Kommer Riksbanken sänka räntan i maj?

Taner Pikdöken, ränteförvaltare Atlant Fonder, tror mer på en räntesänkning från Riksbanken i juni och att en sänkning i maj kan försvaga kronkursen ytterligare. 

Johanna Englundh 2024-04-23 | 11:09
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johanna Englundh: Välkommen till Morningstar. Våra fyra storbanker är eniga om att en första räntesänkning är att vänta i maj från Riksbanken efter att de höjt styrräntan i rekord takt för att få bukt på inflationen. Detta skifte i räntor har pressat marknaden, och på vissa håll mer än andra och hur kommande räntesänkningar kommer att påverka räntemarknaden är högst aktuell och med mig idag, för att prata om det här är Taner Pikdöken, han är förvaltare på Atlant Fonder.

Så kul att ha dig här idag! Kan du börja med att berätta lite om hur räntemarknaden är just nu, men också hur det är att vara räntefondförvaltare i det här klimatet?

Taner Pikdöken: Räntemarknaden just nu är ganska volatil och man har gått från att i början av året var väldigt överens om att det kommer komma mellan sex till åtta räntesänkningar som påbörjas i USA och sedan sprider sig till Europa och och till Sverige.

Men jag ska säga att de senaste veckorna har man börjat ifrågasätta dels antalet räntesänkningar men även senaste två veckorna om det överhuvudtaget kommer sänkningar, mest för att den amerikanska ekonomin är så fruktansvärt stark och inflationen är ganska, det är väldigt svårt att få ned den till den här sista 2%. Så jag skulle säga att räntemarknaden har börjat prisa in nu mer en sannolikhet för att det faktiskt inte kommer några räntesänkningar överhuvudtaget och till och med en liten sannolikhet att det kommer en räntehöjning under andra halvan av året.

JE: Och det är från USA då?

TP: Ja precis. Sverige är lite egna på det sättet att Sveriges Riksbank, även om mandatet ska vara oberoende så är man väldigt beroende av vad andra centralbanker runt om i världen gör. Så Sveriges Riksbank är lite låsta i sina positioner även om vi anser att både konjunkturen och inflationsutsikterna i Sverige talar för en räntesänkning redan nu så är det väldigt svårt att gå ut, åtminstone innan ECB.

JE: Men vad tror du då, kommer vi få räntesänkningar från Riksbanken det här året eller kommer de att följa Fed?

TP: Nej, jag tror att det kommer räntesänkningar. Jag tror att om det inte kommer räntesänkningar så ska man verkligen ifrågasätta Sveriges Riksbank över huvud taget. Då faller vi tillbaka till diskussionerna om EMU, och ska vi ha en oberoende centralbank.

För tittar på Sverige isolerat så är det väldigt uppenbart att en räntesänkning är på sin plats. Sen kan man diskutera om den kommer i maj eller juni, men vi tycker väl att den diskussionen inte är särskilt viktig utan snarare att Riksbanken guidar in marknaden för att det kommer räntesänkningar under året. Och jag tror att det är väldigt sannolikt att det skulle göra det.

JE: Och hur skulle de här räntesänkningarna då påverka räntemarknaden och räntefonder?

TP: Jag tror egentligen inte att vi bör se någon större påverkan i och med att, ett räntebeslut vaggas ofta in i marknaden över en väldigt lång period, så jag tror att det mesta skulle vara inprisat. Det skulle enbart vara om någonting dramatiskt sker i Sverige eller Europa som gör att man börjar prisa bort antalet räntesänkningar, man kanske prisar in färre räntesänkningar. Det kan få en effekt.

Om jag skulle tro att om vi får, om vi följer den plan som Riksbanken har satt upp, då tror jag det är ganska odramatiskt. Det finns ju effekter i förlängningen, särskilt när man tittar på den svenska företagsobligationsmarknaden och den är ju att fastigheter är ju en väldigt stor del av den nordiska obligationsmarknaden och för fastighetsbolag så är ju det positivt att få räntesänkningar, så jag tror på marginalen så kan det ha en positiv effekt över tid.

Men jag tror att så länge vi inte avviker från den prognos som råder i marknaden så tror jag det blir en ganska odramatisk händelse.

JE: Kronkursen är också i hetluften och det finns en oro att den här svaga kursen kan få Riksbanken att skjuta på kommande räntesänkningar. Hur tror du att kronkursen skulle påverkas om Riksbanken skulle sänka räntan i maj?

TP: Jag tror att om man sänker före ECB så tror jag att det finns en sannolikhet att kronan skulle försvagas ytterligare. Och även om Riksbanken ska vara en oberoende institution, så läser man vad direktionen säger så är de extremt fokuserade på vad andra centralbanker, och främst ECB, tänker göra. Och nu börjar ECB prata om att sänkningen kommer i juni.

Och det är väl det som gör att jag personligen kanske tror att det är lite mer sannolikt att räntesänkning i Sverige kommer i juni, och då först efter ECB. Annars är risken bara att kronan fortsätter försvagas. Jag menar den har försvagats nästan 10% mot dollarn i år och bara senaste två tre veckorna så ser vi en kronförsvagning av 4-5%.

Så det är en ganska dramatisk rörelse och det kommer ifrån att Riksbanken försökte vagga in budskapet om en lite tidigare räntesänkning och då fick man ju som svar då att kronan omedelbart kom ner i värde. Jag tror att det är sannolikt att man bör vänta på åtminstone ECB.

JE: Och på tal om risk tänkte jag att vi ska prata om risk i räntefonder. efter Intrums plötsliga ras på obligationsmarknaden i mars så diskuterades det om sparare faktiskt känner till den risken i räntefonder som finns.

Vad tycker du om den här diskussionen?

TP: Jag tycker att det är en förnuftig diskussionen att ha och jag tror att det är på god tid att vi har en sådan diskussion. Sen tycker jag väl generellt att just den diskussionen om Intrum och så vidare, vi har ju inte sett slutet på på vad som sker där och jag skulle väl tro att det egentligen är en ganska odramatisk händelse egentligen för marknaden.

För det är klart att, företagsobligationsmarknaden i Sverige har ju slagit OMX30, alltså aktieindex sedan 1 januari 2022, och det är klart att man tar en viss risk. Men jag skulle väl säga generellt att de senaste sju, åtta åren så har man i princip inte haft någon större värdenedgång i obligationsmarknaden i Sverige och det har gjort att man har blivit lite, jag såg lite för mycket risk i portföljerna så jag tycker generellt att det kanske bara bra.

Det blev som en väckarklocka för sparare i obligationsfonder att börja titta på, läsa månadsbrev som fondbolagen skickar ut, börja att titta på innehavslistorna, titta på vikterna i fonderna. Så jag menar, är det här en riskspridning som jag som sparare är jag bekväm med och är man inte det så ska man ju byta, det ska man absolut göra. Jag tycker väl att diskussionen är nödvändig. Jag tycker att det är bra att den förs i medier

JE: Och som ett medskick till sparare så här slutligen, hur ska man tänka med sina räntefonder kommande året?

TP: Jag, föga förvånande i och med att det är den typen av fond som jag förvaltar, men jag tycker att det är ett alldeles klockrent tillägg i sitt sparande. Jag tycker att man generellt ska ha ett inslag av räntor och företagsobligationer i sin i sin portfölj, särskilt om man är lite orolig för aktiemarknaden framåt. Och där vi står idag så tycker jag att man ska nog kunna förvänta sig 6% till 8% i årlig avkastning till en väldigt, väldigt låg risk.

Och det både slår inflationen, men även i absoluta tal så är det en väldigt god avkastning. Och sen kan man fundera på om man vill dra ner sin aktieexponering lite, vikta upp företagsobligationer. Men jag tycker att det är nog kanske den mest intressanta företagsobligationsmarknaden jag sett i termer av vilken typ av avkastning du får till vilken risk.

Så att du får ju numera 6-7% i årlig avkastning för att låna ut pengar till väldigt solida bolag och samma siffra för fyra år sen var ju 1,5%. Bolaget är detsamma om det går för 1,5% i årlig avkastning till uppemot 7%, för i princip en oförändrad riskprofil. Jag tycker att det är ypperligt tillfälle att kanske fundera på om man ska skifta över lite av sin aktieexponering in i företagsobligationsmarknaden.

JE: Så företagsobligationsmarknaden är intressant och sen får vi se vad som händer i USA, om FED kommer sänka räntan eller inte, men också vad Riksbanken väljer att göra i maj. Stort tack Taner för att du var med oss här idag för att diskutera räntemarknaden och räntefonder. För Morningstar, jag är Johanna Englundh.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar