Koppar en viktig pusselbit i energiövergången

Utöver kortsiktig volatilitet gör dess användning i vind-, sol-, elnät och batterier att utsikterna för koppar är attraktiva - men alla ETC:er som fokuserar på råvaran är inte desamma. 

Valerio Baselli 2023-07-12 | 9:43
Facebook Twitter LinkedIn

copper metals

Den kallas den röda metallen och den har ofta använts som en hälsoindikator för den globala ekonomin. Men bortom dess många användningsområden öppnar sig en ny horisont för koppar; energiomställningen.

Globala ansträngningar för att minska koldioxiden fungerar i själva verket som strukturella tillväxtmotorer för många råvaror eller metaller. I detta sammanhang kan koppar ses som en nyckelmetall för det gröna skiftet och behövs tillsammans med nickel för att omvandla energi- och transportsektorerna.

"Efterfrågeutsikterna är lovande", säger Manuel Zeuch, råvaruanalytiker på DJE Kapital AG.

"Årliga installationer av förnybar energiproduktionskapacitet kan mer än fyrdubblas till 2030 och antalet sålda elfordon per år kan öka 18 gånger till 2030, jämfört med 2020. Utbyggnaden av förnybar energiproduktionskapacitet åtföljs av behovet av att bygga ut transmissionsnät för el.”

Koppar är en utmärkt ledare av elektricitet, vilket gör det till det idealiska materialet för förnybara energisystem. Dess höga elektriska ledningsförmåga möjliggör effektiv energiöverföring, vilket minimerar effektförlusterna under överföring och distribution.

Den huvudsakliga användningen av raffinerad koppar (74%) är valstråd. Detta visar i sin tur en segmentering av marknaden, med 63% elkablar, 21% solenoider, 15% telekommunikationskablar och 3% specialkablar.

Aktuella prognoser från ledande marknadsundersökningsinstitut, såsom CRU, Wood Mac Kenzie, International Copper Association, antar att år 2030, av en beräknad total efterfrågan på mer än 30 miljoner ton (2022 var den cirka 24 miljoner), kommer cirka sju miljoner från energiomvandlingssektorerna (förnybar energi, elfordon, utbyggnad av nätet).

"Denna ytterligare efterfrågan kan dock inte mötas genom ökad gruvproduktion, så ett marknadsunderskott på cirka fyra miljoner ton förväntas år 2030 ur dagens perspektiv", förklarar Zeuch.

Tillgången på koppar är faktiskt ganska fragmenterad globalt sett. Gruvtillgången är cirka 22 miljoner ton. Restdelen kommer från återvinning av skrot och avfall, vilket kommer att bli allt viktigare i framtiden. Nya koppargruvprojekt är dessutom en lång process: stora gruvbolag som Anglo American (AAL) eller Glencore (GLEN) påpekar att en komplett utveckling av nya gruvor – från upptäckt till produktion – för närvarande tar cirka 15-20 år.

Utan koppar, ingen vind och sol

Idag är vind och sol bland de mest populära formerna av förnybar energi. Diagrammet nedan visar mängden koppar som krävs för att generera energi från vindkraft till havs, vindkraft på land och solceller jämfört med fossila bränslen som kol och naturgas.

 

Koppar används flitigt i vindkraftverk och är också ett nyckelelement i solpaneler.

"För att energi som genereras från förnybara källor ska kunna användas effektivt behövs också elnätsinfrastruktur och energilagring, och koppar, återigen, är avgörande för att bygga båda", kommenterar Mobeen Tahir, chef för makroekonomisk forskning på WisdomTree.

"Också i energilagringssystem, som hjälper förnybara energikällor genom att spara energi för de dagar då vinden inte blåser eller solen inte skiner, används koppar i batterier och superkondensatorer".

Enligt Tahir är koppar ett oersättligt råmaterial för förnybar energi, och i takt med att den storskaliga energiomställningen fortskrider kommer användningen bara att fortsätta att växa.

Efterfrågan från Kina och USA, och vissa problem på utbudssidan, kommer att stödja priset

Investeringsfallet om koppar som en sekulär trend stöds också av Alexander Roll, biträdande investeringsstrateg på Global X, som hävdar att de strängare standarderna för bilavgasföroreningar som införts i USA, liksom Inflation Reduction Act, kommer att driva på massiva investeringar inom elektrisk laddningsinfrastruktur och batteriproduktion, vilket kommer att stödja USA:s efterfrågan på koppar under de kommande åren.

Men det är inte bara USA.

"Kinas bygg- och anläggningssektor är en viktig drivkraft för efterfrågan på koppar, ansvarig för 30% av den globala efterfrågan", påminner Roll, som tror "att det stora regeringspaketet riktat till fastighetsutvecklare (tillkännagavs i november 2022) underblåser en robust återhämtning i Kinas byggsektor. Fastighetssektorn har fått ny finansiering på totalt 162 miljarder dollar från stora banker, vilket har tillfört betydande likviditet till fastigheter i Kina”.

Slutligen har problem i gruvregioner som Chile och Peru, som står för nästan 40% av världens kopparförsörjning, orsakat förseningar i leveransen av råkoppar, vilket har lett till produktionsstörningar.

Lite koppar i portföljen

Det enklaste sättet att få exponering för spotprisutvecklingen för en råvara är genom ETC:er (börshandlade råvaror). Europeiska investerare kan välja mellan sju ETC:er som enbart fokuserar på koppar, samt flera andra instrument som erbjuder exponering mot en diversifierad korg av industriella metaller. Listan nedan exkluderar korta instrument (som ger ett omvänt resultat i förhållande till riktmärket) eller hävstångsinstrument (som förstärker resultaten - ofta på daglig basis - av det replikerade indexet).

 

Som framgår av avkastningen i tabellen är dessa instrument inte exakt lika. De replikerar ofta olika riktmärken, baserade på olika metoder, vilket resulterar i en avvikande risk-avkastningskvot.

Till exempel avviker riktmärkena för RICI Enhanced-familjen (skapad av Jim Rogers i slutet av 1990-talet) från den vanliga praxisen att använda terminskontraktet med närmaste utgångsdatum som priskälla; detta för att försöka minimera contangoeffekten. En mycket viktig del för att fastställa värdet av syntetiska ETC:er är i själva verket relaterad till den rullande effekten, som helt enkelt är ersättningen av det utgående terminskontraktet.

Rullande är negativt om det utgående kontraktet har ett lägre pris än det nya (så kallad contango) och är positivt i motsatt fall (backwardation).

Därför investerar RICI Enhanced-riktmärken i terminskontrakt med olika löptider för att jämna ut prisskillnaderna för de olika terminskontrakten. För varje enskild vara definieras ett särskilt schema för ersättning av benchmark-terminskontrakten, som också tar hänsyn till säsongscykler; slutligen eliminerar ett likviditetsfilter underhandlade terminskontrakt. Detta förklarar de generellt högre avgifterna som tas ut av dessa strategier.

För dem som istället för att ha direkt exponering mot själva råvaran föredrar att fokusera på företag som bryter och handlar med koppar, finns två ETF:er tillgängliga i Europa: Global X Copper Miners UCITS ETF (COPX) och den nya iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM), lanserad av BlackRock den 21 juni på Euronext Amsterdam. Den förra replikerar Solactive Global Copper Miners v2 TR-index, medan den senare följer STOXX Global Copper Miners Index.

Dessa två fonder har många överlappande aktier, som man kan förvänta sig, men med olika vikt. De två största namnen inom Global X-portföljen är till exempel Lundin Mining Corp (LUMI) och Ivanhoe Mines (IVN), medan i fallet med iShares ETF är de två platserna högst upp i portföljen upptagna av Freeport- McMoran (FCX) och First Quantum Minerals (FM).

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Anglo American PLC2 396,00 GBX0,08Rating
First Quantum Minerals Ltd19,13 CAD2,46
Freeport-McMoRan Inc51,28 USD-0,45
Glencore PLC478,35 GBX-0,09Rating
Ivanhoe Mines Ltd Class A19,84 CAD2,06
Lundin Mining Corp124,10 SEK2,39

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar