Medvind för Vestas i tredje kvartalet

Danska vindturbintillverkaren Vestas stiger över 8% på Köpenhamnsbörsen efter en kvartalsrapport som visade på stigande omsättning och ett rörelseresultat som vände till vinst. 

Johanna Englundh 2023-11-08 | 9:57
Facebook Twitter LinkedIn

vestas

Danska vindturbintillverkaren Vestas överraskade marknaden genom att rapportera en stigande omsättning och ett rörelseresultat som vände från förlust till vinst under det tredje kvartalet. Bolagets aktier steg över 8% när handeln inleddes på Köpenhamnsbörsen på onsdagen.

Under det tredje kvartalet genererade Vestas en omsättning på 4,353 miljoner euro, en ökning med 11,2% jämfört med föregående års period. EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 70 miljoner euro, vilket resulterade i en EBIT marginal före specialposter på 1,6%. Koncernchef och VD Henrik Andersen tillskrev detta genom en högre bruttomarginal och ökad prissättning på leveranser. 

Orderingången för vindkraftsturbiner mer än fördubblades jämfört med föregående år, drivet av ökad aktivitet inom Offshore och ökad verksamhet i Nordamerika och Europa.

Vestas beslutade att snäva in sin helårsprognos och förväntar sig nu att omsättningen ska ligga mellan 14,6 miljarder euro och 15,5 miljarder euro (tidigare 14,0 miljarder till 15,5 miljarder euro), inklusive Service, som fortfarande förväntas växa med cirka 10%.

Morningstar-aktieanalytiker Matthew Donen kommenterar: "Vestas resultat för det tredje kvartalet överträffade bekvämt företagets sammanställda konsensus, vilket har fått ledningen att uppgradera sin prognos för helåret. Det största avtrycket från rapporten var återgången till lönsamhet för koncernen under det tredje kvartalet, för första gången i år. Rörelsereslutatet för det tredje kvartalet på 70 miljoner euro gynnades av leveransen av högre prissatta turbiner som hade varit en del av dess orderstock, vilket hjälpte till att öka intäkterna och lönsamheten."

Vestas kvartalsrapport överträffade analytikernas förväntningar på de flesta områden, med en kvartalsomsättning på 4.353 miljoner eurosom översteg analytikernas snittestimat på 4.088 miljoner. Rörelseresultet före jämförelsestörande poster uppgick till 70 miljoner euro, mot snittförväntningar på 31 miljoner. Den justerade rörelsemarginalen var 1,6 procent mot väntade 0,8.

"Koncernen ligger i linje med att återgå till lönsamhet för helåret och har höjt sin prognos för rörelsemarginalen till mellan 0% och 2%, från mellan -3% och 2%. Aktierna är upp 8% efter den starka rapporten och den uppgraderade prognosen, men ligger något under vår uppskattning av verkligt värde på 197 danska kronor, som vi behåller", tillägger Matthew Donen.

Ta del av fler rapportkommentarer

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Vestas Wind Systems A/S189,84 DKK1,63Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar