Räntesänkningar är långt borta i USA, men Fed utesluter en höjning

Federal Reserve ser brist på framsteg i inflationsbekämpningen men anser att penningpolitiken är tillräckligt restriktiv 

Preston Caldwell 2024-05-02 | 10:58
Facebook Twitter LinkedIn

Federal Reserve image

Amerikanska räntesänkningar är fortfarande långt borta, även om Federal Reserves ordförande Jerome Powell och resten av centralbanken verkar oberörda av de senaste månadernas inflationsuppgång.

Som väntat lämnade Fed styrräntan oförändrad på 5,25-5,50 procent vid sitt möte i maj. Medan marknaderna i början av 2024 förväntade sig att centralbanken skulle börja sänka räntorna så snart som vid marsmötet, har inflationen varit mycket högre än väntat, vilket har försenat förväntade räntesänkningar till september 2024 eller senare. Feds officiella uttalande på onsdagen och Powells kommentarer gjorde inte mycket för att ändra den uppfattningen.

I sitt officiella uttalande erkände Fed visserligen en ”brist på ytterligare framsteg” i inflationsminskningen de senaste månaderna. Powell uttryckte dock en stark tro på att den nuvarande penningpolitiken är ”tillräckligt restriktiv” för att inflationen så småningom ska återgå till centralbankens mål på 2 procent, och det är därför ”osannolikt att nästa policyåtgärd blir en räntehöjning”.

Fed höll visserligen räntorna stilla, men tillkännagav detaljerna i en efterlängtad förändring i sitt försök att minska sitt massiva innehav av obligationer, en process som kallas kvantitativ åtstramning.

Fed väntar på mer förtroende för inflationsframsteg

Inflationen i kärnprisindexet för personliga konsumtionsutgifter steg till en het 4,4% på årsbasis under de tre månader som slutade i mars. Core PCE-inflationen hade varit 1,9% på årsbasis under de sex månader som slutade december 2023. Den starka utvecklingen fick de flesta marknadsaktörer att förvänta sig räntesänkningar med start i början av 2024, men dessa förväntningar har varit svajiga på grund av data de senaste månaderna.

Samtidigt har Fed fokuserat mer på data på årsbasis, som är mindre volatila än tre- eller sexmånadersindikatorer. I årstakt var kärninflationen (PCE) 2,9 procent i december 2023 och låg på 2,8 procent i mars 2024. Detta ledde till att centralbanken var mycket mindre översvallande än de flesta investerare i början av 2024, och omvänt inte alltför störd av ojämnheter i några månader med dåliga data.

Powell sade att det kommer att ta längre tid än tidigare väntat att ”få tillräckligt förtroende” för inflationsutvecklingen för att börja sänka räntan. Men detta refererar sannolikt till Feds tidigare prognoser från mars, som innehöll tre räntesänkningar 2024, medan marknaderna hade skiftat till att förvänta sig bara en sänkning 2024 långt före dagens möte.

 

Fed tillkännager förändring av kvantitativ åtstramning

Obligationsräntor med längre löptider rörde sig lite mer än de kortare, med den 10-åriga statsobligationsräntan ned cirka 5 punkter på onsdagen. Detta drevs förmodligen av Fed: s beslut att sakta ner den kvantitativa åtstramningen.

Taket på försäljning av statsobligationer kommer att sjunka från 60 miljarder dollar per månad till 25 miljarder dollar. Sedan augusti 2022 har Feds värdepappersinnehav sjunkit med cirka 1,5 biljoner dollar. Fed Treasury-innehav har sjunkit cirka 1,2 biljoner dollar, vilket utgör cirka 5% av det bokförda värdet av alla utestående omsättbara statspapper. Men Powell noterade att den minskade takten i balansräkningen inte återspeglar en justering av den slutliga storleken på balansräkningen, bara att målnivån kommer att nås ”mer gradvis.”'

Trots uppgången under första kvartalet fortsätter vi att förvänta oss att inflationen kommer att normaliseras under resten av 2024 och därefter, vilket så småningom gör det möjligt för Fed att aggressivt sänka räntorna. Vår förväntan för ränteintervallet vid slutet av 2026 är 1,75%-2,00%, en nedgång med 350 punkter från nuvarande nivåer. Vi räknar med att inflationen sjunker till under 2 procent 2025, samtidigt som den avtagande ekonomiska tillväxten ger ytterligare skäl att sänka räntan.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is equity analyst at Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar