Palantirs aktie skjuter i höjden efter kvartalsrapporten

Morningstar höjer sin uppskattning av verkligt värde för Palantir, vars aktie steg med 20% efter kvartalsrapporten

Morningstar 2023-11-03 | 13:14
Facebook Twitter LinkedIn

Palantir's Shyam Sankar

Vi höjer vår uppskattning för Palantirs verkliga värde (PLTR) till 13 dollar från 11 dollar efter att företaget rapporterat ett starkt kvartal, med lönsamheten väl över våra estimat. Affärsavslut och försäljning ledde vägen, då intresset för Palantirs AI-lösningar fortsätter att ge en boost. Med ökande kundinvesteringar inom AI tror vi att Palantir, som är en ledare inom AI-plattformsområdet, har potential att dra nytta av detta.

Vi är optimistiska om Palantirs möjligheter framåt, särskilt med tanke på att utgifter kopplade till AI förväntas öka. Samtidigt har vi svårt att rationalisera företagets marknadsvärdering. Med aktierna som rusar kraftigt efter rapporten anser vi fortfarande att de är övervärderade, även efter höjningen av vårt verkliga värde.

Palantirs försäljning för det tredje kvartalet landade på 558 miljoner dollar, en ökning med 17% jämfört med föregående år och i linje med vårt ovan konsensus-estimat på 560 miljoner dollar. Försäljningen på den amerikanska kommersiella marknaden fortsätter att vara en ljusglimt, med en tillväxt på 33% jämfört med föregående år och 13% kvartalsvis till 116 miljoner dollar. Affärer från amerikanska kunder upplevde också en markant tillväxt, mer än fördubblingen jämfört med föregående år. Sett ur ett framåtblickande perspektiv ökade Palantirs faktureringar till 550 miljoner dollar, en ökning med 8% jämfört med föregående år. Med den nyliga ökningen av AI-relaterade projekt och arbetsflöden tillskriver vi den amerikanska kommersiella tillväxten och faktureringsexpansionen kundinvesteringar i Palantirs AI-plattform, AIP.

Palantirs justerade rörelsemarginaler landade på 29%, vilket överträffar vårt estimat på 25%. Vi anser att företagets starka fokus på lönsamhet är välkommet då investerare fokuserar på marginaler i en utmanande makroekonomisk miljö. Från och med septemberkvartalet är Palantir berättigat att inkluderas i S&P 500. Vi ser detta som goda nyheter för aktieägare, eftersom det skulle leda till ökad institutionell ägande via passiva aktieindexfonder och institutionella investerare som jämförs med S&P 500.

Viktiga Morningstar-betyg för aktien

Fair Value Estimate: $13.00

Morningstar Rating: 2 stars

Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

Morningstar Uncertainty Rating: Very High

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A18,30 USD-0,54Rating

About Author

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar