Morningstar Sustainalytics förbättrar sina fysiska klimatriskbedömningar

Physical Climate Risk Metrics gör det möjligt för investerare att bedöma de finansiella effekterna av portföljbolagens direkta och indirekta klimatrisker, nu förbättras dessa för att skapa än mer värde. 

Johanna Englundh 2023-06-26 | 9:09
Facebook Twitter LinkedIn

temperatur

Morningstar Sustainalytics förbättrar Physical Climate Risk Metrics (PCRM) genom att addera två nya rapporter som ger djupare syn på ett företags exponering, förlust och finansiell motståndskraft när det gäller fysisk klimatrisk. Inom dessa rapporter har nya indirekta riskmått lagts till för att bättre möta rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) om att avslöja både direkta och indirekta fysiska risker och ge insikt över hela affärsvärdekedjan.

"Med det växande globala antagandet av klimatrelaterad reglering för att påskynda arbetet med att minska koldioxidutsläpp och den begränsade tiden för att mildra effekterna av den globala uppvärmningen, behöver investerare data och insikter för att förstå sin exponering för finansiella risker som härrör från de alltmer frekventa och förödande klimathändelserna", menar Azadeh Sabour, senior vice president för Climate Solutions på Morningstar Sustainalytics.

Vad innefattar fysiska klimatrisker? 

Physical Climate Risk Metrics hjälper investerare att förstå deras direkta och indirekta exponering för fysiska klimatförändringar och de potentiella ekonomiska konsekvenserna för deras portföljbolag.

Fysiska klimatrisker är de skador och förluster på egendom som uppstår på grund av de fysiska konsekvenserna av klimatförändringar. Dessa fysiska risker beror på akuta klimathändelser, såsom översvämningar, skogsbränder och extrem värme, och kroniska klimathändelser som torka och kustöversvämningar.

Fysiska klimatrisker är ojämnt fördelade över länder och regioner, och över tid, så platser som har låg risk idag kan ha mycket högre risk i framtiden. Över hela affärsvärdekedjan kan fysiska klimatrisker ha direkta effekter, såsom nedskrivningskostnader och produktivitetsförluster, och indirekta effekter som kan störa utbud och efterfrågan. Alla dessa kan ha en inverkan på investeraren, såsom en förändring av resultatet eller en ökning av risken för fallissemang (default).

Mmer information om Morningstar Sustainalytics klimatriskmått, såväl som andra betyg och klassificeringar, hittar du här.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar