Inför rapporten: är det läge att köpa eller sälja Nvidia?

Med en stadig rad av rapporter över förväntan och en enorm AI-tillväxt i ryggen, här är vad du ska titta på när Nvidia rapporterar

Brian Colello, CPA 2024-05-16 | 15:24
Facebook Twitter LinkedIn

Nvidia

Nvidia (NVDA) kommer att släppa sin resultatrapport för första kvartalet den 22 maj. Här är Morningstars syn på vad man ska leta efter i Nvidias rapport och dess utsikter för Nvidia-aktien.

Morningstarbetyg för Nvidia

• Fair Value Estimate: $910.00
• Morningstar Rating: 3 stars
• Morningstar Economic Moat Rating: Wide
• Morningstar Uncertainty Rating: Very High

Med sitt 3-stjärniga betyg anser vi att Nvidias aktie är rättvist värderad jämfört med vår långsiktiga uppskattning av verkligt värde på 910 USD per aktie, vilket innebär ett aktievärde på cirka 2,2 biljoner dollar. Vår uppskattning av verkligt värde innebär en pris/justerad vinstmultipel för räkenskapsåret 2025 (som slutar i januari 2025, eller i praktiken kalenderåret 2024) på 35 gånger och en pris/justerad vinstmultipel för räkenskapsåret 2026 på 26 gånger.

Vad man ska titta efter i Nvidias kvartalsrapport

• Nvidia har stadigt överträffat sin kvartalsvisa guidning samtidigt som guidningen för det kommande kvartalet ligger över FactSets konsensusuppskattningar. Vi förväntar oss mer av samma sak i kvartalsrapporten i maj.

• Nvidias datacenterverksamhet är fortfarande i fokus. Utbudsbegränsningar verkar fortfarande vara det största hindret för verksamheten inom chip för artificiell intelligens. Vi är fortsatt intresserade av kommentarer om huruvida (eller hur snabbt) Nvidias tillverkningspartners expanderar för att möta efterfrågan på bolagets grafiska processorenheter för AI.

• Den snabbt utvecklande AI-marknaden är avgörande för företagets långsiktiga värdering, men vi har fortfarande många frågor om dessa marknader. Vilken är takten i investeringarna i datacenter 2024 och därefter? Molnleverantörer har indikerat att de kommer att fortsätta att spendera mer än vad de tidigare förväntat sig för att investera i AI. Vi tror att en stor del av dessa utgifter kommer att gå till Nvidias fickor. Hur ser investeringsutgifterna ut för andra än de stora molnleverantörerna? Företagsutgifter hos mjukvaruleverantörer, finansiella tjänsteföretag, vårdföretag och liknande verkar också vara väsentliga.

• Hur stor är marknaden för AI-acceleratorer? Advanced Micro Devices (AMD) höjde på ett förbluffande sätt sin prognos för 2027 års totala adresserbara marknad för branschen till 400 miljarder dollar från 150 miljarder dollar. Denna högre totala adresserbara marknad inkluderar andra typer av chips förutom GPU:er, men det innebär fortfarande massiv GPU-tillväxt, och Nvidia dominerar fortfarande AI GPU-utrymmet.

• Hur tänker Nvidia om chiputvecklingsambitionerna hos dessa mega-cap-teknikkunder? Hur kommer företaget att bekämpa dessa hot? När kommer dess kortsiktiga leveransbegränsningar att lösas?

Vad driver Nvidias aktiekurs?

På gott och ont kommer både vår uppskattning av verkligt värde och Nvidias aktiekurs att drivas av företagets framtidsutsikter inom datacenter, eller DC, och AI GPU-verksamheter. DC har redan uppnått exponentiell tillväxt, från 3 miljarder dollar under räkenskapsåret 2020 till 15 miljarder dollar under räkenskapsåret 2023 och sedan mer än tredubblats till 47,5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2024. DC-intäkterna verkar begränsas av utbudet, och vi tror att Nvidia kommer att fortsätta att stadigt öka intäkterna under vart och ett av de fyra kvartalen under räkenskapsåret 2025 när mer utbud kommer online. Baserat på Nvidias starka prognosstart för räkenskapsåret 2025 modellerar vi att DC-intäkterna ökar med 113% till 101 miljarder dollar under året.

Vi modellerar en sammansatt årlig tillväxttakt på 10% för de tre åren därefter, eftersom vi tycker att det är rimligt att företaget kan möta en lagerkorrigering eller en paus i AI-efterfrågan någon gång på medellång sikt. Vi modellerar en genomsnittlig årlig DC-tillväxt på 10% därefter, och vi anser att detta är en rimlig långsiktig tillväxttakt när AI mognar.

Läs den ursprungliga artikeln på...

... Morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
NVIDIA Corp124,79 USD5,66Rating

About Author

Brian Colello, CPA  Brian Colello, CPA is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar