Inflationen i Sverige ökade mindre än väntat

Inflationstakten enligt KPIF var 4,2 procent i oktober, medan KIP kom in på 6,5 procent. Väntat var att KPIF-inflationen skulle ha stigit till 4,4 procent, enligt Infront.

Johanna Englundh 2023-11-14 | 8:26
Facebook Twitter LinkedIn

 svensk flagga

Konsumentpriserna i Sverige ökade något mindre än väntat i årstakt i oktober.

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 4,2 procent i oktober, att jämföra med förväntingarna som låg på 4,4 procent. Siffran för september var 4 procent. KPIF exklusive energi var 6,1 procent, här låg förväntnignarna på 6,3 procent. Takten var ned från september då siffran var 6,9 procent.

Inflationstakten mätt som KPI var oförändrad på 6,5 procent i oktober.

”Den oförändrade inflationstakten kan till stor del förklaras av att sjunkande elpriser inte bidrar lika mycket som tidigare”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Priser inom rekreation och kultur fortsatte att stiga och bidrog med 1,3 procentenheter till inflationstakten under höstmånaden.

Månadsförändringen från september till oktober var 0,2 procent enligt KPI. KPIF var 0,1 procent i månadstakt.

Räntesänkningar i sikte? 

Dagens inflationssiffror har varit en av de saknade pusselbitarna för Riksbanken inför deras räntebesked nästa torsdag. I och med att dagens siffror kom in något lägre än väntat spår nu flera ekonomer att räntehöjningarna är över. 

"Den svenska okt #inflationen, som framgår av den bifogade tabellen, var LÄGRE (för en gångs skull) än förväntat i allmänhet. KPIF och KPIFxE var bara 0,1 över Riksbankens prognos. LÄTTNAD! Det gör att vi håller fast vid vårt #Riksbank-uppmaning om oförändrad reporänta i november", skriver Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, på X, tidigare Twitter, efter inflationssiffrorna. 

Sannolikheten för att Riksbanken ska höja räntan vid nästa möte har nu sjunkit, konstaterar SEBs seniora ekonom Robert Bergqvist på X: 

"Marknaden prissätter nu ca 30% sannolikhet för att RB höjer räntan nästa vecka, ned från 55% före KPI-siffran. Om Riksbanken ligger still med räntan, som vi fortsätter att tro, måste räntebanan fortsätta att indikera höjning för att inte marknaden ska få glädjefnatt." 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar