Medan BRICS växer faller intresset för dess fonder

BRICS-gruppen kanske blir större, men investerare tappar intresset, och det är inte bara kriget i Ukraina som driver trenden.

Sara Silano 2023-09-04 | 8:40
Facebook Twitter LinkedIn

Brick in water

BRICS expanderar, men aktiefonder som investerar i tillväxtländerna håller på att försvinna. Och det är inte bara kriget i Ukraina som har utplånat positioner på den ryska marknaden. Nedgången började för mer än ett decennium sedan.

Förkortningen BRIC myntades 2001 av Goldman Sachs ekonom (och tidigare finansminister) Jim O'Neill, som hävdade att 2050 skulle Brasilien, Ryssland, Indien och Kina dominera den globala ekonomin. 2010 lades Sydafrika till på listan och förkortningen blev BRICS.

Under det senaste BRICS-toppmötet i Sydafrika mellan den 22 och 24 augusti 2023 tillkännagavs att ytterligare sex nationer skulle ansluta sig från januari 2024. De är Argentina, Egypten, Etiopien, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Försök säga "BRICSAUSEI" tio gånger i rad.

Abrdn emerging markets analytiker Michael Langham ser de geopolitiska konsekvenserna av gruppens utvidgning.

"Utvidgningen av medlemskapet förväntades och detta kommer sannolikt att förstärka alliansens betydelse för geopolitiska diskussioner, särskilt i Mellanöstern, där de flesta av de nya medlemmarna kommer ifrån och där Kina har försökt öka sitt inflytande", säger han.

"Gruppen kommer sannolikt också att använda utvidgningen som ett verktyg för att påverka internationell politisk debatt och utvecklingen av internationella institutioner utanför G7, G20 och FN."

Få BRIC-fonder har överlevt

Investerare rör sig dock inte åt samma håll. Efter några år i solen har BRIC-aktiefonder börjat drabbas av utflöden. Många har stängts eller slagits samman till nya strategier.

Inte ens Goldman Sachs BRIC-fond undkom detta öde och fann sig införlivad i företagets Emerging Markets Equity-portfölj den 16 november 2020. Goldman motiverade flytten och skyllde på "marknadens utveckling från tematisk (akronymbaserad) investering till bredare exponering till tillväxtmarknader.”

När vi gräver igenom Morningstar Direct-databasen för fonder hemmahörande i Europa hittar vi cirka 40 BRIC-aktiestrategier, inklusive de som inte längre finns. Om vi begränsar sökningen till de överlevande finns bara 11 tillgängliga för europeiska investerare.

Det har aldrig funnits så många BRICS ETF:er (det finns sex med hemvist i Europa enligt Morningstars data) men även av denna lilla grupp har bara en faktiskt överlevt. iShares BIC 50 UCITS ETF har nu bytt namn till "BIC" för att utesluta Ryssland, och replikerar ett index som mäter resultatet för de 50 största företagen i Brasilien, Indien och Kina.

De fonder som fortsätter att använda förkortningen "BRIC" i sina titlar har också avslutat sin Rysslandsexponering sedan februari 2022.

BRIC-uttåget

Men BRIC-strategiernas nedgång började år tidigare. Morningstar-data visar nettoutflöden för varje kalenderår sedan 2011 för europeiska fonder och ETF:er av denna typ, på totalt 9,31 miljarder euro. Deras tillgångar sjönk från 7,63 miljarder euro i slutet av 2011 till 1,31 miljarder euro i december 2022.

 

Inledningen av 2023 skilde sig inte från tidigare år. Inlösen fortsatte till 78,57 miljoner euro under de första sju månaderna och tillgångarna sjönk ytterligare till 1,22 miljarder euro.

Disparata och nedslående

Med åren har BRICS-konceptet knappast levt upp till förväntningarna. Den ursprungliga idén – att föra samman länderna med den högsta ekonomiska tillväxtpotentialen – har stött på Brasiliens och Rysslands nedslående resultat. På senare tid gick Kina in i deflation och står inför en fastighetskris som fondförvaltare långt utanför landet känner sig tvungna att hålla ett öga på.

Som Raiffeisen Capital Managements investeringsteam för tillväxtmarknader förklarar i en notis: "sedan 2001 har den enda större BRICS-åtgärden varit skapandet av en ny utvecklingsbank och en reservfond på 100 miljarder dollar (79,5 miljarder pund) 2014.

"Efter det pratades det nästan inte om dem, tills nyligen när västvärldens sanktioner mot Ryssland och den intensifierade konfrontationen mellan västvärlden å ena sidan och Ryssland och Kina å andra sidan ledde till en acceleration av debatten om bildandet av BRICS. som ett geopolitiskt och ekonomiskt block", stod det.

Är dollarhegemonin i riskzonen? 

Dessutom avslöjade toppmötet i Sydafrika en viss ojämnhet.

"Även om det finns tydliga gemensamma mål bland medlemmarna att öka sin geopolitiska makt, att omforma och utmana befintliga globala institutioner och praxis, och att minska användningen av dollarn, skulle det vara ett misstag att se deras individuella geopolitiska mål som homogena." säger Langham.

"Ja, Brasilien, Indien och Sydafrika har alla avvisat idén om att gruppen ses som en direkt utmaning av västvärlden. I Indiens fall finns det oro för att gruppen är ett medel för Kina att utöka sitt inflytande. Utvidgningen av medlemskapet kommer att öka ytterligare komplexitet och sannolikt begränsa potentialen för några större reformplaner att utgå från gruppen."

"Rädsla för att gruppen ska utmana dollarhegemoni verkar överdriven för närvarande, med tanke på medlemmarnas konkurrerande geopolitiska mål och ovilja att avstå från kontroll över växelkurser och/eller penningpolitik."

Raiffeisen är på samma sida.

"Ekonomiska och delvis politiska intressekonflikter och den höga graden av heterogenitet bland de nuvarande fem medlemmarna i BRICS kommer sannolikt att förbli ett betydande hinder för skapandet av en gemensam valuta", heter det.

"Detta är ännu mer så eftersom Ryssland är den drivande politiska kraften och Kina den dominerande ekonomiska makten inom koncernen. Huruvida projektet faktiskt kommer att leda till skapandet av en alternativ och mer rättvis världsekonomi för närvarande är helt osäkert. Det finns också möjligheten till fullständigt misslyckande eller en övergång till mindre ambitiösa mål."

BRIC-fonder: Resultat

Under det senaste decenniet har BRIC-fondinvesterare fått en genomsnittlig avkastning på 5,3% på årsbasis under perioden, en procentandel som blir negativ (-3,76 % på årsbasis) under treårsperioden fram till 28 augusti 2023, visar Morningstar-data.

Dessa siffror jämförs med den genomsnittliga utvecklingen för aktier på tillväxtmarknader, som var 4,75% på årsbasis under det senaste decenniet och 0,73%  på årsbasis under treårsperioden fram till den 28 augusti.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar