Konjunkturinstitutet ser fortsatt lågkonjunktur i Sverige

Hushållens konsumtion fortsätter att utvecklas svagt den närmaste tiden men stiger tydligt mot slutet av året. Det bidrar till att lågkonjunkturen bottnar i år.

Finwire 2024-06-19 | 9:54
Facebook Twitter LinkedIn

svensk flagga

Sverige bedöms dock fortfarande befinna sig i lågkonjunktur nästa år. Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos.

BNP-tillväxten i Sverige var hög det första kvartalet i år men detta bedöms ha varit tillfälligt. KI spår att BNP ökar med 1 procent i år och 2,2 procent nästa år. De förra prognoserna, från 26 mars, var 0,8 respektive 2,5 procent.

Inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden och bedöms bli lägre än 2 procent det andra halvåret i år och under nästa år. KPIF-måttet, som Riksbanken tittar noga på, spås visa en ökningstakt på 1,8 procent i år och 1,6 procent nästa år. Tidigare KPIF-prognoser var 1,9 respektive 1,5 procent.

"Riksbanken fortsätter därför att sänka styrräntan framöver. Prognosen innebär att styrräntan sänks till 3,0 procent i slutet av 2024 och vidare till 2,25 procent i maj 2025", skriver Konjunkturinstitutet. Prognoserna är upprepningar.

Arbetslösheten fortsätter att stiga och når en topp på 8,5 procent i år. KI har höjt prognosen för 2024 något.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar