H&Ms aktie stiger efter rapport

Klädbolaget H&M redovisade en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet, men rörelseresultatet var bättre än väntat. Aktien klättrar 13% på Stockholmsbörsen efter rapporten. 

Finwire 2024-03-27 | 10:46
Facebook Twitter LinkedIn

H&M

”Utvecklingen fortsatte i rätt riktning under första kvartalet med förbättrad bruttomarginal,
rörelsevinst, lägre varulager och starkt kassaflöde. Vår högsta prioritet är fortsatta förbättringar inom kunderbjudandet, butiksupplevelsen och varuförsörjningskedjan för att stärka försäljningen”, säger vd Daniel Ervér.

Omsättningen sjönk 2,2 procent till 53 669 miljoner kronor (54 872). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 53 260. Cirka 30 procent av försäljningen sker online.

Bruttoresultatet blev 27 655 miljoner kronor (25 886) väntat 26 493, med en bruttomarginal på 51,5 procent (47,2).

"Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen var cirka en halv procentenhet högre under det första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal föregående år", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev 2 077 miljoner kronor (725), väntat rörelseresultat var 1 307. Rörelsemarginalen var 3,9 procent (1,3). Justerat för resultat från innehav i intresseföretag och joint ventures om -14 miljoner kronor (999) uppgick rörelseresultatet till 2 091 miljoner kronor (-274).

Resultatet efter skatt blev 1 201 miljoner kronor (540).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3 967 miljoner kronor (4 986).

Sammansättningen av varulagret bedöms som god.

Valutajusterat minskade varulagret med 7 procent jämfört med föregående år. Omräknat till kronor minskade varulagret med 8 procent till 37 630 miljoner kronor (41 040). Varulagret i kronor utgjorde 16,0 procent (17,9) av omsättningen rullande 12 månader.

H&M-gruppens försäljning 1-25 mars ökade med 2 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under andra kvartalet bedöms öka något jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Daniel Ervér säger vidare:

"Vi fortsätter att planera vår verksamhet med respekt för ett utmanande läge i omvärlden där konsumenter fortsatt påverkas av inflation och högt ränteläge. I denna situation är vårt kunderbjudande mer relevant än någonsin. Vår högsta prioritet är att stärka försäljningen och vi står därför fast vid vår målsättning om att nå en rörelsemarginal om 10 procent för helåret 2024".

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Hennes & Mauritz AB Class B171,10 SEK0,38Rating

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar