Eurozonens inflation gör tidiga räntesänkningar för ECB osäkra

Kärninflationen på kontinenten fortsätter att falla, vilket analytiker säger är en positiv nyhet som framkommit från det dåliga.

Antje Schiffler 2024-01-05 | 12:45
Facebook Twitter LinkedIn

ECB

Inflationen i Eurozonen låg på 2,9% i december enligt de senaste uppskattningarna, vilket sätter tvivel kring förhoppningarna om räntesänkningar från Europeiska centralbanken (ECB).

Eurozonens årliga inflationstakt var 2,9% i december jämfört med 2,4% i november, enligt Eurostats preliminära uppskattning. Detta var den första ökningen av inflationen i regionen sedan april.

De europeiska aktiemarknaderna har förlängt sina intradagförluster som ett resultat av detta. Stoxx Europe 600-indexet är ner nästan 0,9% sedan öppningen när förhoppningarna om en räntesänkning från ECB avtog. Euron föll också gentemot USA-dollarn och var värd €1,09 i skrivande stund.

"För dem som hoppades på att inflationen skulle fortsätta att minska i en linjär riktning kommer nyheten att europeisk inflation steg med 50 baspunkter till 2,9% i december som en chock", säger Michael Field, Morningstars europeiska marknadsstrateg.

"Efter att ha sjunkit så nära ECB:s mål på 2%, är det naturligtvis en besvikelse att se inflationen stiga igen; emellertid finns det en mycket rimlig förklaring till detta.

"Som vi såg tidigare denna vecka i Frankrike och Tyskland var stigande energipriser orsaken till denna ökning av den totala inflationen. Detta är i grunden en teknikalitet. Oljepriserna har sjunkit kraftigt från sina toppnivåer 2022, men i december löpte de tak ut som många europeiska regeringar hade satt på energipriserna, vilket innebar att priserna ökade och påverkade inflationen".

Kärninflationen, som visar prisökningar utan kostnaden för energi och livsmedel, sjönk faktiskt med 20 baspunkter till 3,4% i december.

"Så det verkliga budskapet här är att vi fortfarande rör oss i rätt riktning, och den underliggande inflationen fortsätter att sjunka", tillägger Field.


I december var de största bidragsgivarna till inflationen i Eurozonen livsmedel, alkohol och tobak (+6,1% jämfört med föregående år), följt av tjänster (+4%), icke-energirelaterade industrivaror (+2,5%) och energi (-6,7%), enligt Eurostat.

Senare i eftermiddag kommer marknaderna att fokusera på den månatliga rapporten för jobben i icke-jordbrukssektorn från USA för tecken på när Federal Reserve (Fed) kan sänka räntorna.

"En del investerare kommer utan tvekan vara oroade över att denna ökning av inflationen kan avskräcka ECB från att sänka räntorna snarare än senare. Men centralbankerna var alltid medvetna om potentialen för denna ökning av inflationen, så det bör inte påverka deras beslutsprocess", säger Field.

"Med det sagt är alla ögon på nästa månads inflationsrapport och om vi kan återgå till den mycket viktiga nedåtgående trenden".

För sin del noterar Commerzbank att slutet på en lägre moms på naturgas och restaurangtjänster i januari, tillsammans med högre CO2-priser i Tyskland, också kan förhindra en starkare nedgång i Eurozonens inflation.

Justerat för dessa effekter bör dock det underliggande uppåtrycket på priserna fortsätta att minska under året. Det beror på billigare energi som dämpar prisökningarna för icke-energirelaterade varor och tjänster under några månader till. Banken uppskattar nu att kärninflationen sannolikt kommer att sjunka till 2,5% vid mitten av 2024.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar