Apple: vänta på en nedgång innan du köper aktien

Vi anser att Apple är ett fundamentalt utmärkt företag, men fortsätter att se dess aktievärdering som utmanande.

Morningstar 2023-12-05 | 10:30
Facebook Twitter LinkedIn

Apple Headset

Vi har höjt vår uppskattning av verkligt värde för Apples [AAPL] aktier till USD 160 från USD 150 efter måttliga justeringar uppåt för vår femåriga försäljningsprognos. Vi har också sänkt vår osäkerhetsgrad till medel från hög, baserat på vår ökade övertygelse om företagets förmåga att motverka konsumenternas konjunkturcykler med sin premium- och differentierade strategi. Vi fortsätter att se Apple som en dominerande leverantör av teknikekosystem som förtjänar en bred ekonomisk vallgrav, och vi bibehåller vårt utmärkta betyg för kapitalallokering baserat på en stark investeringshistorik som har hjälpt till att skapa vallgraven.

Vi anser att Apple är ett fundamentalt utmärkt företag, men vi ser fortfarande dess aktievärdering som utmanande. Värderingen har ökat med över 40% under 2023, baserat på nya produktlanseringar och förbättrade makroekonomiska förhållanden. Rent ut sagt anser vi att Apple-aktien har överträffat företagets grundläggande värde och rekommenderar därmed investerare att vänta på en nedgång innan köp av aktien.

Vi tror att Apple har cementerat en långsiktig position i toppen av konsumentelektronikindustrin med fokus på ett förstaklassigt ekosystem av tätt integrerad hårdvara, mjukvara och tjänster. Vi ser dess flaggskepp iPhone som navet för detta ekosystem, där Apple hämtar sin prissättningskraft, byteskostnader och nätverkseffekt. Enligt vår uppfattning ser varannan Apple-enhet och tjänst sitt största värde genom att ytterligare låsa in kunder i denna trädgård omgärdad av en vallgrav.

Vi är imponerade av Apples kärnkompetens inom både hårdvara och mjukvara, som vi anser är resultatet av enorma kumulativa forsknings- och utvecklingsinvesteringar. Vi gillar företagets senaste satsning på att föra in större delen av sin chiputveckling internt. Enligt vår uppfattning ger detta företaget fler möjligheter till produktanpassning och bättre förmåga att differentiera sig. Enligt vår åsikt minskar Apple sin cykliskhet jämfört med andra aktörer inom konsumentelektronik genom att sammanfoga sina halvledare, hårdvara och mjukvara.

Apple fokuserar på chiputveckling och AI

Under den medellånga perioden förväntar vi oss att Apple kommer att fokusera på att främja sin interna chiputveckling, artificiell intelligens och vidareutveckla nya formfaktorer som dess Vision Pro-headset. Var och en av dessa initiativ kommer enligt vår uppfattning att skydda företaget mot störningsrisk. Vi förutser också att företaget kommer att fortsätta att återlämna enorma summor kontanter till aktieägarna, vilket stöds av dess starka balansräkning.

Vi har samtidigt en oro över geopolitisk och regleringsrisk för Apple men ser inte dessa hota företagets vallgrav. Apples leveranskedja är kraftigt koncentrerad i Kina och Taiwan, och störningar i status quo i dessa regioner kan begränsa dess tillgång.

Apple har hittills varit skickligt på att hantera sin komplexa leveranskedja och diversifierar aktivt till nya regioner. Det har också varit målet för regleringar, särskilt från Europa, som nöter på dess differentiering genom att öppna upp App Store och iMessage-tjänster. Vi förutser inte mer skadlig reglering på horisonten och tror att företaget adekvat stärker sin kundlojalitet genom att lägga till nya enheter och tjänster för att låsa in dem.

Tjänster är Apples näst största intäktsbidrag över vår prognos, och vi prognostiserar en tillväxt på 7% för tjänsteintäkterna. Tjänsterna drivs till stor del av intäkter från Google för dess status som standardsökmotor på Safari-webbläsaren samt Apples andel av försäljningen i App Store. Vi förväntar oss en stabil tillväxt i Googles intäkter men ser en mer blandad framtid för resultaten från App Store, där vi prognostiserar tillväxt i övergripande appintäkter men successivt lägre andelar som går till Apple som ett resultat av regleringstryck. På andra håll ser vi en ungefärlig hög ensiffrig tillväxt över intäkter från Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, AppleCare och Apples andra tjänster.

Apple Wearables är något att hålla ögonen på 

Vi ser den största tillväxtmöjligheten för Apples intäkter från wearables, upp till 17% fram till räkenskapsåret 2028, primärt drivet av våra förväntningar på lanseringen av de nya Vision Pro-headseten. Vi förutspår en snabb ökning för Vision Pro, närmar sig 10 miljoner enhetsförsäljningar och 30 miljarder dollar i intäkter fram till räkenskapsåret 2028. Vi ser hög ensiffrig tillväxt för försäljningen av Apple Watch och AirPods, med båda produkterna som fortsätter att vinna mark.

För Apples andra primära hårdvaruprodukter, Mac och iPad, ser vi 6% respektive 3% årlig intäktstillväxt. Vi förväntar oss att Mac kommer att se starkare kortsiktig intäkt från en cyklisk återhämtning inom konsument-PC-spending samt att befintliga Mac-kunder uppdaterar Intel-baserade bärbara datorer till den nya M-serien. Vi tror att iPad-tillväxten kommer att vara mer dämpad men med fortsatt penetration inom företagsapplikationer.

Vitkiga Morningstarbetyg för Apple

Håll koll på vad våra analytiker tycker om aktiemarknaden

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Apple Inc214,29 USD-1,10Rating

About Author

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar