ECB höjer styrräntan som väntat till 4,00 procent

ECB meddelade på torsdagen att de höjer styrräntan som väntat till 4,00 procent från 3,75 procent.

Finwire 2023-06-15 | 14:59
Facebook Twitter LinkedIn

arrow

"Inflationen har gått ner men beräknas förbli alltför hög under alltför lång tid. ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. ECB-rådet beslutade därför idag att höja de tre styrräntorna med 25 punkter", skriver ECB i en kommentar.

Indikatorerna för underliggande pristryck är fortsatt starka även om vissa uppvisar preliminära tecken på att lätta.

"Samtidigt påverkar ECB-rådets tidigare räntehöjningar med kraft de finansiella förhållandena och får gradvis effekt i hela ekonomin. Lånekostnaderna har stigit kraftigt och lånetillväxten tappar fart. Stramare finansieringsförhållanden är det viktigaste skälet till varför inflationen bedöms gå ner ytterligare mot målet i och med att de i allt högre grad väntas dämpa efterfrågan", skriver ECB.

ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt för att fastställa vilken räntenivå som är lämplig.

ECB-rådet bekräftar vidare att man kommer att upphöra med återinvesteringar i APP-portföljen (program för köp av tillgångar) från och med juli 2023.

ECB-tjänstemännen spår högre underliggande inflation jämfört med prognosen i mars

ECB:s experternas nya makroekonomiska prognoser visar höjningar i deras förväntningar på inflationen. Samtidigt väntas inflationen sjunka kommande år.

ECB-experterna förutspår nu att inflationen i genomsnitt kommer att nå 5,4 procent 2023 (tidigare bedömning från mars var 5,3). Inflationen väntas därefter i genomsnitt ligga på 3,0 procent 2024 (tidigare 2,9) och 2,2 procent 2025 (tidigare 2,1).

Den underliggande inflationen, det vill säga där energi- och livsmedelpriser har rensats bort, är fortfarande starkt. För 2023 spår experterna nu en inflation på 5,1 procent mot 4,6 procent som var bedömningen i mars. För 2024 är den nya prognosen 3,0 procent (tidigare 2,5) och för 2025 spås 2,3 procent (tidigare 2,2).

Vidare spår ECB-tjänstemännen att ekonomin växer med 0,9 procent 2023 (tidigare 1,0), 1,5 procent 2024 (tidigare 1,6) och med 1,6 procent 2025 (tidigare 1,6).

ECB presenterar prognoser vid fyra tillfällen på året: mars, juni, september och december.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar