Vestas rapport: Succékvartal ger positivt momentum för 2024

Den danska vindturbintillverkaren Vestas imponerade marknaden med sin helårsrapport som fick aktien att stiga 6% på Köpenhamnsbörsen.

Johanna Englundh 2024-02-07 | 10:41
Facebook Twitter LinkedIn

 vestas vindturbiner

Viktigaste punkterna från Vestas rapport: 

  • Succékvartalet såg rekordstor orderingång och stark sekventiell förbättring av lönsamheten
  • Vi förväntar oss att detta momentum kommer att fortsätta in i räkenskapsåret 2024 och återspeglas i den starka guidningen
  • Oron över balansräkningen bör minska något tack vare ett starkt fritt kassaflöde under fjärde kvartalet och ingen utdelning
  • Vi behåller vår uppskattning av verkligt värde på 197 DKK och ser aktien som rimligt värderad.
  • Vi är fortsatt skeptiska till koncernens långsiktiga EBIT-marginal på 10%.

Även om förväntningarna var höga inför Vestas (VWS) kvartalsrapport, efter att ha meddelat flera stora order under det fjärde kvartalet, lyckades den danska vindturbintillverkaren överraska marknaden med en rekordstor orderingång.

"Vestas levererade ett succékvartal för det fjärde kvartalet, som inkluderade en rekordstor orderingång och stark sekventiell förbättring av lönsamheten, vilket skickade aktierna 6% högre", säger Morningstar's aktieanalytiker Matthew Donen.

Effekten av högre försäljningspriser för koncernens vindturbiner har lett till att koncernen återgått till lönsamhet under de senaste två kvartalen, vilket ledde till ett rörelseresultat för helåret på 231 miljoner euro (en EBIT-marginal på 1,5%) jämfört med en förlust på 1,2 miljarder euro under föregående år.

"Prognosen om intäkter på mellan 16 och 18 miljarder euro med en EBIT-marginal på 5 procent vid mittpunkten ligger i stort sett i linje med våra förväntningar och är en tydlig indikation på att Vestas positiva momentum kommer att fortsätta in i räkenskapsåret 2024", tillägger Donen.

Under kvartalet fick Vestas sin största order någonsin i USA, vilket bidrog till att öka orderingången för helåret med 55% till 18,5 miljarder euro jämfört med samma period föregående år, vilket överträffade konsensusprognosen på 18,1 miljarder euro. Orderstocken ökade med 10,6 miljarder euro till 60,1 miljarder euro vid utgången av 2023, vilket ger investerarna en visibilitet på cirka 3,5 år.

Alla investerare som har oroat sig för Vestas balansräkning kan också känna sig lättade, det fria kassaflödet på 1,7 miljarder euro under det fjärde kvartalet mer än uppvägde de tre föregående kvartalens kassautflöde. Och för andra året i rad meddelade vindturbintillverkaren att det inte blir någon utdelning, vilket också bidrog till att stärka koncernens finansiella ställning enligt analytikern som behöll uppskattningen av aktiens verkliga värde på 197 DKK.

Ökande hot från Kina gör analytiker skeptisk på lång sikt

Ett mer selektivt tillvägagångssätt i budgivningen och högre turbinpriser kommer att bidra till ytterligare marginalexpansion, men analytikern kan se några mörka moln som bildas långt borta vid horisonten.

"Vi är dock fortsatt skeptiska till koncernens långsiktiga EBIT-marginalmål på 10% på grund av branschens konkurrensutsatta natur som inkluderar det ökande hotet från kinesisk konkurrens och accelererande produktcykler som krävs för att producera mer effektiva och därmed större turbiner för att hålla den nivellerade kostnaden för vindkraft låg", förklarar Matthew Donen.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar