Inflationen i Sverige i april: Vad du kan förvänta dig

Nästa vecka publiceras inflationssiffrorna för april, som kan ge indikationer om när Riksbanken sänker räntan nästa gång

Johanna Englundh 2024-05-10 | 16:30
Facebook Twitter LinkedIn

gamla stan butiker med folk på gatan

Färska inflationssiffror väntas onsdagen den 15e maj,men den som väntar sig en fortsatt fallande inflationstakt kan bli besviken. Enligt flera marknadsbedömare kan nämligen april-data bjuda på en tillfällig vändning upp, efter det oväntat svaga mars-utfallet. 

"Inflationsutsikterna är ljusa på kort sikt, vilket rimmar väl med företagens prisplaner i KI-barometern, men vi tror likväl att mars-KPI var lite för bra (låg) för att vara sann och att april-utfallet rekylerar tillbaka något", skriver Swedbanks ekonomer i ett veckobrev. 

Framför allt är det varu- och tjänstepriser som förväntas komma in något högre, delvis med stöd från att tillfälliga priskampanjer under påsk upphört.

"Dessutom var bidraget till KPI från hyreshöjningarna oväntat lågt i mars och vi tror att en del av avsluten i förhandlingarna slår igenom i april i stället", framkommer det i veckobrevet. 

Hur hög kommer inflationen vara i april? 

KPIF-inflationen, som är det mått som Riksbanken använder där ränteeffekter är borträknade, väntas stiga tillfälligt till 2,4%-2,6% i april. Under mars föll inflationstakten enligt KPIF till 2,2%. 

Swedbank är mest pessimistiska till inflationssiffran i april, och spår en KPI på 4,1% medan övriga storbanker tror samma mått kommer landa på 4,0%. Vad gäller det viktiga KPIF-måttet ser vi samma trend: Swedbank tror på 2,6% medan övriga är överens om 2,4%.

"KPIF-inflationen var på god väg ner till 2% redan i april innan kallare väder i mitten av månaden lyfte elpriserna tvärt. Enligt vår prognos når årstakten i KPIF inflationsmålet först i juni, för att sedan ligga kvar under målet under resten av 2024 och 2025", skriver Swedbank. 

 

Oväntat låg inflation i mars

I december bromsade inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, in till 2,2%, vilket var lägre än väntat. Även KPI-inflationen kom in lägre än väntat, på 4,1%. 

Inflationstakten i mars påverkades framför allt av högre boendekostnader vilket främst berodde på ökade räntekostnader. Höjda hyror samt höjda avgifter för bostadsrätter bidrog också till inflationstakten. De stigande boendekostnaderna dämpades något av lägre elpriser.

Transportpriserna ökade, delvis till följd av högre priser på transporttjänster. Uppgången motverkades dock av lägre dieselpriser.

Det har även varit prisökningar inom rekreation och kultur samt för restaurangbesök. Dessutom steg priserna på alkoholhaltiga drycker och tobak, hälso- och sjukvård samt kläder.

 

Riksbanken sänkte räntan för första gången på åtta år

Den 8 maj drog Riksbanken till med den första räntesänkning på åtta år, efter den rekordsnabba räntehöjningstakten som inleddes i april 2022 för att få bukt på den skenande inflationen. Sänkningen med 25 punkter, till 3,75%, var väntat av både penningmarknaden, som bedömde sannolikheten för en sänkning till 80%, och av storbankernas ekonomer och prognosmakare.

Riksbanken lyfte att inflationen närmar sig målet samtidigt som konjunkturen är svag, och tillade att om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret. Men inflationsutsikterna uppges samtidigt vara osäkra, och den starka amerikanska ekonomin, den geopolitiska oron och kronans växelkurs nämndes som några risker som kan göra att svensk inflation tar fart igen. 

När kommer nästa räntesänkning från Riksbanken? 

Trots att inflationen väntas fortsätta falla, efter den tillfälliga uppstudsen i april, tror ingen av storbankerna på en räntesänkning vid nästa möte i juni. 

Men enligt Nordea kan vi vänta oss en styrränta på 2,5% vid slutet på året, vilket är 1,25 punkter lägre än dagens styrränta på 3,75%. 

"I juni väntas KPIF-inflationen falla under 2% och ligga kvar under målet under resten av prognosperioden, vilket i stort sett är i linje med Riksbankens låginflationsscenario. I det alternativa scenariot sänks styrräntan från 4,0% till 2,50% i slutet av 2024, i linje med vår prognos", skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. 

Swedbank tror Riksbanken väntar till september innan nästa sänkning, och räknar sedan med  fyra sänkningar både i år och nästa år, ner till 2% i december 2025.

"Då bör både ECB och Fed ha börjat sänka och kronan står sannolikt på en starkare grund än nu. Vår prognos är att inflationen går under 2% i sommar och ligger kvar där under hela året och 2025", skriver Swedbanks analytiker Andreas Wallström och Glenn Nielsen.

Även Handelsbanken är inne på september, medan SEB spår en räntesänkning i augusti. För att vi ska se en räntesänkning redan i juni krävs det att inflationssiffrorna överraskar ordentligt på nedsidan, konstaterar SEB:s strateger Amanda Sundström och Olle Holmgren.  

Missa inga viktiga makronyheter

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar