Ørsted tar nedskrivning på 28 miljarder och stoppar USA-projekt, aktien rasar

Det danska vindkraftsbolaget Ørsted rasar med 20% på Köpenhamnsbörsen efter att företaget bokför nedskrivningar värda 28,4 miljarder danska kronor i sin amerikanska portfölj, och utöver detta meddelat att de drar sig ur två amerikanska offshoreprojekt.

Johanna Englundh 2023-11-01 | 10:18
Facebook Twitter LinkedIn

 vindkraft

Ørsted har beslutat att avbryta utvecklingen av Ocean Wind 1 och 2-projekten i USA och har fattat investeringsbeslut om Revolution Wind-projektet som en del av den pågående granskningen av den amerikanska offshorevindportföljen, avslöjar företagets resultat för tredje kvartalet.

Företaget hade tidigare sagt att nedskrivningarna "kan uppgå till upp till 16 miljarder danska kronor" i sin amerikanska portfölj. Men sedan dess har de amerikanska offshorevindprojekten upplevt "ytterligare negativa utvecklingar på grund av ogynnsamma påverkningar relaterade till leveranskedjan, ökade räntor och bristen på en OREC-justering på Sunrise Wind."

"På grund av ogynnsamma påverkningar relaterade till leveranskedjan, framsteg i vägledning för investeringskredit (ITC), ökade räntor och bristen på en OREC-justering på Sunrise Wind har vi erkänt nedskrivningar på 28,4 miljarder DKK under 9M 2023. De flesta av dessa (19,9 miljarder DKK) avser vårt amerikanska offshoreprojekt Ocean Wind 1", säger Mads Nipper, koncernchef och VD för Ørsted.

"Utöver nedskrivningarna kommer en reservation på cirka 8-11 miljarder DKK relaterade till att vi avbryter utvecklingen av Ocean Wind 1 att ha en negativ påverkan på vår EBITDA under Q4 2023", tillägger Nipper.

Reservationen tar hänsyn till eventuella avgifter för kontraktsavbrott som ännu inte täcks av nedskrivningarna och exkluderar eventuell återanvändningsvärde av befintlig kontrakterad utrustning.

Eftersom nedskrivningen påverkar kapitalstrukturen vidtar Ørsted åtgärder som syftar till att minska kostnaderna, förbättra kapitalanvändningen, finansiera leveranskedjan, prioritera utvecklingsaktiviteter och rationalisera portföljen.

"Som en del av den pågående granskningen av vår amerikanska portfölj kommer vi att bedöma de potentiella konsekvenserna för vårt nuvarande långsiktiga strategiska utbyggnadsmål och finansiella mål", uppger företaget.

Ørsted förväntar sig att uppdatera marknaden senast i samband med publiceringen av årsredovisningen för 2023.

Gällande Revolution Wind, som Ørsted äger till hälften och nu fattat investeringsbeslut om, framkommer det att onshore-byggnation påbörjats och offshore-byggnation kommer att starta 2024. Projektet förväntas slutföras 2025.  Förutom nedskrivningen på 3,3 miljarder som Ørsted tar i rapporten för det tredje kvartalet innebär Revolution Wind attraktivt värdeskapande, skriver Ørsted.

Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 19,4 miljarder DKK under 9M 2023, en minskning med 6,0 miljarder DKK jämfört med samma period föregående år. EBITDA exklusive nya partnerskap ökade med 1,0 miljarder DKK till 15,4 miljarder DKK.

Ørsted's EBITDA-prognos för 2023 på 20-23 miljarder dollar kvarstår, exklusive reservationen på cirka 8-11 miljarder dollar relaterad till Ocean Wind 1. På grund av längre tidsramar i projektportföljen och slutförandet av Ocean Wind 1 förväntas Ørsted's bruttoinvesteringar (capex) 2023 uppgå till 40-44 miljarder danska kronor, 4 miljarder mindre än tidigare prognos.

Aktier väsentligt undervärderade enligt Morningstar

Morningstars seniora aktieanalytiker Tancrede Fulop uppskattar att nedskrivningen motsvarar den totala summan som Ørsted har spenderat på sina amerikanska offshorevindprojekt. Beloppet på 28 miljarder DKK är dock långt över de 16 miljarder DKK som meddelades i augusti, vilket beror på företagets beslut att avbryta projekten Ocean Wind 1&2 på grund av ytterligare förseningar på grund av leverantörer, mindre möjligheter att utnyttja skattefördelar och nyligen höjda långsiktiga räntor i USA.

"Ørsted betonar att dess kapitalstruktur påverkas betydligt av dessa ogynnsamma händelser. Detta kan innebära en framtida nyemission som enligt vår uppfattning förklarar en stor del av dagens kursfall. Vi anser att aktierna är väsentligt undervärderade, men i väntan på tydligare åtgärder för att stärka balansräkningen kommer inte aktierna att återhämta sig", skriver Tancrede Fulop i en kommentar. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Orsted A/S343,20 DKK3,37Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar