Räntebesked: BoE, SNB och ECB håller räntan stilla, Norges Bank höjer oväntat

Under torsdagen kom flera centralbanker med räntebesked, varav BoE, SNB och ECB höll räntan oförändrad medan Norges Bank överraskade marknaden med en höjning. 

Johanna Englundh 2023-12-14 | 16:39
Facebook Twitter LinkedIn

ECB lagarde

Bank of England håller räntan stilla som väntat

Bank of England höll räntorna på 5,25% vid årets sista möte, i linje med marknadens förväntningar. Dess penningpolitiska kommitté röstade 6-3 för att hålla räntorna stabila.

Detta beslut kom mitt i ett rally på aktie- och obligationsmarknaden efter att Federal Reserve i går kväll indikerade att de skulle börja sänka räntorna 2024. Den så kallade "Fed-pivoten" har uppgraderat förväntningarna på centralbanksräntesänkningar nästa år.

Med tanke på att den brittiska centralbankens kvartalsvisa ekonomiska prognoser släpptes för bara en månad sedan, finns det få dramatiska förändringar i uttalandet som släpptes idag. Ändå förutspår den att KPI-inflationen kommer att bli mjukare under de kommande månaderna än vad som förutspåddes i november, med hjälp av nedgångar i energipriserna. KPI-siffror för november släpps onsdagen den 20 december och siffran förväntas sjunka ytterligare från siffran på 4,6% i oktober.

De som hoppas på en "BoE-svängning", särskilt de bostadsägare som övergår till nya bolån, kanske blir besvikna över bankens fortsatta försiktighet: "MPC kommer att fortsätta att noggrant övervaka indikationer på ihållande inflationspress och motståndskraft i ekonomin som helhet, inklusive olika mått på underliggande arbetsmarknadsförhållanden, löneökning och inflation på tjänster. Penningpolitiken kommer att behöva vara tillräckligt restriktiv under tillräckligt lång tid för att hålla inflationen hållbart på 2% målet på medellång sikt."

Vid en titt i prgonoser för 2024 från ett antal investment banker förväntar sig de flesta sänkningar nästa år. Goldman Sachs AM förväntar sig dessa redan i februari eller mars nästa år, medan Bank of America inte förutser sänkningar förrän 2025.

Läs hela James Gards artikel om BoEs räntebesked på morningstar.co.uk 

Orörd ränta även från ECB 

Som väntat beslutade Europeiska centralbanken (ECB) att hålla räntorna oförändrade vid årets sista möte nu under torsdagen. Centralbankerna upprepade också att inga ytterligare räntehöjningar kommer att behövas för att hålla inflationen i schack. Under pressträffen meddelade Lagarde att "vi inte diskuterade räntesänkningar alls".

Banken sänkte sina inflationsutsikter avsevärt från sin föregående septemberprognos för både 2023 och särskilt för 2024. Banken förväntar sig nu att den totala inflationen kommer att vara i genomsnitt 5,4% 2023 (septemberprognos: 5,6%); 2,7% (sep: 3,2%) 2024; 2,1% (sep: 2,1%) 2025 och 1,9% 2026.

Lagarde betonade också: "Medan inflationen har sjunkit under de senaste månaderna kommer den sannolikt att ta fart igen tillfälligt på kort sikt på grund av baseffekter". Stark löneutveckling tillsammans med fallande produktivitet gör att de inhemska priserna förblir höga. Dessutom kommer uppåtrisker för inflationen från höga geoplikolitiska spänningar i Främre Orienten och extrema väderhändelser.

Euron fortsatte sin uppåtgående trend mot US-dollarn efter räntebeslutet. Valutan hade redan hoppat högre efter Feds räntebeslut i onsdags, vilket tyngde dollarn. Aktiemarknaderna tappade värde på nyheterna eftersom marknadsaktörerna hade hoppats på tydligare signaler om räntesänkningar.

Men vissa ser torsdagens beslut som ett första tecken på en mer expansiv penningpolitik. ECB gjorde ett "första trevande duvskifte", säger Carsten Brzeski, ekonom på ING-banken. "Det nyss släppta policyförklaringen signalerar att åtminstone slutet på räntehöjningarna är här."

Läs hela Antje Schifflers artikel om ECBs räntebesked på morningstar.co.uk 

Norges Bank överraskade med höjning

Den norska centralbanken Norges Bank gick däremot emot strömmen och höjde på torsdagen styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,50%. Enligt TDN Direkt hade 10 av 11 analytiker väntat sig en oförändrad ränta.

”Vi ser att ekonomin kyls av, men inflationen är fortfarande för hög”, sade centralbankschefen Ida Wolden Bache i ett pressmeddelande och poängterade att den norska kronan har försvagats ytterligare vilket kommer hålla uppe inflationen trots en nedgång i internationella prisimpulser. 

”Om kostnadsinflationen är fortsatt hög eller kronan blir svagare än förväntat kan prisinflationen förbli högre under en längre period än vad som förväntas i nuläget. I det fallet är kommittén beredd att höja räntan igen. Om det blir en tydligare nedgång i den norska ekonomin eller inflationen faller snabbare kan styrräntan komma att sänkas tidigare än vad som väntas i nuläget”, skriver Norges Bank. 

Enligt centralbanken minksar risken för att inflationen förblir hög under lång tid med en styrräntehöjning nu och de menar att styrräntan "sannolikt kommer ligga kvar på 4,50 procent under tid framöver”. 

Schweiz nationalbank lämnade räntan oförändrad

Schweiz nationalbank, SNB, hade också valt torsdagen för att lämna räntebesked. De valde som väntat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75% 

SNB noterade att inflationstrycket har minskat något under det senaste kvartalet, men att osäkerheten fortsatt är stor.

”SNB kommer därför att fortsätta att övervaka utvecklingen för inflationen noga, och justera den penningpolitiska hållningen vid behov för att säkra att inflationen förblir inom ett intervall som är förenligt med målet på medellång sikt”, skrev SNB.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar