Ökningen av passiva investeringar på dagens marknad

I takt med att antalet passiva investeringar fortsätter att öka är det viktigt att ha en grundlig förståelse för landskapet för passiva fonder

Joshua McAlpine 2024-06-27 | 14:09
Facebook Twitter LinkedIn

Generic UK Graph Image

Vad är en passiv investering?

Enkelt uttryckt är passiva fonder en typ av fond vars placeringsobjekt inte väljs av en portföljförvaltare. Istället väljs de automatiskt för att matcha ett index eller en del av marknaden.

I motsats till en passiv investeringsstrategi är aktiv investering en investeringsstrategi med högre risk och högre avkastning där en professionell eller privat investerare väljer ut och förvaltar enskilda värdepapper eller fonder. Med aktiv investering är slutmålet att överträffa ett specifikt riktmärke eller den totala marknaden.

Vilka är de olika typerna av passiva investeringsfonder?

När det gäller passiva investeringsfonder finns det två huvudtyper som du kanske redan känner till: indexfonder och börshandlade fonder (ETF:er).

Indexfonder

Dessa har funnits de senaste 50 åren eller så. Som en passiv investeringsfond har de visat sig vara populära eftersom de erbjuder lågkostnadsavkastning i linje med marknaden genom att spegla benchmarkinvesteringar. Deras strategi fokuserar på att replikera alla aktier eller använda optimerade urval. Indexfonder anses vara ett mer transparent investeringsinstrument, med strikta regler och fondinnehav som offentliggörs dagligen. Det är viktigt att notera att indexfonder endast kan köpas eller säljas en gång per dag, efter att marknaden har stängt.

Börshandlade fonder (ETF:er)

Dessa introducerades på 1990-talet. ETF:er liknar indexfonder, även om de ses som mer av en uppgradering och erbjuder mer flexibilitet i handeln (som aktier). ETF:er kan köpas och säljas till olika priser under hela handelsdagen. Medan passiv investering som en övergripande strategi innebär breda marknadsindex som S&P 500 eller FTSE 100, kan ETF:er ge mer varierande marknadsexponeringar, till exempel ESG-strategier och tematiska ETF:er, som gör det möjligt för investerare att investera i specifika teman, som artificiell intelligens eller hälso- och sjukvård. Det är viktigt att notera att vissa ETF:er kan förvaltas aktivt.

Varför investerare uppmärksammar passiva investeringar

Historiskt sett har de passiva investeringsfondernas popularitet varierat mellan olika regioner. I USA har det under de senaste 20 åren skett en enorm förskjutning på marknaden från aktiva fonder till passiva investeringsinstrument. Detta skifte har till stor del berott på den ökänt låga framgångsgraden för aktiva förvaltare inom det amerikanska aktiefältet.

I Europa är passiva investeringar fortfarande populära, och intresset för långsiktiga fonder ökar. Undersökningar från Morningstar Directs European Asset Flows Commentary (källa: Morningstar Direct Compass) visar att långsiktiga indexfonder uppvisade inflöden på 13,41 miljarder euro i april 2024, medan aktivt förvaltade fonder upplevde 1,86 miljarder euro i nettoutflöden. Dessutom steg marknadsandelen för långsiktiga indexfonder till 27,96% i april 2024, jämfört med 24,79% i april 2023.

ETF:er som ett passivt investeringsinstrument har utvecklats särskilt väl i hela Europa. Enligt undersökningar från Morningstars European ETF Asset Flows Update Q1 2024 (källa: Morningstar Direct Compass), medan den europeiska börshandlade fond- och börshandlade råvarumarknaden fick 44,5 miljarder euro i flöden under första kvartalet 2024, något ned från 47,4 miljarder euro under sista kvartalet 2023, var utvecklingen fortfarande stark. Det förvaltade kapitalet ökade till 1,81 biljoner euro, från 1,64 biljoner euro i slutet av 2023, vilket innebar en ökning med 10 procent under kvartalet och en ny rekordnivå för marknaden.

Hur investerar jag i passiva fonder?

Det har förmodligen aldrig varit lättare att investera i passiva fonder. Men när du väljer passiva investeringsfonder finns det ett brett utbud av alternativ, och många plattformar erbjuder nu kommissionsfri handel.

Men som med alla investeringar är nyckeln till att bygga en framgångsrik portfölj förstklassig due diligence. Som en del av denna due diligence-process måste du välja ditt index, till exempel S&P 500 eller Nasdaq 10. Det är viktigt att du har en grundlig förståelse för det index som du vill att dina fonder passivt ska följa, eftersom det representerar ditt investeringsförslag och din filosofi. Kort sagt, se till att det index du väljer är i linje med ditt investeringsmål.

Skär genom bruset med Morningstar

Eftersom antalet passiva spel har skjutit i höjden de senaste åren är det inte konstigt att många professionella investerare känner sig förvirrade. Det är där Morningstar kommer in i bilden. Vi har en rad lösningar, inklusive vår omfattande plattform Morningstar Direct™, för att hjälpa finansmarknadsaktörer i varje steg av processen.

Morningstar Research: vårt team av analytiker i världsklass utvärderar ständigt det passiva fondlandskapet och berikar våra omfattande data med sina expertinsikter.

Egenutvecklade betyg: vårt unika betygssystem gör det enkelt att jämföra olika passiva fonder, och med våra lättförståeliga visualiseringar kan du hjälpa kunderna att komma åt de mätvärden som är viktiga.

Morningstar Indexes: vår exakta benchmarkingplattform är en viktig resurs när det gäller att konstruera framgångsrika passiva portföljer.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Joshua McAlpine  är skribent på Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar