Inflationen i Sverige i maj: Vad du kan förvänta dig

På fredag publiceras inflationssiffrorna för maj och ekonomer förväntar sig siffror precis i linje med Riksbankens mål på 2%. 

Johanna Englundh 2024-06-11 | 8:35
Facebook Twitter LinkedIn

gamla stan butiker med folk på gatan

Färska inflationssiffror väntas fredagen den 14e juni, och tre av fyra storbanker förväntar sig att inflationen kommer falla tillbaka till tvåprocentsmålet i maj. 

"När nu svenska hushålls efterfrågan är svag, samtidigt som löneökningarna är jämförelsevis låga och kronförsvagningen har bromsat upp, finns det förutsättningar för en svagare inflationsutveckling i Sverige, något som vi har flaggat för under en längre tid", skriver Swedbanks ekonomer i ett veckobrev. 

Den främsta drivkraften på nedsidan i maj förväntas vara elpriserna, medan hotellpriser väntas stiga till följd av ett fullspäckat eventschema i Sverige i maj. Under månaden hölls både Eurovisionfinalen i Malmö och flera Taylor Swift-spelningar i Stockholm.

"Uppgången kan ha varit något starkare än vad säsongsmönstret antyder, eftersom det förekom en del större evenemang i Sverige. Priserna på hotellövernattningar steg därför troligen med 10-15% under månaden. Även biljettpriserna för utrikesflyg kan ha stigit något mer än normalt, då efterfrågan på flyg från Sverige ökade på grund av det ökade antalet utländska besökare", flaggar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.  

Hur hög kommer inflationen vara i maj? 

KPIF-inflationen, som är det mått som Riksbanken använder där ränteeffekter är borträknade, väntas landa på 2,1%-2,0% i maj. Under april föll inflationstakten enligt KPIF till 2,3%. 

De fyra storbankerna är eniga inför den kommande inflationssiffran, förutom Handelsbankens ekonomer som spår att både KPI- och KPIF-inflationen kommer in 1 procentenhet högre än övriga. 

"Inflationsutsikterna är gynnsamma och det nedåtriktade momentumet för kärninflationen är starkt med både 3- och 6-månadersgenomsnittet för den årliga och säsongsjusterade inflationen på cirka 1% i mars och april", skriver SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren och ekonom Marcus Widén inför inflationssiffrorna. 

Något svagare inflation än väntat i april

Konsumentpriserna i Sverige ökade mindre än väntat i årstakt i april. På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 3,9%, medan storbankerna hade förväntat sig en siffra mellan 4,0-4,1%. 

"Effekten av ökade räntekostnader för bolån avtar, vilket bidrar till att inflationstakten sjönk något i april", kommenterade Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 1,8 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Elpriserna var även lägre, vilket är vanligt för månaden. Hyrorna för lägenheter var samtidigt inkluderade i april och de har höjts.

Flera centralbanker har sänkt styrräntan 

Den 8 maj drog Riksbanken till med den första räntesänkning på åtta år, efter den rekordsnabba räntehöjningstakten som inleddes i april 2022 för att få bukt på den skenande inflationen. Sänkningen med 25 punkter, till 3,75%, var väntat av både penningmarknaden, som bedömde sannolikheten för en sänkning till 80%, och av storbankernas ekonomer och prognosmakare.

På onsdagen förra veckan meddelade Bank of Canada att man kommer att sänka styrräntan till 4,75% efter sex pauser i rad och ECB-rådet skrev även historia dagen efter när de agerade före sin amerikanska motsvarighet med en räntesänkning. Schweiz Nationalbank var dock den första centralbanken som meddelade en räntesänkning i mars. 

Federal Reserve i USA och Bank of England meddelar sina penningpolitiska beslut den 12 respektive den 20 juni. 

När kommer Riksbanken sänka ränta igen? 

Med inflationen som väntas fortsätta falla, och även hamna under målet på 2%, samtidigt som kronan har förstärkts, kan Riksbanken överraska och leverera ännu en räntesänkning i juni.

"Vi räknar med att inflationen kommer att sjunka ytterligare under de närmaste månaderna. Vår preliminära bedömning för KPIF i juni är så låg som 1,2% och markerar starten på en utdragen period med inflation under målet på 2%, i linje med Riksbankens alternativscenario", skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson och tillägger: 

"Den stora avvikelsen från Riksbankens huvudscenario innebär att en räntesänkning i juni inte helt kan uteslutas, särskilt som kronan stärkts den senaste tiden. Det stödjer i alla fall vår syn på fler räntesänkningar under H2 2024 än vad Riksbanken för närvarande signalerar."

Men att ännu en räntesänkning kommer komma i juni är allt annat än självklar, och Nordea ändrade under måndagen sin prognos för nästa räntesänkning till augusti från juni. Därefter väntas ytterligare tre räntesänkningar under 2024. 

Handelsbanken förutspår att Riksbankens nästa sänkning kommer i september följt av ännu en i december. Swedbank håller med Handelsbanken, men förutspår även en räntesänkning i november, medan SEB tror på räntesänkningar i augusti, september och december. 

Missa inga viktiga makronyheter

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar