18 Europafonder försvinner från PPM

Resultatet i den första upphandlingen på PPM-torget resulterar i att 18 av de nuvarande 22 Europafonder kastas ut. Av de utvalda sex fonderna kommer fyra från svenska fondbolag, medan majoriteten av anbuden kom från utländska aktörer. 

Johanna Englundh 2024-03-25 | 9:27
Facebook Twitter LinkedIn

FTN flaggor

Fondtorgsnämnden meddelade i dag beslut i upphandlingen av fondkategorin aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med inriktning mot stora och medelstora bolag. Totalt sex fondförvaltare tilldelas möjligheten att teckna avtal avseende fonder på premiepensionens fondtorg. Dessa fondförvaltare och fonder är:


Tilldelningsbeslutet innebär att cirka 11 miljarder kronor av premiepensionsspararnas medel ska fördelas till dessa fonder.

”Vi är nöjda med utfallet av den första upphandlingen. Det ger spararna tillgång till fonder av hög kvalitet till lägre avgifter”, sa Mats Sjöstrand, ordförande i Fondtorgsnämnden i pressmeddelandet.

Från 22 till sex fonder

Den upphandlade kategorin för aktivt förvaltade europeiska aktiefonder minskar efter upphandlingen från 22 till sex fonder. Av dessa sex är tre nya inom premiepensionen och tre fanns i det befintliga utbudet. De tre fonder som fanns med i det befintliga utbudet på fondtorget och som nu upphandlats har samtliga upphandlats till ett lägre pris än tidigare.

Per årsskiftet 2023 var den likaviktade genomsnittliga avgiften inom kategorin 0,48%, inklusive Pensionsmyndighetens rabatt. Medianavgiften var 0,51% med en spridning från som lägst 0,14% till som högst 0,68%. Den kapitalviktade snittavgiften, efter rabatt, var 0,27%.

Den genomsnittliga likaviktade avgiftsnivån inom kategorin, 0,48%, var högre jämfört med fondtorget som helhet där snittet är cirka 0,33%. Aktiefonder, och särskilt aktivt förvaltade aktiefonder, har generellt sett en högre avgift än exempelvis indexfonder och räntefonder.

Den genomsnittliga avgiften för fonderna i kategorin mer än halverats från 0,48 till 0,21 procent, enligt Fondtorgsnämnden. 

Fyra av sex valda fonder från svenska fondbolag

Bland de upphandlade fonderna hittar vi fyra välkända aktörer för svenska fondsparare, AMF, Nordea, SEB och Swedbank Robur. Om man kollar närmare på de 35 inlämnade anbud till Fondtorgsnämnden inför upphandlingen var majoriteten utländska fondbolag, med jättar som Allianz och BlackRock som lämnade in anbud för två fonder vardera. 

130 000 sparare berörs

Upphandlingen berör cirka 130 000 sparare med ett samlat kapital om knappt 11 miljarder kronor per den 31 december 2023. De fonder inom kategorin som inte fått tilldelning kommer att avvecklas från fondtorget efter att beslutet vunnit laga kraft. Sparare med fonder som tas bort från fondtorget ges möjlighet att göra ett nytt val. Man behöver dock inte göra någonting utan flyttas automatiskt till en likvärdig, upphandlad fond, om inget val görs. 

Upphandlingsprocessen kommer att pågå under flera år, och under övergångsperioden kommer fondtorget att innehålla både gamla och nya fonder. Den första upphandlingen startade under sommaren 2023 och totalt förväntas antalet fonder minska från dagens cirka 470 till mellan 150 och 200 när alla upphandlingar är klara.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar