Svensk ekonomi står inför ett nytt reptrick

Trots minskad tillväxt och omvärldsoro visar Sveriges ekonomi hög aktivitet. Men det är inte enkelt att bevara god sysselsättning och återställa hushållens köpkraft, samtidigt som inflationen ska komma ner.

Finwire 2023-09-20 | 11:37
Facebook Twitter LinkedIn

svensk flagga

”Riksbanken står inför en särskilt svår riskavvägning med en räntekänslig ekonomi, hög inflation och svag krona. Deras fokus kommer fortsatt vara inflationen”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i bankens senaste konjunkturrapport.

Svensk ekonomi bromsade in kraftigt under andra kvartalet i spåren av svag efterfrågan och urholkad köpkraft. Samtidigt har bostadsbyggandet minskat kraftigt. Svagare global efterfrågan har medfört att exporten börjat bromsa in.

Handelsbanken bedömer att den svenska BNP-tillväxten, kalenderjusterad, i år landar på -0,6 procent (tidigare prognos från i maj var -0,7), 0,0 procent (tidigare 0,4) 2024 samt öka 2,4 procent (tidigare 2,6) 2025.

”Vi kan konstatera att svensk ekonomi svänger mer än euroområdet både upp och ner men att den underliggande är starkare än många tror”, säger Christina Nyman.

Handelsbanken räknar med att de höga räntorna ligger kvar tills den ekonomiska aktiviteten bromsat in tillräckligt för att hålla inflationen i schack.

"Ekonomin behöver lyckas med reptricket att hålla uppe sysselsättningen och återställa hushållens förlorade köpkraft, men samtidigt kyla av inflationen genom måttligare vinstmarginaler och löneökningar, samt starkare produktivitet. En mjuklandning är förhoppningen i centralbankernas inflationsbekämpning", skriver Handelsbanken.

Först i mitten av 2024 börjar penningpolitiken lättas hos centralbankerna.

”Vi väntar oss att centralbankerna påbörjar en gradvis lättnad av penningpolitiken först runt mitten av 2024 och en successiv nedgång i inflationen som pågår in i 2025”, säger Christina Nyman.

Den svenska inflationen, KPIF, beräknas fortsatt landa på 6,1 procent i år. Nästa år ses en inflation på 2,8 procent (tidigare 2,6) och året därpå 2,0 procent (tidigare 2,0).

Enligt Handelsbanken tvingas Riksbanken fortsätta höja räntan för att bekämpa inflationen men kronan blir ändå fortsatt svag. Handelsbankens ekonomer räknar med två ytterligare räntehöjningar, i september och november, till en styrränta på 4,25 procent.

”Riksbanken kommer inte att börja sänka räntan förrän den känner sig trygg med att inflationen närmar sig inflationsmålet. Vår bedömning är att det sker i september 2024.

Först nästa år, när osäkerheten om räntor och inflation minskat, kommer kronan blir starkare, enligt bankens ekonomer.

Missa inte de senaste nyheterna och analyserna:

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar