Tufft 2022 för ESG-fonder, men de fortsätter prestera på längre sikt

Under det senaste decenniet har nästan 60% av de överlevande ESG-fonderna överträffat sina traditionella motsvarigheter, enligt en färsk Morningstar-studie.

Sara Silano 2023-06-27 | 15:33
Facebook Twitter LinkedIn

Simboli degli investimenti ESG

I en ny studie har Morningstar analyserat hållbara fonders prestation. Studien inkluderar omkring 8 000 produkter hemmahörande i Europa, inklusive 2 000 fonder och ETF:er (börshandlade fonder) som omfattar miljö-, sociala och ägarstyrningskriterier (ESG).

Studien jämförde traditionella kontra hållbara sektorer i 17 Morningstar-kategorier över olika tidshorisonter (3, 5 och 10 år). Dessutom analyserades ESG-fondernas prestation utifrån andra andra betyg också, såsom Star rating och Medalist rating.

Ingen trade-off

"Den genomsnittliga avkastningen och framgångsgraden för vårt urval tyder på att det inte finns någon trade-off förknippad med att investera i hållbara fonder på medellång till lång sikt", säger Hortense Bioy, global chef för ESG-forskning på Morningstar. "Faktum är att efter tre, fem och tio år slår den genomsnittliga ESG-fonden sin traditionella motsvarighet."

På kort sikt kanske detta inte händer dock. År 2022, ett år av kraftiga nedgångar på aktie- och obligationsmarknaderna, var det bara fyra av tio hållbara fonder som överträffade traditionella konkurrenter i det universum som Morningstar granskade.

Tabellen nedan visar den årliga framgångsfrekvensen för ESG-fonder (dvs. andelen hållbara fonder som överträffar sina traditionella motsvarigheter) i varje Morningstar-kategori som analyseras. Den gröna färgen indikerar en högre framgångsfrekvens.

Tasso di successo annuale dei fondi sostenibili

Varför ESG-fonder gick dåligt 2022

”Det dåliga resultatet 2022 kan till stor del tillskrivas sektorsammansättningen av hållbara fonder. Jämfört med traditionella fonder har dessa fonder en strukturell undervikt i energi, vilket var den sektor som presterade bäst i Morningstar Global Markets-index förra året, med en ökning på 34%”, förklarar Bioy.

"Däremot tenderar hållbara fonder att ha större exponering mot teknik, industri och sjukvårdssektorn än traditionella fonder. De förstnämnda var bland de sämsta 2022, med förluster på 32,2%, medan de andra två hade en negativ utveckling på 13% respektive 8,3%."

År 2020 hände precis det motsatta, med energi i kraftig nedgång och de andra sektorerna, särskilt teknik, som steg kraftigt. 

Investerare som valde hållbara obligationsfonder och ETF:er hade det också tufft förra året, eftersom de led mer av ränteuppgången på grund av portföljens längre genomsnittliga duration än traditionella fonder. Till exempel, i kategorin Euro Diversified Bond är den effektiva löptiden i genomsnitt 6,1 år för produkter som antar ESG-kriterier, jämfört med 5,4 år för traditionella motsvarigheter. 

Hållbara fonder vinner i längden

Trots att 2022 visade sig vara kämpigt för ESG-fonder så har inte ett enskilt år av underprestation raderat överavkastningen på medellång till lång sikt för de flesta kategorier. I synnerhet var sannolikheten för att hitta en framgångsrik ESG-fond under det senaste decenniet störst i kategorierna Global Large-Cap Blend Equity (framgångsgrad 68%) och EUR Government Bond (75%).

Under årtiondet överträffade nästan 60% av de överlevande ESG-fonderna sina traditionella motsvarigheter i de 12 kategorier som analyserats av Morningstar. Under samma period är överlevnadsgraden också mycket hög: 91% mot 50%. Enligt rapporten väntas dock detta gap minska i framtiden på grund av den snabba spridningen av hållbara produkter.

Tasso di successo dei fondi sostenibili su diversi orizzonti temporali

ESG-fonder har högre betyg

Morningstar-studien visar också att hållbara fonder och ETF:er tenderar att ha ett högre betyg, dvs. en bättre kostnadsjusterad risk/avkastningsprofil jämfört med den kategori de tillhör (betyget tar hänsyn till tidigare resultat och tillskrivs fonder som är minst tre år gamla).

"Över 36% av ESG-fonderna i urvalet har 4 eller 5 stjärnor, jämfört med mindre än 35% av traditionella fonder. 40% har 3 stjärnor (37% av traditionella fonder) och mindre än 24% har 2 eller 1 stjärna (29%), säger Bioy.

”Hållbara fonder har också större kapacitet att generera alfa. Detta bevisas av det faktum att cirka 38% av dem har ett positivt medaljbetyg (guld, silver eller brons), mot 32% av traditionella konkurrenter. Det betyder att våra analytiker har en starkare tro på förmågan hos ESG-strategier att överprestera.”

Läs hela rapporten How do European ESG Funds Perform in 2022?

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar