Trots fallande inflation bör ECB hålla räntan oförändrad på torsdag

Europeiska centralbankens beslut att sänka räntan skjuts sannolikt upp till juni.

Antje Schiffler 2024-03-05 | 7:00
Facebook Twitter LinkedIn

European Central Bank

 

Även om inflationen faller snabbare än väntat förväntas Europeiska centralbanken hålla räntorna oförändrade vid denna veckas policymöte, säger analytiker.

 

Även om nästa steg från ECB sannolikt blir att sänka räntorna, förväntas en eventuell räntesänkning nu komma i juni. Dessutom ökar förväntningarna på att även om räntesänkningar är på väg, kommer ECB att sänka räntorna med ett lägre belopp 2024 än vad som tidigare hade prognostiserats.

 

För investerare, med ECB:s oförändrade räntor denna vecka, kommer fokus istället att ligga på eventuella ledtrådar till tidpunkten för räntesänkningen som kommer från ECB:s uppdaterade inflations- och makroekonomiska utsikter.

ECB håller räntorna på rekordhöga nivåer

Sedan september 2023 har ECB hållit sin styrränta - känd som räntan på huvudsakliga refinansieringstransaktioner eller MRO - på rekordhöga 4,5%.

Vid sitt första möte för året den 25 januari beslutade ECB-rådet att behålla sin policyinriktning och gav inte någon antydan om när räntesänkningar kommer att ske. Men inflationssiffrorna har fallit sedan mötet och förväntningarna stiger på att ECB kommer att sänka räntan.

"Två tredjedelar av ekonomerna förutspår nu en räntesänkning i juni enligt en färsk Reuters-enkät. Detta trots att ECB vid varje tillfälle kommenterar faran med en återupptagen inflation", säger Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar.

"Faktum är dock att inflationen har sjunkit avsevärt och att utvecklingen fortfarande är positiv. MRO ligger på 4,5 procent, vilket innebär att banken har ett stort manöverutrymme. Den kan genomföra en liten sänkning i juni, och vänta på att se effekterna, utan att rubba ordningen."

"Med den europeiska ekonomin på gränsen till recession anser vi att ECB nu måste balansera den (externa) risken för återupptagen inflation, med det potentiellt mer brådskande behovet av att säkerställa att ekonomin inte går in i en långvarig recession. Juni verkar vara en rimlig kompromiss i detta avseende."

"Ingen anledning att skynda på" beslut om räntesänkning

Ledande ECB-ledamöter har antytt att ett beslut om att sänka räntan ligger flera månader bort.

ECB-rådsledamoten Peter Kazimir bekräftade i förra veckan denna förväntan. "Det finns ingen anledning att skynda på en räntesänkning", sade Slovakiens centralbankschef till Reuters. "Juni skulle vara mitt föredragna datum, april skulle överraska mig och mars är en no go."

Isabel Schnabel, ledamot i ECB:s direktion, sade till Financial Times i början av februari att inflationen "kan blossa upp igen". Den "sista milen" för att få ned inflationen kommer att bli den svåraste, sade hon. "Vi ser en stabil tjänsteinflation. Vi ser en motståndskraftig arbetsmarknad. Samtidigt ser vi en betydande lättnad i de finansiella förhållandena", sade hon.

Men kommentarer från Italiens centralbankschef Fabio Panetta visar på en viss splittring i rådet. I en separat intervju sade han till tidningen att tiden för att sänka räntan "närmar sig snabbt". Han avfärdade rädslan för en ny inflationsspiral och sade att inflationen i euroområdet faller snabbare än väntat.

Att hålla koll på vid ECB-mötet

Eftersom ECB förväntas meddela att räntorna hålls stabila när de presenterar sitt beslut på torsdag, kommer fokus för investerare att ligga på ECB:s ekonomiska utsikter.

ECB publicerar sina prognoser för ekonomisk tillväxt, inflation, löner, arbetslöshet och handel på torsdag för första gången i år, med ytterligare tre uppdateringar som kommer att följa kvartalsvis under 2024.

Ekonomerna på Deka Bank räknar med att ECB:s prognoser kommer att visa något lägre inflation i år och fortsatt konvergens mot 2-procentsmålet mot mitten av nästa år. Presskonferensen kommer sannolikt också att ta upp i vilken utsträckning de något lägre löneökningarna mildrar uppåtriskerna för inflationsutsikterna.

ECB-chefen Christine Lagarde har upprepade gånger betonat att disinflationsprocessen måste gå framåt ytterligare för att centralbanken ska kunna vara säker på att den är hållbar.

Inflationen faller mot ECB:s mål

Inflationen i euroområdet faller tydligt snabbare än vad ECB hade prognostiserat, tillade Kazimir.

Konsumentprisindex sjönk med 2,6 procent i februari, från 2,8 procent i januari. Kärninflationen låg dock kvar på 3,1 procent (januari: 3,3 procent) och tjänsteinflationen pendlade kring 4 procent.

"Disinflationen går mycket snabbare än vi väntat oss på den övergripande nivån, men vi kan ännu inte vara säkra på kärninflationen eftersom löneutvecklingen fortfarande är oklar", sade Kazimir till Reuters. "För det kommer utfallet av kollektivavtalsförhandlingarna att vara avgörande. Sammantaget är vi på rätt väg men vi är ännu inte där."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar