Tre vätgasaktier att kika närmare på

Efterfrågan på väte förväntas växa exponentiellt under de kommande åren, men marknadsvärderingar är inte billiga

Francesco Lavecchia 2023-11-30 | 10:24
Facebook Twitter LinkedIn

hydrogen production plant

Vätgas är redo att växa i en exponentiell takt under de kommande åren som energikälla, men är det här rätt tidpunkt att köpa in sig i denna sektor?

Baserat på Hydrogen Councils prognoser kommer vätgas att stå för 18% av den globala energiefterfrågan år 2050, vilket innebär en nästan åttafaldig ökning av storleken på den globala vätgasmarknaden. Internationella energiorganet uppskattar att vätgas kommer att täcka 10% av det globala energibehovet till 2050, vilket skulle vara en trefaldig ökning från nuvarande nivåer.

Varför finns det ett växande intresse för väte? Miljöhänsyn är en av huvudskälen. Målet med Parisavtalet är att avsevärt minska de globala utsläppen av växthusgaser för att hjälpa till att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2°C jämfört med förindustriella nivåer. Vätgas har potential att bidra till att minska de globala CO2-utsläppen, särskilt de från transportindustrin.

Morningstar-analytiker förväntar sig en fortsatt stark tillväxt i investeringar i rent väte, men de är mindre optimistiska än konsensus. De tror att det finns vissa begränsningar som måste tas bort för att underlätta övergången till en väteekonomi, såsom de höga kostnaderna för att producera och distribuera rent väte. En betydande utbyggnad av vätgasinfrastruktur och politiskt stöd för att rent väte ska bli kostnadskonkurrenskraftigt kommer också att behövas. Även om de tror att väte erbjuder en väg för att minska koldioxidutsläppen i ekonomin, lyfter de fram skillnaden mellan vätetyper. Dekarbonisering kommer att kräva en övergång från grått till blått och grönt väte.

Gör det billigare

"Ren vätgas har blivit en central del  i många regeringars strategier för utsläpp av koldioxid", säger Krzysztof Smalec, aktieanalytiker för Morningstar.

Europeiska unionen uppskattar att kumulativa investeringar i vätgas kan nå 180 miljarder till 470 miljarder euro fram till 2050, och Kina förväntar sig att vätgas ska utgöra 10% av dess energiandel fram till 2050. Medan Förenta staterna ännu inte har åtagit sig en officiell federal strategi, tror Smalec att deras framtida infrastruktursatsningar kan inkludera investeringar i vätgas.

Det första utmaningen för att göra vätgas konkurrenskraftig är att minska produktionskostnaderna, tillägger han. Grön vätgas, producerad med förnybara energikällor som sol eller vind, är minst två till tre gånger dyrare än grå vätgas, som tillverkas från fossila bränslen. Blå vätgas har däremot en snäv skillnad när det gäller produktionskostnader och erbjuder en minskning av utsläppen med 60% till 95%, beroende på kolavskiljningstekniken.

Baserat på dessa överväganden säger Morningstar-analytiker att det bästa sättet att dra nytta av denna långsiktiga trend är att välja industriella gasföretag eftersom de är etablerade aktörer inom produktion och distribution av konventionell vätgas. Gasindustrins aktier under vår täckning presterade olika under 2023. Det franska företaget Air Liquide är upp 28% (i euro den 27 november) och handlas nu till ett price/fair value (P/FV) på 1,15. Lindes aktier ökade med 29% (i USD) och nu är priset nästan i linje med vår värdering, medan Air Products and Chemicals är rabatterat med mer än 10% jämfört med dess rättvisa värde på 314 dollar, eftersom deras aktier är ner 115% (i USD) hittills i år.

Här är Krzysztof Smalecs, Morningstars aktieanalytiker, synpunkter på tre sektoraktier:

Air Products and Chemicals (APD)

Med mer än 20% av sin försäljning som kommer från vätgas är Air Products and Chemicals den största leverantören av vätgas i världen och det företag med högst exponering för vätgas bland de tre namnen under vår täckning. Vi förväntar oss att Air Products exponering för vätgas kommer att öka avsevärt, eftersom företaget har tillkännagivit flera blå och gröna vätgasprojekt värda flera miljarder. Dessa förväntas tas i drift under de kommande åren och vätgas kan stå för så mycket som 70%-80% av deras intäkter fram till 2035.

Baserat på våra förväntningar kommer nya investeringar att driva kraftig tillväxt och hjälpa företaget att mer än fördubbla sitt justerade resultat per aktie under de kommande fem åren. Vi tror för övrigt att marknadens fokus alltmer kommer att vända sig från annonsering av nya projekt till utförande, och en osäkerhet kring backloggen kan väga på aktien.

Air Liquide (AI)

Air Liquide genererade ungefär 30 miljarder euro i intäkter under 2022 och betjänar en bred rad industrier, inklusive kemikalier, energi, hälso- och sjukvård, livsmedel och dryck samt elektronik.

Air Liquide är världens näst största distributör av industriella gaser och gynnas av att verka inom en bransch som har en inneboende vallgrav tack vare höga bytekostnader. Även om industriella gaser i huvudsak är råvaror är de en avgörande ingrediens inom många industrier. Eftersom gas vanligtvis endast utgör en bråkdel av de totala kostnaderna är kunder ofta villiga att betala en premie och ingå långsiktiga avtal med pålitliga distributörer för att säkerställa oavbruten leverans.

Som sådan har offentliga företag inom industriella gaser historiskt sett tjänat avkastning över sina kapitalkostnader, och vi tror att dessa lukrativa vinster kommer att bestå. Över 40% av Air Liquides investeringsmöjligheter är relaterade till övergången till hållbar energi, inklusive lågkol-vätgas samt koldioxidinfångning och lagring. Vi förväntar oss att möjligheterna inom vätgas kommer att vara en betydande intäktsdrivare, eftersom Air Liquide nyligen avslöjade planer på att investera cirka 8 miljarder euro i lågkol-vätgas under de närmaste 15 åren. Ledningen förväntar sig att dessa investeringar kommer att tredubbla företagets vätgasintäkter till 2035, från cirka 2 miljarder euro 2020 till 6 miljarder euro.

Linde (LIN)

Linde är världens största leverantör av industriella gaser, med verksamhet i över 100 länder. Företagets huvudsakliga produkter är atmosfäriska gaser (inklusive syre, kväve och argon) och processgaser (inklusive vätgas, koldioxid och helium), samt utrustning som används vid produktion av industriella gaser.

Eftersom efterfrågan på industriella gaser starkt korrelerar med industriproduktionen, rapporterade Linde ändå en organisk intäktsökning på 3% jämfört med föregående år och en ökning av rörelsemarginalen med 400 baspunkter under det tredje kvartalet. Företaget höjde sin helårsprognos för justerat resultat per aktie till 14,00-14,10 dollar (från 13,80-14,00 dollar), och därför har vi höjt vårt rimliga värde till 393 dollar från 379 dollar.

Linde har meddelat en investering på flera miljoner dollar för att utveckla vätgasinfrastruktur i Sydkorea och har en omfattande portfölj av blå vätgaslösningar, vilket vi tror kommer att hjälpa företaget att vinna sin rättvisa del av möjligheterna inom området.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Air Liquide SA188,60 EUR-0,06Rating
Air Products & Chemicals Inc232,41 USD0,29Rating
Linde PLC451,20 USD1,44Rating

About Author

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar