Efter rapporten: är det läge att köpa, sälja eller behålla Apples aktie?

Med förbättrad intäktsdrivning från iPhone-försäljning, här är vad vi tycker om Apples aktie efter rapporten. 

Dan Romanoff 2024-02-09 | 16:17
Facebook Twitter LinkedIn

Apple Vision ProApple (AAPL) släppte sin rapport för Q1 den 1 februari. Här är Morningstars syn på Apples resultat och aktie.

Morningstarbetyg förApple

Vad vi tyckte om Apples rapport

Apples resultat visade bättre iPhone-intäkter under decemberkvartalet än vi förväntade oss, liksom bättre lönsamhet. iPhone-intäkterna drevs av lanseringen av iPhone 15-serien, och den förbättrade lönsamheten härrör från en högre mix av tjänster och avancerade produkter som iPhone Pro-modellerna. Intäktsguidningen för marskvartalet understeg dock våra förväntningar.

På kort sikt ser vi motvind i efterfrågan för Apple på grund av längre utbytescykler för personliga enheter och mer aggressiva inhemska alternativ i Kina. På lång sikt står vi fast vid vår syn att Apple kan driva tillväxt genom sin unika kombination av hårdvara, mjukvara och tjänster, vilket också ger upphov till höga kostnader för kundbyten och ligger till grund för vårt breda vallgravsbetyg

Vi tror att vägledningen för svagare iPhone-intäkter under marskvartalet förebådar svagare iPhone-intäkter för räkenskapsåret 2024 (som slutar i september). Enligt vår uppfattning återspeglar Apples nuvarande aktiekurs alltför rosiga förväntningar på iPhone-försäljningen under de kommande fem åren, och vår mer blygsamma prognos leder oss till att se aktien som övervärderad.

AAPL-optimister säger

  • Apple erbjuder ett expansivt ekosystem av tätt integrerad hårdvara, mjukvara och tjänster, vilket lockar till sig kunder och genererar stark lönsamhet.
  • Vi gillar Apples övergång till egen chiputveckling, som vi tror har påskyndat företagets produktutveckling och ökat dess differentiering.
  • Apple har en fantastisk balansräkning och skickar stora mängder kassaflöde tillbaka till aktieägarna.

AAPL-pessimister säger

  • Apple är beroende av konsumenternas utgifter och preferenser, vilket skapar cyklikalitet och öppnar företaget för störningar.
  • Apples leveranskedja är starkt koncentrerad till Kina och Taiwan, vilket gör företaget sårbart för geopolitiska risker. Försök att diversifiera till andra regioner kan pressa lönsamheten eller effektiviteten.
  • Tillsynsmyndigheter har ett vakande öga på Apple, och nya regleringar har minskat delar av företagets ekosystem.

Är Apple-aktien rättvist värderad?

Med sitt 2-stjärniga betyg anser vi att Apples aktie är övervärderad jämfört med vår långsiktiga uppskattning av verkligt värde på 160 dollar per aktie. Vår värdering innebär en justerad pris/vinstmultipel för räkenskapsåret 2024 på 25 gånger, en företagsvärde/försäljningsmultipel för räkenskapsåret 2024 på 7 gånger och en avkastning på fritt kassaflöde för räkenskapsåret 2024 på 4%.

Vi räknar med en genomsnittlig årlig intäktstillväxt för Apple på 6% fram till räkenskapsåret 2028. iPhone kommer att vara den största bidragsgivaren till intäkterna under vår prognos, och vi räknar med en tillväxt på 3% för iPhone-intäkter under de kommande fem åren. Vi förväntar oss att detta främst kommer att drivas av ökad enhetsförsäljning, med blygsamma prisökningar. Vi tror att prisökningarna främst kommer att drivas av fler funktioner och en mixförskjutning mot de mer exklusiva Pro-modellerna.

Tjänster är Apples näst största intäktsbidragare under vår prognos, och vi förutspår en intäktstillväxt på 8% i detta segment. Tjänster drivs till stor del av intäkter från Google, tack vare dess status som standardsökmotor i webbläsaren Safari, samt Apples andel av App Store-försäljningen. Vi förväntar oss en solid tillväxt i Google-intäkterna, men vi ser mer blandade utsikter för App Store-resultaten. Där förutspår vi en tillväxt i de totala appintäkterna men gradvis lägre nedskärningar för Apple till följd av regulatoriska påtryckningar. I övrigt ser vi en tillväxt med höga ensiffriga tal för intäkter från Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, AppleCare och Apples övriga tjänster.

Vi ser den största tillväxtmöjligheten i Apples intäkter från wearables, med 18% fram till räkenskapsåret 2028, främst drivet av våra förväntningar på lanseringen av det nya Vision Pro-headsetet. Vi räknar med en snabb ökning för Vision Pro, som närmar sig 10 miljoner sålda enheter och 30 miljarder USD i intäkter under räkenskapsåret 2028. Vi ser en hög ensiffrig tillväxt för försäljningen av Apple Watch och AirPods, där båda produkterna fortsätter att vinna marknadsandelar.

 

Läs hela artikeln

på Morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Apple Inc181,66 USD0,13Rating

About Author

Dan Romanoff  är en aktieanalytiker på teknik-, media- och telekommunikationsteamet för Morningstar i Chicago.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar