Nystartade fonder 2023: Aktivt förvaltade aktiefonder dominerar

Det är framför allt aktivt förvaltade aktiefonder som tagit steget ut på den svenska fondmarknaden 2023, med en i genomsnitt något högre avgift än övriga på marknaden. Alla nystartade fonder 2023 hittar du här. 

Johanna Englundh 2023-12-19 | 10:55
Facebook Twitter LinkedIn

 bild med texten new

Under året har 50 nya fonder lanserats i Sverige, vilket är i linje med de senaste fem åren. Över hälften av de nystartade fonderna är aktiefonder. Av dessa är det endast en fond som är en ren indexfond. Samtidigt har 14 nya räntefonder tagit plats på marknaden, åtta blandfonder och två alternativa fonder.  

Nystartade aktiefonder 2023

De nystartade aktiefonderna är relativt dyra, i alla fall om man kollar på de aktivt förvaltade. Den genomsnittliga årliga avgiften för aktivt förvaltade aktiefonder ligger på 1,22% i Sverige, medan den landar på 1,27% för de nystartade fonderna. Det är framför allt Space Fund, Sensor Sverige Fokus, Kvartil Liquid Private Assets och Nordic Equities Our World som drar upp den genomsnittliga avgiften då samtliga har en årlig avgift över 1,55%. Där avgiften saknas har den antingen inte uppdaterats ännu, eller så har fondbolaget inte rapporterat in data till Morningstar. 

Trots att sparare i allt högre utsträckning väljer att placera sina pengar i indexfonder, lanserades det endast en ny indexfond på den svenska marknaden 2023. Det var Handelsbanken Developed Markets Index, som har en årlig avgift på 0,10%. 

Den populäraste kategorin för de nystartade fonderna går i samma trend som spararnas: globalfonder. Det är inte särskilt förvånande att fondbolagen försöker fånga upp spararnas intresse genom att lansera nya globalfonder. Majoriteten av fondförmögenheten i aktiefonder i Sverige ligger i just globalfonder. Annars är det rätt spretigt bland de nystartade aktiefonderna. Vi hittar fonder som bland annat investerar i svenska småbolag, Norden, tillväxtmarknader, Kina, Norge, teknologi och fastigheter. 

 

14 nya räntefonder

Även de nystartade räntefonderna har en något högre genomsnittlig avgift än övriga i Sverige. För de nystartade räntefonderna ligger den genomsnittliga årliga avgiften på 0,61%, medan samma siffra för de befintliga räntefonderna i Sverige ligger på 0,50%. De dyraste är Öhman Global Investment Grade samt Mercurius Credit Fund, med en årlig avgift på 0,86% respektive 0,84%. 

Bland de nystartade räntefonderna syns en tydlig trend: globala och svenska företagsobligationer. Fyra av de nystartade räntefonderna är svenska företagsobligationsfonder och fyra globala företagsobligationsfonder. Företagsobligationer har generellt sett en högre risknivå än andra räntefonder, då de investerar i skuldpapper utfärdade av företag, vars kreditvärdighet och finansiella stabilitet varierar. Å andra sidan kan företagsobligationsfonder erbjuda högre avkastning jämfört med fonder som främst investerar i statsobligationer. 

8 nya blandfonder och 2 nya alternativa fonder

Bland de nystartade blandfonderna hittar vi Handelsbanken som det fondhus med flest nykomlingar. De har under året startat fem fonder under namnet "Prime". Andelen aktier, alternativa placeringar och räntebärande papper varierar mellan de olika produkterna. Prime-fonderna riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal.

Euler & Partners har startat blandfonderna Diskretionär Fond 9 och 8. Även dessa är endast tillgängliga för deras kunder.

Vi hittar även två alternativa fonder bland årets nystartade fonder. Meriti Neutral har som strategi att vara marknadsneutral och strävar efter en positiv absolut avkastning. Fonden förvaltas genom en systematisk datadriven process. SilverDome One är en hedgefond som strävar efter att leverera en positiv avkastning oavsett marknadsläge, genom att investera i aktier, räntebärande papper och derivatinstrument. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar