Fonderna som gynnats mest av kursrusningen i Saab

Saab-aktien har inlett året i en rasande fart, med stöd av bland annat Sveriges Nato-medlemskap. För de fonder som äger Saab-aktier har kursuppgången varit välkommen, men många har exkluderat försvarskoncernen av ESG-skäl.  

Johanna Englundh 2024-04-08 | 8:19
Facebook Twitter LinkedIn

 saab

Aktien som haft den absolut bästa avkastningen under årets första kvartal är försvarskoncernen Saab, med en uppgång på nästan 57%. Sveriges Nato-medlemskap ser flera marknadsaktörer som positivt för Saab, något som även Morningstars aktieanalytiker Loredana Muharremi lyfte fram i en intervju. Sedan Sveriges inträde som fullvärdig medlem i Nato den 7 mars har Saabs aktiekurs klättrat 16%. Som ett tecken på vad medlemskapet kan innebära fick Saab en Natoorder värd 700 miljoner kronor den 25 mars, endast dryga två veckor efter Nato-inträdet. 

Hela 1 075 fonder globalt äger Saab-aktier i någon utsträckning, enligt data från Morningstar Direct. Kollar man närmare på svenskregistrerade fonder är dock relativt få som äger Saab, endast 26 listas som ägare av försvarskoncernen, av de totalt 803 svenskregistrerade fonderna.

En del av dessa fonder har en investeringsinriktning där ett bolag som Saab inte passar in, men för många andra fonder är det exkluderingar som sätter stopp. Många fondbolag har nämligen hållbarhetskriterier för sina fonder, där exkludering av bolag och sektorer är en vanligt strategi. Att exkludera bolag som har mer är 5% av produktion eller distribution av vapen och krigsmaterial är vanligt. Bland annat väljer Handelsbanken Fonder, AMF och Storebrand bort bolag som är inblandade  i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen i olika utsträckning. 

Exempelvis innebär det att den fjärde största fonden i Sverige, sett till förvaltat kapital, Handelsbanken Global Index Criteria inte har någon exponering mot Saab. 

SEB ändrade sig gällande investeringar i försvarsbolag 2022, och både SEB Aktiesparfond och SEB Sverigefond har nu ett ägande i Saab. Inte heller Swedbank Robur exkluderar Saab, utan flera av deras fonder äger försvarsaktien, men som sparare kan man välja produkter i deras utbud som inte investerar i bolag där mer än 5% av intäkterna kommer från produktion eller distribution av vapen eller krigsmateriel.

Fonderna som gynnats mest av kursrusningen i Saab 

Om man ser närmare på de fonder som äger flest aktier i Saab hittar vi fem svenskregistrerade fonder, vilket indikerar att de svenska fonder som faktiskt äger försvarsaktien också äger många aktier. Högst upp, med flest aktier, är Swedbank Robur Allemansfond Komplett som äger 3,3 miljoner aktier till ett marknadsvärde på strax över 3 miljarder kronor. Ännu en Swedbank Robur-fond hittar vi på andraplatsen, Kapitalinvest med 2 miljoner aktier till ett marknadsvärde på strax under 2 miljarder kronor. 

Intressant nog är det dock Schroder European som har den största portföljexponeringen mot svenska försvarsbolaget i denna lista, då fondens 525 000 aktier står för 3,7% av portföljen. 

Andra svenska fonder i listan över de tio med flest antal Saab-aktier är Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, Länsförsäkringar Sverige Index och SEB Sverigefond. 

Fonderna som äger flest Saab-aktier

Men trots att man som fond kan äga ett stort antal aktier i ett visst bolag innebär det inte alltid att portföljen kommer påverkas betydligt av aktiekursen. Det beror även på hur stor portföljvikt som aktien har i fondens portfölj. Därför har jag tittat närmare på de tio fonder som har störst portföljvikt i Saab, vilket innebär att dessa fonder gynnats mest av Saabs kursuppgång sedan årsskiftet. 

Finskregistrererade Ålandsbanken Nordiska Småbolag kommer in på en förstaplats, med 7,0% av fondens portföljvikt i Saab. Skandia Småbolag Sverige är hack i häl med 6,9%, följt av Finserve Global Security Fund (6,4%) och Tellus Midas (5,0%). 

Fonderna med störst portföljvikt i Saab

För Morningstars tankar om Saab-aktien

Se intervjun med Loredana Muharremi

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Saab AB Class B243,30 SEK1,76Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar