Vad ska jag göra med mina PPM-fonder inför upphandlingarna?

Inom kort kan vi förvänta oss resultatet av den första upphandlingen i premiepensionens fondtorg. Men vad ska man göra med sina PPM-fonder nu, och hur ska man tänka framöver? 

Johanna Englundh 2024-02-26 | 11:06
Facebook Twitter LinkedIn

 pengar växer i jorden

I detta nu pågår upphandlingen för aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och/eller medelstora bolag till premiepensionens fondtorg. Ett exakt datum för när vi får reda på vilka fonder som kommer få vara kvar på fondtorget är inte annonserat, men enligt Fondtorgsnämnden kan vi förvänta oss att få svar i slutet på första kvartalet 2024. 

Just nu finns det 454 fonder tillgängliga på premiepensionens fondtorg för sparare att välja mellan. Exakt hur många som kommer bli kvar när upphandlingarna av alla kategorier är klara är okänt, men vi kan kolla närmare på utfallet för den kategori som upphandlas just nu. 

I kategorin aktivt förvaltade europeiska aktiefonder finns det just nu 22 tillgängliga fonder. När upphandlingen är klar ska dessa bantas ned till max sex stycken. Vilka som kan tänkas bli kvar kan du läsa mer om här

Fakta om PPM

  • Premiepensionen,PPM, är en del av den svenska allmänna pensionen
  • Varje år sätts 2,5% av din pensionsgrundande inkomst av till premiepensionen
  • På PPM-fondtorget kan du själv välja hur pengarna ska förvaltas 
  • Fondtorgsnämnden är en nyupprättad myndighet som kommer upphandla vilka fonder som ska få vara med på fondtorget 
  • Det finns totalt 6,4 miljoner PPM-sparare i Sverige
  • Det finns för tillfället 454 fonder på fondtorget i PPM 
  • Den genomsnittliga avkastningen på PPM var 17,6% 2023 

Vad ska jag göra med mina PPM-fonder nu? 

Men vad ska man göra med sina PPM-fonder nu, innan upphandlingen är klar? Det enkla svaret är ingenting. Innan upphandlingarna för de olika kategorierna är klara så vet ingen vilka fonder som kommer vara kvar. 

Att en fond finns tillgänglig på fondtorget just nu betyder inte heller att den kommer vara kvar i framtiden, även om den skulle klara av alla kriterier som Fondtorgsnämnden har satt upp i sin upphandling. Fondbolaget måste också ansöka för att vara med, vilket inte bara kostar pengar (Fondtorgsnämnden tar ut en avgift på 18 000 kronor för varje fond som ansöker om att vara med i upphandlingen) utan det krävs också en hel del resurser för att vara med i upphandlingsprocessen. 

Men i och med att det kommer ta tid, troligtvis flera år, innan alla kategorier är upphandlade och det nya fondutbudet är klart, kan du fortfarande välja bland flera hundra fonder i PPM.  Läs mer här för att få mina åtta bästa tips på hur du ska tänka när du väljer dina PPM-fonder.

Vad händer om din PPM-fond försvinner? 

Om du har valt en fond som inte längre finns kvar på PPM-fondtorget efter upphandlingen för just den kategorin är klar, exempelvis för att fondförvaltaren inte valt att delta i upphandlingen eller inte fått tilldelning i upphandlingarna, kommer Pensionsmyndigheten kontakta dig med mer information.  

Du kan då välja någon av de upphandla fonderna inom den aktuella kategorin, men om du inte gör någon val så kommer dina pengar att flyttas till den fond som upplevs som likvärdig med din tidigare fond. Flytten ska ske kontrollerat så att avlämnande och mottagande fond inte drabbas av stora ut- respektive inflöden av kapital. Det innebär att dina pengar kan komma att föras över stegvis från den gamla fonden till den nya. 

Byte av fonder kommer även fortsättningsvis att hanteras av Pensionsmyndigheten. Du som har AP7 Såfa kommer inte att påverkas av upphandlingen utan kan ligga kvar i AP7 Såfa. Precis som innan kan du kombinera AP7 Såfa med egna fonder, dock är totalt antal fonder fortfarande begränsat till fem.

Svenskar tycker det är bra att kunna välja PPM-fonder själva

I en studie från 2020 framkom det att 65% av svenskarna tycker det är bra att man kan välja premiepensionsfond själv. och 72% uppgav att de är nöjda med hur deras premiepension är placerad.

44% uppger att de har valt privata fonder i premiepensionen, medan 46% har statliga Såfan. Av dem som har Såfan har 30% gjort ett medvetet val av fonden.

Det är således tydligt att vi svenskar tycker det är bra att kunna välja fonder själva i premiepensionen, något som vi också kommer kunna fortsätta med framöver - även om utbudet kommer minska. 

För mer information kring PPM och upphandlingen

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar