SBAB: Bopriserna ska falla mer

Priserna på både lägenheter och villor fortsatte att falla under oktober, och än är inte botten nådd.   

Johanna Englundh 2023-11-02 | 9:30
Facebook Twitter LinkedIn

hus på en ö

Bostadspriserna föll med 1,1% i oktober sett till hela landet, enligt ett månatligt index från den statliga bolånebanken SBAB:s bostadssajt Booli. Det största fallet noterades för lägenheter, som föll 1,8%, medan villapriserna tappade 0,7%. 

Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner, men fallet var störst i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige. Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Mellersta Sverige. I två regioner – Stormalmö och Norra Sverige – steg dock villapriserna. 

Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 14%; lägenhetspriserna med drygt 10% och villapriserna med drygt 15%. 

"Man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på enstaka månadsutfall, men med de röda siffrorna i oktober har nu lägenhetspriserna fallit i samtliga regioner sammantaget över de senaste tre månaderna. Vi vet att många bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja sina månadsavgifter mycket framöver. Det talar för att vi bör vara beredda på fortsatt fallande lägenhetspriser över lag framöver", säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet. För villor är trenden svagt stigande men för lägenheter svagt fallande.

"Vi ser i dagsläget inga starka skäl till att ändra vår, sedan lång tid tillbaka, bedömning om ett totalt prisfall på bostäder på runt 20 procent mellan toppen och botten. Detta även om den underliggande trenden, där bland annat normala säsongseffekter har rensats bort, har indikerat mer eller mindre stillastående priser två månader i rad", tillägger Robert Boije.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar