Fyra undervärderade europeiska vindkraftsaktier

Efter att ha kämpat med högre kostnader och inställda projekt finns det fyra aktier med exponering mot vindkraft som förtjänar en närmare titt

Johanna Englundh 2024-06-17 | 8:57
Facebook Twitter LinkedIn

wind turbines at sea

Samtidigt som världen behöver mer ren energi än någonsin har skyhöga kostnader fått vindkraftsprojekt till havs att gå i stöpet, vilket hotar arbetet med att motverka klimatförändringarna och tynger vindkraftsbolagens aktiekurser.

”Vi ser flera utmaningar för aktörerna inom vindkraftssektorn. Tillverkare av vindkraftverk har kämpat för att återställa lönsamheten efter en kostnadsinflation utan motstycke under 2021, och utvecklare av vindkraftsprojekt har redovisat miljarder i nedskrivningar på grund av högre utrustningskostnader och räntor", förklarar Matthew Donen, aktieanalytiker på Morningstar.

Utöver utmaningarna inom sektorn tappar vindkraft mark i förhållande till solenergi när det gäller tillväxt och användning. Morningstars seniora aktieanalytiker Tancrede Fulop säger att bland de europeiska allmännyttiga bolag som Morningstar täcker stod solenergi för 37% av de totala installationerna 2022, 50% 2023 och 84% under det första kvartalet 2024.

”Detta återspeglar: 1) att begränsningarna i leveranskedjan lättar efter anti-circumvention-lagen i USA 2022; 2) att priserna på polysilikon sjunker på grund av kinesisk överkapacitet; 3) företagens strategi att gynna solenergi som de kan kombinera med batterier", säger han.

Europeiska aktier exponerade mot vindkraft

 

 

Enligt Tancrede Fulop har turbinpriserna sjunkit något under under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Dessutom har PPA-priserna för vindkraft också sjunkit något från toppnoteringen under tredje kvartalet 2023 i Europa, även om de fortfarande ligger högt på 95 EUR/MWh under Q1 2024.

”Sammantaget är vindprojekt fortfarande värdeskapande trots höga räntor”, säger han.

De främsta möjligheterna framöver kommer enligt analytikern från den accelererande energiomställningen, som framgår av COP 28-konferensens mål att tredubbla den förnybara kapaciteten till 2030, samt den höga efterfrågan på el från datacenter.

Danska Ørsteds aktiekurs störtdök dock i slutet av september förra året efter att ha avbrutit utvecklingen av Ocean Wind 1 och 2-projekten i USA, med en total kapacitet på 2,25 GW, vilket ledde till nedskrivningar och annulleringsavgifter på mer än 36 miljarder DKK.

”För att stärka sin balansräkning efter dessa bakslag, och för att finansiera framtida projekt som det gigantiska Hornsea 3-projektet, ställde Ørsted in sin utdelning under 2023-25 och sänkte sina tillväxtambitioner”, förklarar Tancrede Fulop.

Kan Trump sätta stopp för vindkraft i USA?

Vindkraftsprojekt är även sårbara för utmaningar i samband med tillståndsgivning, så en tillåtande politisk miljö är avgörande för att de ska lyckas. Det kommande valet i USA, där Ørsted är den ledande utvecklaren av havsbaserad vindkraft, kan därför få stor inverkan på sektorn. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump lovade att kväva utvecklingen av havsbaserad vindkraft genom en verkställande order redan första dagen i sitt nya ämbete, och i april sa han till oljechefer att han ”hatar vindkraft”.

”Vi tror att det skulle vara svårt för Trump att rulla tillbaka den gynnsamma skattepolitiken för förnybar energi som följer av 2022 Inflation Reduction Act. En Trump-administration skulle kanske kunna bromsa implementeringen av lagen, men det är osannolikt att det skulle bromsa tillväxten för förnybar energi på kort sikt", säger Matthew Donen.

Enligt aktieanalytikern kan den amerikanska kongressen också vara ovillig att rulla tillbaka stödet för förnybar energi eftersom de har genererat jobb och privata investeringar. Enligt en analys av Financial Times har mer än hälften av de investeringar som gjorts inom ramen för Inflation Reduction Act gynnat republikanska delstater.

Undervärderade aktier exponerade mot vindkraftssektorn

Bland de europeiska aktier som är exponerade mot vindsektorn och som täcks av Morningstars analytiker är dessa de fyra mest undervärderade just nu: 

Ørsted ORSTED

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

Ørsted var tidigt ute med havsbaserad vindkraft och drog nytta av de sjunkande byggkostnaderna och räntorna under det senaste decenniet samtidigt som man fick höga subventioner. Ørsted är den ledande utvecklaren av havsbaserad vindkraft i USA, men sedan slutet av 2021 har havsbaserade vindkraftsindustrin drabbats av två väsentliga motvindar: stigande byggkostnader och räntor.

Ørsted är undervärderat enligt Morningstars analytiker och handlas med en rabatt på 26% jämfört med dess uppskattade verkliga värde på 540 DKK.

”Jag ser en begränsad nedåtrisk för Ørsted efter de stora motgångarna 2023. De senaste affärerna som involverar finansiella aktörer inom havsbaserad vindkraft i Storbritannien och USA återspeglar deras starka aptit trots de problem som branschen har haft sedan 2022. Detta bådar gott för Ørsteds framtida utbyggnadsprojekt. De senaste auktionerna i New York och höjningen av takpriset för 2024 års auktioner för brittisk havsbaserad vindkraft visar på ett ökat politiskt stöd. Ørsted skulle också gynnas av sjunkande räntor", säger Tancrede Fulop.

SSE SSE

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

Det brittiska energibolaget SSE handlas med en rabatt på 19% jämfört med det uppskattade verkliga värdet på 22 GBP. Bolagets grossistproduktionsenhet driver cirka 10,8 gigawatt, varav 4 GW är vatten- och vindkapacitet.

”Vi förväntar oss att kraftproduktion från förnybara energikällor kommer att vara den främsta drivkraften för resultattillväxt när 5 GW ny land- och havsbaserad vindkraftskapacitet tas i drift i Storbritannien fram till räkenskapsåret 2028. Under tiden kommer förnybara energikällors bidrag till koncernens EBIT att öka från 23% till 46% på en justerad basis", säger Morningstars analytiker.

Enel ENEL

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

Enel är ett integrerat allmännyttigt företag med verksamhet främst i Italien, Spanien och Latinamerika. Nätverksamheten står för 35% av koncernens intäkter. Resten kommer från produktion och leverans. Kraftproduktionsmixen domineras av förnybara energikällor, med vattenkraft som väger 35% av den installerade kapaciteten och sol och vind på 32%.

”Energikrisen 2021-23 har gjort att överkomliga energipriser har hamnat högst upp på den politiska agendan för europeiska länder, vilket ökar den politiska risken. Spanien införde ett tak för elpriset på över 67 euro/megawattimme för vatten- och kärnkraftverk och en avgift på energibolagens omsättning. Italien införde ett tak på över 60 euro/MWh för vattenkraftproduktion och avbröt uppbörden av systemavgifter för slutanvändare, vilket väsentligt ökade Enels rörelsekapital och nettoskuld under 2022", säger Tancrede Fulop och tillägger:

”För att stärka sin balansräkning och bibehålla sin utdelning offentliggjorde Enel en plan för försäljning av tillgångar på 15,2 miljarder euro i november 2022 som skulle leda till att koncernen lämnar Rumänien, Peru och Argentina för att fokusera på Italien, Spanien, Brasilien, Chile och Colombia. I mars 2024 hade 10,4 miljarder euro slutförts eller tecknats i mars 2024 till attraktiva multiplar.”

RWE RWE

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

I och med förvärvet av Consolidated Edisons stora verksamhet inom ren energi i mars 2023 blev RWE det fjärde största företaget inom förnybar energi i USA, en attraktiv marknad enligt Tancrede Fulop, särskilt sedan antagandet av Inflation Reduction Act.

”Sammantaget kommer nästan 80% av RWE:s EBITDA att komma från vind- och solkraft på medellång sikt. Det innebär en lägre riskprofil med mer synlighet för resultat och fritt kassaflöde.”

Med en aktiekurs på cirka 33,69 euro anser Tancrede Fulop att aktien är undervärderad jämfört med hans uppskattning av det verkliga värdet på 48,00 euro.

”Aktierna såldes av i början av året på grund av fallande elpriser och produktionsspreadar, vilket medförde en nedrevidering av guidningen i januari. Elpriserna har återhämtat sig med 34% från bottennivåerna i februari och är oförändrade hittills i år. RWE-aktien har dock fortfarande sjunkit med 15% sedan årets början. Vi tror att ett fortsatt starkt resultat, en trolig uppgradering av 2024-guidningen och en väntad räntesänkning från Europeiska centralbanken bör driva en omvärdering av aktien", skrev analytikern i en kommentar daterad den 15 maj.

 

Författaren eller författarna äger inte aktier i några värdepapper som nämns i denna artikel. Ta reda på mer om Morningstars redaktionella policy här.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
E.ON SE12,51 EUR0,20
Enel SpA6,89 EUR1,41Rating
Equinor ASA290,35 NOK0,87Rating
Iberdrola SA12,19 EUR0,00Rating
RWE AG Class A33,89 EUR-0,32
Schneider Electric SE234,90 EUR9,03
Siemens AG178,76 EUR1,05
SSE PLC1 869,00 GBX-0,40Rating
TotalEnergies SE63,50 EUR1,08Rating
Vestas Wind Systems A/S168,45 DKK2,31Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar