Fonderna som riskerar att försvinna i första PPM-upphandlingen

Inför den första upphandlingen av fonder på PPM har Morningstar kollat närmare på vilka fonder som riskerar att försvinna. 

Johanna Englundh 2024-02-26 | 9:52
Facebook Twitter LinkedIn

 man framför grön och röd knapp

I den första upphandlingen av fonder på premiepensionstorget, PPM, kommer utbudet av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och/eller medelstora bolag att förändras. Enligt Fondtorgsnämnden, som är den nystartade myndighet ansvarig för upphandlingarna, kan vi förvänta oss  sex fonder i denna kategori när upphandlingen är klar. För tillfället finns det 22.

Trots att ingen såklart vet exakt vilka fonder som kommer att vara bland dessa sex utvalda så kan man med hjälp av de upphandlingskriterier som Fondtorgsnämnden publicerat försöka se vilka som inte kommer att ha en chans att vara kvar på PPM. Men med det sagt så beror det slutliga utbudet även på vilka fonder som lämnat in ett anbud om att få vara med, så bara för att en fond ser ut att kunna godkännas betyder det inte att de nödvändigtvis skickat in ett anbud. Utöver detta kan även andra fonder som tidigare inte varit med skicka in ett anbud, vilket gör det omöjligt att förutspå det framtida utbudet. 

Fonderna som riskerar att försvinna i första PPM-upphandlingen

 

Uteslutningskriterier för fondtorget på PPM

Fondtorgsnämnden har en hel del kriterier på de fonder som ska få ta plats på Premiepensionens fondtorg. Bland dessa finns det exempelvis ett krav på att var och en av fondförvaltaren och eventuella kapitalförvaltare per den 30 juni 2023 ska ha minst 5 miljarder kronor i totalt förvaltat kapital. Med fondförvaltare menas ett fondbolag, fondföretag eller förvaltningsbolag. 

Fonden måste även rapportera enligt SFDR Artikel 8 eller 9, vilket innebär att de antingen främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa, eller har hållbara investeringar som mål. 

Basvalutan i fonden får enbart vara euro eller svenska kronor och förvaltningen ska vara aktiv. Utöver detta är den tillåtna aktiva risken (tracking error) mot fondens valda jämförelseindex minst 2% och max 10%. 

Fonder som riskerar att försvinna i PPM-upphandlingen

Bland de idag 22 fonderna inom denna kategori på PPM-fondtorget finns det sex fonder som inte tycks klara av dessa krav, av olika anledningar. 

ODIN Europa C har sin basvaluta i norska kronor, och inte i euro eller svenska kronor som upphandlingen kräver. Det innebär att denna fond inte kommer kunna vara kvar på fondtorget. Denna fond går inte längre att välja på fondtorget, då fondbolaget har lämnat in en begär att avregistrera fonden från PPM-fondtorget. Troligtvis då de inte kommer kunna vara med i upphandlingen ändå. 

Templeton European Opps rapporterar enligt Artikel 6, och inte enligt artikel 8 eller 9 som Fondtorgsnämnden kräver. CB European Quality, som förvaltas av CB Fonder, har å andra sidan ett för litet förvaltat kapital. CB Fonder förvaltar totalt cirka 3,3 miljarder kronor, vilket är under gränsen på 5 miljarder. 

De mest tveksamma fonderna som är rödmarkerade är de som har markerats utifrån deras tracking error, eller aktiva risk. Det finns lite olika sätt att beräkna detta mått, och kriterierna i upphandlingsdokumentet är inte glasklara. I min genomgång har jag kollat på de senaste 3 åren, från den sista januari i år. Fondtorgsnämnden kommer säkerligen använda sig av att ett annat brytdatum såsom juni 2023, som är det datum de använder när de kollar på verksamhetshistorik eller liknande. 

Men utifrån min genomgång faller Ålandsbanken Europa Aktie, S-Bank Europe Equity och Fondita Sustainable Europe bort i denna gallring. De två förstnämnda har en tracking error som är precis under 2%, med 1,96% och 1,98%. Fondita Sustainable Europe har å andra sidan en för hög, på 13,62%. 

I tabellen ser du samtliga 22 fonder som för närvarande är tillgängliga, använd pilen i det högra hörnet för att navigera mellan de två sidorna. 

Framtida utbudet på PPM omöjligt att förutspå

I denna genomgång har inte samtliga av Fondtorgsnämndens upphandlingskriterier inkluderats, vilket innebär att denna genomgång inte kan eller bör ses som något facit för hur Fondtorgsnämnden hanterar upphandlingen. Bland annat har ett antal av de uteslutningskriterier om aktivt ägande, regelefterlevnad, normbaserade uteslutningar och sanktioner inte inkluderats. Exakt hur Fondtorgsnämnden kommer välja just de sex fonder som kommer finnas på fondtorget går inte att sia om i förtid. 

 

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar