Efter rapporten: Är ARM köpvärd?

Bolagets första rapport sedan den hajpade börsnoteringen slog förväntningarna. Aktierna ligger kring börsintroduktionspriset på 51 USD och prissätter fortfarande orealistiska tillväxtnivåer.

Morningstar 2023-11-10 | 15:06
Facebook Twitter LinkedIn

arm

ARMs kvartalsrapport, det första sedan börsintroduktionen, överträffade konsensusförväntningarna (FactSet), men aktierna föll med 5% efter börsstängning till intervallet 51 dollar då utsikterna för nästa kvartal lämnade investerarna besvikna.

Ledningen vägledde för 720 miljoner till 800 miljoner dollar i försäljning jämfört med konsensusförväntningar på 780 miljoner dollar, och 0,21 till 0,28 dollar i justerad vinst per aktie, jämfört med konsensusförväntningar på cirka 0,28. För hela räkenskapsåret förväntar sig ARM 2,96 miljarder till 3,08 miljarder dollar i försäljning, i linje med våra uppskattningar.

Vi har höjt våra prognoser på medellång sikt något, men vi behåller vår uppskattning av verkligt värde på 34 dollar och ser aktierna som väsentligt övervärderade. Trots att Arm vinner marknadsandelar – och vi förväntar oss sund tillväxt och marginalexpansion från Arm under de kommande åren – har den nuvarande aktiekursen mycket höga implicita förväntningar.

Föga överraskande minskade royaltyintäkterna med 5% år över år till 418 miljoner dollar, eftersom smartphonemarknaden fortsätter att visa svaghet och absorbera överskottslager. Moln och fordon var ljuspunkterna med mer än 20% tillväxt, där ARM fortsätter att ta marknadsandelar för att stödja AI-arbetsbelastningar och fordonselektrifiering. Intäkterna gynnades också av övergången till Arms v9-arkitektur, som tar ut högre royalties, även om endast 10% av intäkterna kommer från v9 idag.

På licenssidan lade Arm till två nya licenstagare från smartphoneindustrin och förväntar sig att några stora licenser kommer i slutet av året. Det här kvartalet innebar också en kraftig engångsersättning på 517 miljoner USD, som borde dämpas under de följande kvartalen till 150 miljoner USD till 200 miljoner USD per kvartal (en årlig utspädning på 1,5 % vid nuvarande aktiekurser).

ARM släppte också en presentation där de visade sina marknadsandelar sedan 2020 jämfört med x86 och andra arkitekturer, och en tillväxt från 42% till 51% av chipvärdet. Dessa vinster stöds huvudsakligen av molninfrastruktur och andelar i fordonsindustrin.

För två veckor sedan rapporterade Reuters också att Nvidia och AMD kunde börja designa processorer som skulle köra bärbara Windows-datorer med ARM-arkitektur. Detta skulle vara ett stort slag för Intel, som har mycket höga marknadsandelar för bärbara Windows-processorer som använder x86-arkitektur. Även om detta inte skulle representera ett stort absolut tal för ARMs intäkter, förstärker det berättelsen om att ARM vinner marknadsandelar inom ett brett spektrum av datortillämpningar.

Fler artiklar på engelska om ARM

Arm Shares Surge on Nasdaq Debut

Which Funds Own Arm?

Morningstar Initiates Coverage

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
ARM Holdings PLC ADR63,59 USD2,68Rating

About Author

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar