 

”Efter i princip oförändrade priser på Stockholms bostadsrätter i maj och en svagt uppåtgående trend sedan årsskiftet så drar vi nu slutsatsen att priserna bottnat ur. Vi justerar upp vår bedömning att det samlade prisfallet begränsas till 15 %, vilket fortfarande speglar en viss ytterligare nedsidesrisk av Riksbankens kommande höjningar”, kommenterar Danske Banks chefsekonom Michael Grahn.  

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar