Fed signalerar högre räntor en längre tid, men vi förväntar oss aggressiva sänkningar 2024

Trots Powells hökaktiga ton ser vi tillväxten avta och inflationen falla tillräckligt för att förtjäna kraftigt lägre räntor.

Preston Caldwell 2023-09-21 | 9:18
Facebook Twitter LinkedIn

bild

Medan Federal Reserves prognoser och ordförande Jerome Powells kommentarer lutar i en hökaktig riktning, fortsätter vi att förvänta oss att centralbanken kommer att sänka räntorna aggressivt under de kommande två åren.

Fed valde att hålla federal-funds-räntan oförändrad vid sitt onsdagsmöte - det resultat som förväntas av de flesta marknadsaktörer. Men investerare vill ha mer insikt i Fed:s nästa steg. Är det klara med att höja räntorna? Och när (och med hur mycket) kommer det att sänka dem?

Den federala räntan ligger nu på ett målintervall på 5,25%-5,50%, efter 5 procentenheter i höjningar som genomfördes från mars 2022 till juli 2023. Storleken och hastigheten på dessa höjningar överstiger alla Feds åtstramningskampanjer sedan 1980.

Powell noterade att "de fulla effekterna av åtstramningen är ännu inte märkbara" på ekonomin, vilket vi håller med om. Det är fortfarande mycket osäkert i vilken utsträckning höjningarna kommer att bromsa ekonomin ytterligare och hur detta kommer att leda till att inflationen kommer tillbaka till Feds mål på 2%.

fed rates

Tonen i Powells kommentarer på onsdagens presskonferens var hökaktig, och matchade hans tal i Jackson Hole, Wyoming, i augusti. Han fortsätter att betona risken för att Fed inte stramar åt tillräckligt för att få ner inflationen samtidigt som han inte lägger stor vikt vid risken för att överåtstramningar kan pressa ekonomin in i en allvarlig recession.

Detta överensstämmer med Feds uppdaterade ekonomiska prognoser (medianförväntningarna bland FOMC-medlemmar). Fed förväntar sig nu att federal-funds-räntan kommer att ligga på 3,9% i slutet av 2025, upp från dess tidigare 3,4%-prognos.

dot plot

Vi förväntar oss att Fed kommer att sänka räntorna aggressivt

Vi fortsätter att förvänta oss en snabbare takt av Feds räntesänkningar än vad Fed för närvarande räknar med, eftersom vi förväntar oss att inflationen kommer falla i en snabbare takt. Vi räknar med en kärn-PCE-inflation för fjärde kvartalet 2024 på 1,9% jämfört med föregående år, medan Fed räknar med 2,6%.

Dessutom räknar vi med en BNP-tillväxt på 1,0% för fjärde kvartalet 2024 på årsbasis, jämfört med de 1,5% som Fed räknar med. Enligt vår uppfattning kommer detta att leda till att centralbanken sänker aggressivt under 2024 och 2025. Vi förväntar oss att Fed kommer att sänka räntan till 3,50 %-3,75% i slutet av 2024. Det står i kontrast till en medianprognos på 4,5% från Fed och förväntningar på obligationsmarknaden på mellan 4,5% och 5,0%, som visas i CME FedWatch Tool.

fed

Dessutom ser vi att Fed pressar ned räntan till 2,00%-2,25% i slutet av 2025 - mycket lägre än Feds förväntningar på 3,75-4,00%.

Vi förväntar oss att fortsatt förbättring på utbudssidan hjälper till att driva ned inflationen under nästa år, medan lägre BNP-tillväxt (och motsvarande lägre efterfrågan på arbetskraft) också utövar ett nedåtgående inflytande. När inflationen återgår till ungefär Feds 2%-mål och BNP-tillväxten börjar släpa efter trendtillväxten (som är minst 2%), kommer Fed att börja sänka räntan snabbt.

Nedåtrisker för ekonomin

Vi är mer inställda på nedåtriskerna för ekonomisk aktivitet än vad Fed är. Den reala femåriga statsräntan, som justerar avkastningen för förväntad inflation, ligger på cirka 2,2 % – den högsta den har varit sedan 2007, exklusive en kort avvikande topp under 2008. Vi ser att ansträngningen av höga räntor sannolikt successivt kommer att ackumuleras i hela ekonomin. 

Ändå förväntar vi oss att Fed kommer att röra sig skickligt under 2024 för att börja lätta på penningpolitiken innan förhållandena försämras till en allvarlig lågkonjunktur. Visserligen var Feds initiala svar på inflationstoppen 2021 och 2022 trögt, vilket tyder på en oförmåga att reagera på vändpunkter. Men det var mycket ovanliga omständigheter. Däremot såg vi att Fed vara snabba under 2019 med att lätta på penningpolitiken något som en försiktighetsåtgärd, trots en liten försvagning av den ekonomiska aktiviteten som utspelade sig i datan.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is equity analyst at Morningstar.

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar