Stockholmsbörsen: tredje kvartalet kan bjuda på fortsatta uppgångar

Förhoppningar om lägre inflation och fler räntesänkningar kan ge Stockholmsbörsen bränsle under tredje kvartalet. 

Johanna Englundh 2024-07-01 | 12:14
Facebook Twitter LinkedIn

 illustration tjur börsen

Under den första halvan av 2024 har Stockholmsbörsen klättrat högre, efter en inledande nedgång under januari, och var vid månadsskiftet juni/juli upp 8,6%. Det innebär att vi inte är långt ifrån den årliga avkastningen de senaste tio, som ligger på 9,8%. Blickar man tillbaka än lite längre till de senaste 20 åren så har vi en liten bit kvar innan vi når den årliga avkastningen på 10,4%. 

"Det har varit ett bra första halvår på börserna trots att förväntade räntesänkningar skjutits på framtiden, och många aktiemarknader har nått nya rekordnivåer", säger Maria Landeborn, seniorstrateg Danske Bank, i en kommentar till Morningstar, och lyfter fram att USA framför allt har gått starkt, inte minst tack vare Nvidia.

"Kursrörelserna på marknaden har varit ganska små tack vare att konjunkturen sett så stabil ut. Den största nedgången från toppen skedde i april då räntorna steg och börserna sjönk knappt 5%. När det gäller centralbankerna har det inte blivit så många räntesänkningar som marknaden hoppats, men eftersom det berott på att konjunkturen är god har det inte satt stopp för börsuppgången", tillägger seniorstrategen. 

 

Aktierna som bidragit mest till börsuppgången

De aktier som har bidragit mest till Morningstar Sweden-indexets uppgång är Investor, Atlas Copco, SEB och Volvo med ett indexbidrag om 1,47%, 0,92%, 0,63% och 0,54%. De aktier som däremot har stigit mest sett till procentuell börsuppgång är Saab (+68,5%), Byggfakta Group (+47,1%) och AQ Group (+45,1%). 

I den andra vågskålen hittar vi NIBE som tyngt indexets utveckling mest, med ett negativt bidrag på 0,58% efter en kursnedgång på 35,5% sedan årsskiftet. Därefter noteras Evolution som efter ett tapp på 5,8% tyngde indexets utveckling med 0,18%. 

Inflationsnedgång och räntesänkningar vitala för fortsatt börsuppgång

När vi går in i den andra halvleken av 2024 är det fortsatt inflationen och ränteläget som kommer dra åt sig blickar. Förhoppningar om en fortsatt dämpad inflation kommer öppna dörren för fler räntesänkningar, något som Arne Lundberg, investeringschef Max Matthiessen, ser som positivt. 

"Lägre ränteläge är bra för den ekonomiska utvecklingen och ger stöd för riskfyllda tillgångar som aktier", säger han i en kommentar till Morningstar, men lyfter fram det faktum att börsen är relativt högt värderad, vilket lämnar litet utrymme för besvikelser. Vinstmissar på bred front ser han som en tydlig risk för börsutvecklingen framöver. 

"Därför krävs det att bolagsvinsterna fortsätter att övertyga för att motivera marknadens nuvarande värderingsnivå", förklarar investeringschefen. 

En förbättrad konjunktur lyfter Maria Landeborn fram som positivt för Stockholmsbörsen framöver, där hon har noterat att industrikonjunkturen sett ut att ha stärkts i alla stora regioner under första halvåret. Utöver detta har även inköpschefsindex för industrin i Sverige tagit ett rejält kliv uppåt, och sentimentet bland både företag och hushåll har stärkts om man till exempel tittar på Konjunkturbarometern.

"Fortsätter den utvecklingen tror jag att Stockholmsbörsen kan stå sig väl undra andra halvan av året eftersom vi har en hög andel konjunkturkänsliga verkstadsbolag på börsen", säger Maria Landeborn, men tillägger: 

"Sverige är dock långt ifrån en isolerad ö – vi har en stor exportsektor och vi är beroende av att det går bra i omvärlden också för att svensk ekonomi ska kunna utvecklas väl. När det gäller Stockholmsbörsen är andelen exportbolag också hög, och kursrörelserna styrs i hög grad av den globala utvecklingen och risksentimentet". 

USA kan sätta käppar i hjulen 

Utöver bolagens förmåga att fortsätta trenden med god försäljnings- och vinstmarginalsutveckling, som givetvis är en nyckelfaktor när det gäller aktiemarknadens riktning, konstaterar Arne Lundberg att styrkan i AI-trenden fortsatt sätter tonen på den viktiga New York-börsen: 

"Detta kommer även att ha stor inverkan på investeringsklimatet på Stockholmsbörsen beroende på hur uthållig den trenden visar sig vara."

Även Maria Landeborn lyfter fram AI-trenden som tongivande, och konstaterar att Nvidia har klättrat runt 150% bara sedan årsskiftet. 

"Att det fortsätter gå bra för de amerikanska teknikjättarna är viktigt eftersom de utgör en så stor del av ett globalt index, och deras resultat och aktiekurser tenderar att göra avtryck på hela aktiemarknaden", resonerar seniorstrategen. 

Utöver AI-bolagen lyfter Maria Landeborn även fram amerikansk konjunkturstatistik som viktig för börsens framsteg, och den senaste tiden har tillväxten visat tecken på att bli lite lägre samtidigt som arbetslösheten stigit något.

"Än så länge är det ingen fara – USA:s ekonomi är fortfarande väldigt stark – men skulle makrodata fortsätta att försvagas under hösten så tror jag investerare förr eller senare blir oroliga. Även inflation, räntor och vad centralbankerna gör kommer att vara i fokus", säger Maria Landeborn. 

Ett tredje amerikanskt orosmoln är det kommande presidentvalet, som de båda menar kan skapa kortsiktig volatilitet i marknaden. 

Potentiellt revanschläge för småbolag 

Om AI-trenden står sig framöver ser Arne Lundberg att teknikbolagen i både USA och Sverige har potential att fortsätta starkt, men utöver denna sektor ser han amerikanska småbolag som spännande. 

"Något som fortsatt är intressant är gapet mellan amerikanska stora och små bolag. De mindre bolagen har halkat efter storbolagen på börsen. Givet den högre skuldsättningen och därigenom större räntekänsligheten hos de mindre bolagen kan det gapet minska när Fed inleder fasen med räntesänkningar", resonerar investeringschefen. 

Maria Landeborn konstaterar samtidigt att om vi får en mjuklandning och industrikonjunkturen fortsätter se bättre ut så kan cykliska bolag kan gå bra.

"Det bör gynna Europa och Stockholmsbörsen", säger Landeborn till Morningstar. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AQ Group AB151,54 SEK1,98
Atlas Copco AB Class A201,00 SEK3,40Rating
Atlas Copco AB Class B174,15 SEK2,99
Evolution AB1 164,50 SEK1,22
Investor AB Class A294,90 SEK2,93
Investor AB Class B296,10 SEK2,90
NIBE Industrier AB Class B46,95 SEK4,80
Saab AB Class B263,60 SEK-0,86Rating
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A159,10 SEK0,57Rating
Volvo AB Class A280,00 SEK2,04

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar