Stockholmsbörsens högst utdelande aktier

Corem Property, Nordea och SSAB är bland de aktier med högst direktavkastning på Stockholmsbörsen just nu

Johanna Englundh 2024-05-22 | 9:50
Facebook Twitter LinkedIn

personer framför grafer

För investerare som letar efter en stadig ström av intäkter kan aktier som betalar utdelning vara ett attraktivt alternativ. Men man måste inte vara på jakt efter en utdelningsportfölj för att intressera sig för aktier som ger en hög relativ utdelning.

För investerare som äger aktier som ger utdelning innebär det att de får avkastning även i tider av börsnedgång, vilket kan vara välkommet under stormiga tider. Det innebär att utdelningen kan hjälpa till att kompensera för förluster som orsakas av fallande aktiekurser, och på lång sikt kan utdelningsinkomsterna ge en betydande boost till avkastningen i portföljen. 

Med detta sagt kan ett tufft marknadsklimat i längden leda till att bolag inom vissa branscher/sektorer tvingas se över sin utdelningspolicy på sikt. Det innebär att en jakt på den högsta utdelningen i relation till aktiens kurs, kallat direktavkastning, inte alltid behöver vara den bästa strategin. 

Här nedan listas de aktier på Stockholmsbörsen, utifrån Morningstar Sweden (ett index med ca. 200 aktier som representerar de topp 97% av aktierna i Sverige sett till storlek), som har den högsta förväntade direktavkastningen för tillfället.

Stockholmsbörsens högst utdelande aktier 

Aktien som lyckas kamma hem förstaplatsen med den högsta förväntade direktavkastningen just nu är fastighetsbolaget Corem Property, med 8,6% för D-aktien. Utdelningen per stamaktie av serie D ligger på 20 kronor och kommer utbetalas vid fyra tillfällen om 5 kronor. Sedan årsskiftet har aktien stigit drygt 31%.

I bokslutsrapporten för 2023 redovisades ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan och bolagets vd Rutger Arnhult konstaterade att de fortsatt kommer lägga stort fokus på bolagets finansiering och på att sänka belåningsgraden långsiktigt.

Andra fastighetsbolag i listan är Cibus Nordic Real Estate och AB Sagax, med en förväntad direktavkastning på 7,2% respektive 6,3%. Utöver dessa noteras även tre av storbankerna. Nordea har en förväntad direktavkastning på 8,0%, medan Swedbank och Handelsbanken ligger på 6,9% och 6,5%.

Av de tio aktierna i listan har endast två haft en negativ avkastning sedan årsskiftet, det gäller SSAB:s båda andelsklasser. B-aktien har fallit drygt 12% medan A-aktien är ned 11%, vilket tar den förväntade direktavkastning till 7,96% och 7,91%.

Är en hög direktavkastning alltid positiv?

Direktavkastningen beräknas som: utdelningen per aktie dividerad med aktuell aktiekurs.

I teorin kan en hög direktavkastning ses som något som alltid måste vara positivt, då får investeraren en så hög utdelning som möjligt i relation till priset som betalats per aktie. Men det hela är inte så enkelt. Aktiekursen förändras konstant, och kan därmed förändra direktavkastningen radikalt vid händelser som påverkar aktiekursen markant.

För att avgöra om en direktavkastning är ”bra” behöver man dels jämföra bolagets direktavkastning med historiska utfall och dels med andra bolag i samma bransch. Om en aktie har en väldigt hög direktavkastning kan det vara bra att fråga sig vad detta beror på.

Beror den höga direktavkastningen på att aktien har fallit mycket i värde? En nedtryckt aktiekurs kan vittna om att bolaget har problem och det kan i värsta fall få bolaget att ställa in den planerade utdelningen. Försök att jämföra prisnedgången i relation till andra i samma bransch och läs på och försök skapa en uppfattning för hur  bolaget kan komma att klara av en lågkonjunktur.

I samband med detta är det bra att fundera på om utdelningen kan komma att påverkas framöver, i takt med att ekonomin försämras. Fundera på om den höga direktavkastningen kommer att hålla i sig eller om det finns risk för att den sänks. Det betraktas ofta som ett svaghetstecken när den ordinarie utdelningen sänks.

Håll koll på utdelningsandelen

För att få ett hum om ett bolag kan tänkas behöva sänka eller höja framtida utdelning kan utdelningsandelen vara ett nyckeltal att kika närmare på. Detta tal varierar hos bolag, men tenderar att ligga mellan 30% och 70% av årsvinsten. Det händer att bolag har en utdelningsandel på över 100%. Har bolaget gjort en sämre vinst det gångna året, men ändå har gott om pengar i kassan, så kan bolaget välja att dela ut mer än vinsten för att slippa sänka utdelningen från föregående år.

En låg utdelningsandel kan indikera att utdelningen kan komma att höjas på sikt, medan en alltför hög utdelningsandel i stället kan indikera att utdelningsnivån inte är hållbar på lång sikt.

Högst utdelande aktier senaste 5 åren

Med detta sagt kan det således vara rimligt att kika närmare på aktier som har en lite längre historik av hög direktavkastning. Noterbart är att majoriteten av bolagen i ovanstående lista inte har haft en konsekvent aktieutdelning de senaste fem åren, vilket gör att den kolumnen står tom i många fall. Här nedan listas därmed de tio aktier som har haft den högsta genomsnittliga direktavkastningen senaste fem åren.

Fastighetsutvecklaren Sagax hamnar på en förstaplats på denna lista, och finns även med i tabellen ovan. Även Cibus Nordic Real Estate, Tele2 och Telia finns med i båda listorna.

Aktierna med högst utdelning senaste 5 åren

Varför är utdelningsaktier intressanta?

Men varför är det intressant att kika närmare på utdelningen hos aktier då? Att en aktie ger en utdelning innebär att bolaget betalar ut kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till sina aktieägare, alltså ett sätt att överföra värde från bolaget till de aktörer som har stöttat bolaget med kapital genom att de köpt aktier. Den vanligaste formen av utdelning är att ett bolag delar ut hela eller delar av tidigare vinster.

För investerare i utdelningsaktier är det centralt när man får ta del av utdelningen. I Sverige är det vanligast att utdelningen sker i samband med att företagen håller sina årsstämmor. Därför kommer de flesta utdelningar på Stockholmsbörsen på våren, där april/maj utgör högsäsongen. Men det finns bolag som gör aktieutdelning på andra tillfällen på året, och även flera gånger.

Anledningen till att utdelningsaktier är intressanta är att de kan generera en passiv inkomst år efter år, bara av att man äger aktierna. Men för vissa anses även utdelning vara ett tecken på att bolaget är stabilt och moget, samt ett tecken på långvarig lönsamhet.

Se upp med beskattningen på utländska utdelningar

Det gäller att ha koll på aktiens hemvist enligt gällande skatteavtal. En aktie kan nämligen handlas i flera länder, men bolaget som ger ut aktien har ett land där skatten på utdelningen bestäms.

I vilket land bolaget har det gällande skatteavtalet har betydelse när den skatt som ska betala ska bestämmas, det vill säga om investeraren kan få avräkning eller nedsättning av den inhemska skatten för den utländska skatt som betalats. Ett exempel är Nordea, som numera har sitt säte i Helsingfors, men vars aktie går att handla på den svenska, danska och finska aktiemarknaden. Men skatten på utdelningen baseras på att aktien är finsk.

Se därför till att kolla upp vilken kontoform som är den mest fördelaktiga att äga utländska aktier på, och undersök vilka skatteavtal som finns mellan de olika länderna.

Vad händer med utdelningen...

... i fonder egentligen?

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar