Investerar din småbolagsfond verkligen i små bolag?

Trots sitt namn investerar många småbolagsfonder i bolag listade på Large Cap, något som medför både för- och nackdelar för sparare. 

Johanna Englundh 2024-04-12 | 11:08
Facebook Twitter LinkedIn

 Två händer med stapel av kronor

På den svenska marknaden finns det en hel del småbolagsfonder som kan vara ett ypperligt tillägg i din fondportfölj. Anledningen är enkel: de senaste fem och tio åren har småbolagsfonder gett en bättre avkastning än både Sverigefonder och globalfonder. Men det finns en del fallgropar att se upp för.

Hur små bolag kan en småbolagsfond investera i 

Småbolagsfonder investerar vanligtvis i företag med lägre börsvärden jämfört med större företag, men definitionen av "småbolag" är diffus och kan variera. Flera småbolagsfonder i Sverige begränsar sig till att inget bolag får vara värderat till mer än 1% av börsens totala värde, medan andra har 0,5% som gräns.

Vid en snabb titt på det samlade börsvärdet för samtliga aktier i Sverige landar det på 10 933 miljarder, per den 12 april, vilket innebär att bolag med ett värde upp till 100 miljarder kan klassas som ”småbolag” enligt ovan regel.

Det genomsnittliga börsvärdet i småbolagsfonderna i Sverige ligger på 23 miljarder, så betydligt lägre än 100 miljarder. Men att ett bolag med ett börsvärde på cirka 23 miljarder räknas som ett småbolag kan kännas besynnerligt.

Exempel på aktier med ett börsvärde i denna region är byggbolaget Peab, gamingbolaget Embracer och förpackningskoncernen Billerud. Men beroende på vad de olika fonderna väljer att klassa som småbolag så kan spannet sträcka sig betydligt längre, och att en småbolagsfond äger en aktie med ett börsvärde på 100 miljarder kronor är alltså inte något som är vare sig felaktigt eller ovanligt. När vi kommer upp i denna nivå snackar vi bolag som Telia, SCA, Volvo eller SKF.

Varför investerar småbolagsfonder i så stora bolag?

Problemet är att om fonden enbart skulle investera i Stockholmsbörsens small cap-bolag, där bolag som har ett börsvärde under 150 miljoner euro (1,7 miljarder kronor) handlas, så skulle det med högsta sannolikhet skapa problem för fonden att hållas öppen.

När fonden växer i storlek så kommer den stöta på problem att handla eftersom ”likviditeten” (möjligheten att köpa eller sälja aktier utan att tydligt påverka aktiekursen) är begränsad. Det skulle helt enkelt inte gå att köpa aktier i ett small cap-bolag för en fond som förvaltar ett par miljarder kronor utan att det skulle vara kraftigt kurspåverkande.

Sedan är det även så att fonden måste följa svensk fondlagstiftning, som säger att en aktiefond inte får äga mer än 5% av ett börsbolag. Det innebär att om bolaget har ett marknadsvärde på till exempel 400 miljoner så får en fond bara köpa aktier för 20 miljoner. Men om fonden förvaltar 4 miljarder, så blir detta innehav bara 0,5 procent av fonden. Att försöka hitta så pass många små bolag, som också går i linje med förvaltarens investeringsprofil blir alltså problematiskt.

Den genomsnittliga småbolagsfonden i Sverige förvaltar 5,7 miljarder och de allra största över 28 miljarder, vilket illustrerar problematiken för dessa fonder att försöka investera enorma summor i likvida småbolag, samtidigt som de håller sig till svensk fondlagstiftning, inte är kurspåverkande och försöker skapa en portfölj som stämmer överens med fondens investeringsprofil

Vanligaste aktierna i småbolagsfonder

Om man kollar på de tio vanligaste innehaven i de 52 småbolagsfonderna som investerar på den svenska marknaden har nio av tio Large Cap Stockholm som sin marknadsplats. Värt att notera är att denna lista inte indikerar att samtliga småbolagsfonder har ett innehav i nedan bolag, utan när man kollar på samtliga portföljer så är det dessa tio som utgör de största positionerna totalt. Det innebär att vissa fonder kan sakna exponering mot något, eller samtliga, av dessa bolag, medan en annan fond kan ha en stor exponering mot någon, eller alla, aktierna. 

Fördelar och nackdelar med att småbolagsfonder inte är så små som man kan tro

Fördelen med att småbolagsfonder investerar i lite större bolag än vad man som sparare kanske tror är att de kan fortsätta vara öppna för nya insättningar. Hade det varit striktare regler kring definitionen av ett ”småbolag” hade många fonder fått stänga dörrarna för nya sparare.

Det är även positivt att man i dagsläget kan se till att det finns en likviditet i fonden för att möta både ut- och insättningar, genom möjligheten att investera i större bolag.

Men det hela skapar dock såklart en problematik kring att du som sparare troligtvis inte får det du tror. I sin tur kan det leda till att din portfölj inte blir så diversifierad som du planerat, eller att du i tron av att du investerar i en aktivt förvaltad småbolagsfond betalar för storbolag som du kan få exponering mot i en billigare indexfond.

Se därför till att du kollar upp exakt vad din småbolagsfond investerar i, så att du får den exponering du är ute efter. För trots att småbolag generellt sätt är mer riskfyllda, och har en högre volatilitet än globalfonder eller Sverigefonder, så har de historiskt gett en bättre avkastning. Det gäller bara att du har koll på vad du investerar i.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar