Europeiska aktier tredje kvartalet 2024: Valspecial för UK och Frankrike

Labours valseger bör hjälpa brittiska husbyggare, medan politisk osäkerhet har drabbat franska börsen

Michael Field, CFA 2024-07-08 | 9:13
Facebook Twitter LinkedIn

green arrow

Räntorna i Europa är de lägsta bland de stora marknaderna i väst, medan den amerikanska ekonomin har överglänst regionen. Denna skillnad har stor betydelse för investerarna: förväntningarna på tillväxten i Europa är fortsatt låga, så stimulans i form av räntesänkningar skulle kunna göra mycket för att förbättra den makroekonomiska bilden. Regionen är nu en mycket mer attraktiv plats för investeringar än den har varit under de senaste åren. Valet i Storbritannien och Frankrike innebär dock ett osäkerhetsmoment för investerarna.

Betyder detta att de europeiska marknaderna är billiga? På nuvarande nivåer handlas Europa exakt i linje med vår bottom-up fair value-estimat för regionen, vilket innebär att även om det inte är dyrt, är det inte heller överdrivet billigt på en absolut basis. Men i förhållande till andra regioner som Nordamerika, som för närvarande handlas till en premie på 10% jämfört med vårt estimat för verkligt värde, ser Europa mer attraktivt ut.

Med den potentiella katalysatorn för räntesänkningar kan europeiska företag se ljusare ut jämfört med andra regioner där centralbankerna arbetar med en mer restriktiv penningpolitik.

Valet i Storbritannien och Frankrike i början av juli kommer att påverka aktiemarknaden. I Storbritannien kan husbyggnadssektorn gynnas av en ny regering, medan den potentiella segern för National Rally i Frankrike har skakat om vissa sektorer, i synnerhet bankerna.

Bostadsbyggaraktierna stärks av Labour-vinsten

Brittiska husbyggare har inte varit någon attraktiv plats för investerare under de senaste åren. Fundamenta har varit negativa, med byggande som avtar eftersom höga räntor dämpade efterfrågan från wannabe-husägare. Inflationen har också väsentligt ökat kostnaderna för bostadsbyggande, vilket ytterligare avskräckt bostadsbyggare från att öka nybyggnationen.

De fundamentala faktorerna visar återigen tecken på förbättring. Antalet godkända bolån håller på att återhämta sig från bottennivåerna, inflationen är åter under kontroll och nybyggnadsaktiviteten håller på att stabiliseras. Detta är dock långt ifrån en signal om att återhämtningen i husbyggarnas vinster, och även i aktiekurserna, kommer att ske snabbt.

Den nya Labourregeringen kan bli ytterligare en katalysator för tillväxt och aktiekurserna steg efter valnyheten. Partiet har gjort bostäder till ett av sina viktigaste fokusområden, med en plan att bygga 1,5 miljoner bostäder under mandatperioden, vilket i princip innebär ett mål på 300.000 bostäder per år.

Det är ett ambitiöst mål som motsvarar en nivå på bostadsbyggandet som inte har setts sedan 1970-talet, en tid då Storbritannien hade en mycket mindre befolkning. Oavsett om dessa mål uppnås eller inte, skulle denna nivå av bostadsbyggande kräva en betydande upptrappning från de stora brittiska bostadsbyggarna, vilket skulle innebära en betydande intäktstillväxt under de kommande fem åren.

Franska valet - osäkerhet och möjligheter

Franska aktier föll efter att president Macron utlyst ett extraval. Marknaderna har rätt att vara oroliga, eftersom Rassemblement National/Nationella samlingen gick segrande ur den första valomgången, även om det gick något sämre än marknadens förväntningar. Den andra valomgången äger rum i helgen.

Det högerextrema partiets program för att öka statsskulden i en tid då landet borde gå i motsatt riktning är helt klart en farlig strategi. Många av de sektorer och aktier som har drabbats till följd av valet är dock mycket mindre exponerade mot potentiella politiska förändringar än vad investerarna kanske tror.

Franska banker har sett en del extrema aktiekursreaktioner, där BNP Paribas drabbades på ett betydande sätt. Det finns en genuin oro för ökade finansieringskostnader i takt med att de franska kreditspreadarna ökar. BNP:s exponering mot den franska marknaden är dock begränsad, och om något kan en ökad upplevd risk på de europeiska marknaderna skapa mer affärer för BNP när kunderna försöker säkra dessa risker på räntor och valutor.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Michael Field, CFA

Michael Field, CFA  är senior aktieanalytiker på Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar