Nordiska banker: Stabil lönsamhet framöver trots ojämn tillväxt

Morningstar DBRS förväntar en stabil lönsamhet framöver för Nordiska banker, trots regionala variationer och utmaningar inom vissa sektorer, såsom fastighetssektorn i Sverige

DBRS Morningstar 2024-05-15 | 14:12
Facebook Twitter LinkedIn

 banks

De fyra nordiska bankerna som täcks av Morningstar DBRS, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB A), Swedbank (SWED A), Nordea Bank (NDA FI) och Danske Bank (DANSKE),  rapporterade en högre aggregerad nettovinst under första kvartalet 2024 på kvartalsbasis, drivet av högre intäkter från trading och verkligt värderelaterade resultat, lägre rörelsekostnader på grund av säsongsvariationer under fjärde kvartalet och generellt lägre avsättningar för kreditförluster (LLP).

Det aggregerade räntenettot (NII) var relativt oförändrat på kvartalsbasis, men utvecklingen mellan banker och länder har varit ojämn, där svenska bankers aggregerade räntenetto tenderade att sjunka på kvartalsbasis till följd av stark konkurrens och lägre inlåningsmarginal, medan Nordeas och Danskes aggregerade räntenetto har varit fortsatt motståndskraftigt och understötts av omprissättning av utlåning, inlåningssäkring och stabila räntor.

Key Profitability Metrics

 

Utvecklingen av tillgångarnas kvalitet har också varit olika för de nordiska bankerna. NPL-kvoten (NonPerforming Loans) förblev dock bäst i klassen bland europeiska konkurrenter, eftersom utgångspunkten var extremt låg. Den övergripande försämringen är koncentrerad till hushållens bolån, fastighets- och byggindustrin samt detaljhandeln.

Svenska bankers NPL:s ökat kraftigt inom fastigheter

Fastighetsmarknaden i de nordiska länderna, särskilt kommersiella fastigheter i Sverige, har inte visat några tecken på betydande försämringar när det gäller hyresintäkter och andra variabler, även om vakansgraden har ökat något för vissa fastighetsklasser. Dessutom har det förbättrade sentimentet på den privata företagsobligationsmarknaden för fastighetssektorn fortsatt.

 

Dock har svenska bankers NPL för fastighetsförvaltningssektorer ökat kraftigt jämfört med föregående kvartal. När vi blickar framåt mot kommande kvartal förväntar vi oss olika resultatnivåer beroende på jurisdiktion, eftersom känsligheten i balansräkningarna och marknadsdynamiken är olika i varje region. Vi förväntar oss dock överlag en stabil lönsamhet på basis av stabila kundspreadar, större tillväxt i kreditgivningen när räntorna börjar sjunka, strikt kostnadskontroll och högre men välkontrollerade riskkostnader.

Gross Loans

 

  1. I händelse av avvikelse gäller den engelska originalversionen av denna rapport på DBRS webbplats: https://dbrs.morningstar.com/research/432403/nordic-banks-q1-2024-good-results-qoq-and-lower-cost-of-risk-but-signs-of-deterioration-in-swedish-cre-exposures
  2. Alla bedömningar görs av Morningstar DBRS och inte av Morningstar, Inc.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Danske Bank A/S202,50 DKK0,70Rating
Nordea Bank Abp11,26 EUR0,18
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A150,40 SEK0,37Rating
Swedbank AB Class A217,50 SEK0,65Rating

About Author

DBRS Morningstar  är ett globalt kreditvärderingsföretag med cirka 700 anställda på åtta kontor runt om i världen.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar