Tredje metallåldern skapar möjligheter för råvarufonder

Det blir ingen grön omställning utan metaller, menar AuAg Precious Greens förvaltare Eric Strand. Vi tittar närmare på megatrenden, intressanta bolag i sektorn och eventuella fallgropar för investerare.  

Johanna Englundh 2023-09-05 | 13:01
Facebook Twitter LinkedIn

 koppar

I frammarschen mot en mer hållbar framtid är det flera områden som påverkas, och en stor pusselbit är elektrifiering. Processen kommer kräva batterier, där el måste ledas via metaller. För tillfället är koppar den metall som löser uppgiften bäst, vilket leder till råvarans position som nödvändig i omställningen. Men flera andra metaller är intressanta och kan skapa möjligheter för investerare.

"En stor del av den gröna omställningen är elektrifiering, där metaller spelar en avgörande roll. Det blir ingen grön omställning utan metaller", konstaterar Eric Strand, grundare och förvaltare AuAg Fonder, i en intervju med Morningstar. 

Enligt förvaltaren är alla stora megatrender bra att investera i, oavsett om det är AI, monetär inflation eller den gröna omställningen. Han själv har dock siktat in sig på den gröna omställningen. 

"Den gröna omställningen tror vi är ostoppbar. För oss handlar det om två perspektiv: att allmänt påverka bolag och att hitta de bolag som blir vinnare på omställningen. Att investera grönt innebär inte att bara köpa bolag som är gröna, utan för investerare handlar det även om vilka bolag som kommer få bättre vinster i framtiden", resonerar förvaltaren. 

Metallernas framstående plats i den gröna omställningen kan förklaras med att vi befinner oss i den tredje metallåldern, menar Eric Strand.

"Den första infann sig när vi lämnade stenåldern och människan kunde börja skapa knivar och redskap i metall. Det var en revolution för mänskligheten. Den andra var industrialiseringen under 1800-talet när vi började tillverka tåg, båtar och höghus i metall. Nu kommer metallerna igen då vi befinner oss i den gröna omställningen", förklarar han. 

Ökat exponeringen mot koppar

AuAg Precious Green består av både aktier och råvaror, en unik kombination på den svenska marknaden. Det innebär att fonden kategoriseras som "övrigt" hos Morningstar. Sedan fonden lanserades i början på september för tre år sedan har den stigit 60%. 

I portföljen har det skett ett par förändringar sedan årsskiftet, Allkem har bytts ut mot Freeport-McMoRans, en strategi för att minska fondens exponering mot litiuim i utbyte mot koppar.

"Caset för båda är väldigt bra, men koppar är ännu stabilare i sin efterfrågan. Det beror på att koppar är det ämne som leder energi. Om vi tar en bil exempelvis så går vi från 20 kilo koppar i en bil till kanske 50 kilo koppar i en elbil. Det är väldigt svårt att ersätta med något annat", förklarar Eric Strand. 

Han poängterar även att koppar är en viktig komponent i andra områden, såsom havsbaserad vindkraft, där all elektricitet måste ledas in till land. En process som kräver enorma kopparledningar.

Gällande batterier finns det å andra sidan en enorm efterfrågan på litium just nu. Men metallen är svårare ur ett investeringsperspektiv då den är betydligt mer volatil, och den framtida efterfrågan är inte lika självklar.

"Det beror på att det dels är lite lättare att starta nya projekt, så när priset går upp väldigt mycket så är det fler som vill gå fram med nya projekt. Då förväntas det framtida utbudet att öka, vilket leder till att priset minskar. Sen kan det visa sig att de nya projekten inte alls var särskilt bra, och då sticker priset upp igen. Det är en yngre marknad än kopparmarknaden, och den rör sig betydligt mer", säger Eric Strand som även poängterar att trots att det alltid kommer användas metaller även i nyare batterier så är det mer osäkert om just litium kommer vara en av dem. 

En annan förändring i portföljen sedan årsskiftet är att förvaltaren slagit fast att de fyra olika strategierna ska stå för 15% av portföljen var. Det innebar att exponeringen mot gruvbolag minskade när australienska Lynas Rare Earths avyttrades och energilagringsexponeringen drogs upp i och med intåget av EnerSys

Intressanta köplägen i solenergibolag, men se till att vara väldiversifierad

Trots att många bolag inom hållbar energi har framtiden för sig så har de inte varit skonade mot den senaste tidens börsturbulens, och vissa sektorer har straffats mer än andra. Det öppnar upp för spännande köplägen menar förvaltaren. 

"All volatil nedgång leder till intressanta inköpslägen. Timingmässigt börjar det bli väldigt intressant för solenergibolagen då de har tagit ganska mycket stryk den senaste månaden", konstaterar Eric Strand. 

Samtidigt lyfter han fram att investerare bör vara vaksamma med att ha en allt för stor exponering mot just solcellsbolag. De kan vara extremt volatila och kan leda till en svårighet för investerare att tänka långsiktigt. 

"Det farliga är om man inte är väldiversifierad i sektorn, volatiliteten kan vara för mycket att klara av, vilket leder till att man säljer när man egentligen inte ska", förklarar förvaltaren. 

Andra fallgropar som är viktiga att hålla koll på är deglobalisering och nationalisering: man vill vara mindre beroende av andra länder, såsom Kina och Ryssland, vilket kommer leda till att vissa metaller blir svåra att få tag i. 

EU, som ska driva omställningen, producerar inte ens 30% av det vi konsumerar, vilket leder till att den enda lösningen blir att utvinna i Europa. Något som Eric Strand är positiv till, då han tror att Europa kommer kunna utvinna metaller på ett bra sätt. Det skulle även troligtvis leda till högre priser, vilket i sin tur är bra för alla bolag som är verksamma i branschen. 

Höga priser positivt ur fler perspektiv

Ett högre pris på metallerna är även bra ur ett återvinningsperspektiv, då ett högre värde på en produkt eller vara höjer incitamentet att återvinna den. Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är även ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

"Det som är vackert med metall är att om du återvinner den så har den exakt samma funktion till 100%. Den tappar ingenting. Du kan återvinna samma koppar eller silver 100 gånger och den har samma egenskaper", säger Eric Strand. 

Råvarupriserna har dock inte kommit upp till de nivåer som de borde. Något som till stor del beror på att Kina, en ledande konsumentmarknad och världens näst största ekonomi, fortfarande dras med effekter från pandemin. 

"Innan vi ser att Kina kommer i gång så är det som att en våt filt hänger över råvarupriserna. Att Kina nu börjar sjösätta sina nya stimulanser tror vi kommer leda till ett positivt lyft framåt för alla metaller. Marknaden har redan prisat in att Kina inte kommer i gång, så det mesta ligger på uppsidan nu", säger Eric Strand. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Allkem Ltd  
AuAg Precious Green A145,38 SEK-1,15
EnerSys103,25 USD0,07
Freeport-McMoRan Inc47,26 USD-1,77
Lynas Rare Earths Ltd4,00 USD-0,72

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar