Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Köpknapp (fallande) - 4265 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Fidelity Euro Cash Y-Acc-EUR
-
-2,3% 5,6% 5 407,7 2 594 Köpknapp
Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD
-1,1% 9,3% 13 065,5 4 397 Köpknapp
Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR
0,8% 6,8% 30 801,1 5 972 Köpknapp
Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR
-3,2% 7,1% 9 305,2 4 397 Köpknapp
Fidelity Glb MA Tact Mod Y-Acc-USD
1,2% 9,3% 3 101,9 7 560 Köpknapp
Fidelity Growth & Income Y-Acc-USD
2,2% 8,8% 1 088,8 7 634 Köpknapp
Fidelity European MultiAsset Inc Y..
1,6% 10,3% 7 338,3 6 596 Köpknapp
Fidelity Pacific Y-Acc-USD
5,9% 13,9% 17 339,1 9 383 Köpknapp
Fidelity India Focus Y-Acc-USD
6,3% 15,6% 18 226,3 9 466 Köpknapp
Fidelity China Focus Y-Acc-USD
9,3% 15,3% 38 174,6 9 215 Köpknapp
Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-U..
9,1% 13,2% 31 920,0 9 383 Köpknapp
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
14,6% 17,3% 51 982,3 9 047 Köpknapp
Fidelity Euro Blue Chip Y-Acc-EUR
6,8% 14,1% 4 886,5 9 299 Köpknapp
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USD
11,2% 12,8% 53 937,6 9 383 Köpknapp
Fidelity Iberia Y-Acc-EUR
9,5% 12,6% 4 711,2 9 383 Köpknapp
Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-E..
9,9% 13,9% 9 578,4 9 299 Köpknapp
Fidelity European Growth Y-Acc-EUR
8,3% 13,8% 77 371,6 9 047 Köpknapp
Fidelity American Diversified Y-Acc..
9,3% 14,1% 684,3 9 383 Köpknapp
Fidelity Thailand Y-Acc-USD
-3,8% 13,6% 2 928,0 9 550 Köpknapp
Fidelity Taiwan Y-Acc-USD
9,8% 11,4% 648,0 9 550 Köpknapp
Fidelity Singapore Y-Acc-USD
3,4% 12,4% 545,3 9 550 Köpknapp
Fidelity Malaysia Y-Acc-USD
-
3,0% 9,9% 667,3 9 550 Köpknapp
Fidelity Indonesia Y-Acc-USD
6,6% 14,3% 2 841,4 9 466 Köpknapp
Fidelity Greater China Y-Acc-USD
12,5% 15,1% 6 897,8 9 466 Köpknapp
Fidelity Australia Y-Acc-AUD
4,3% 13,5% 3 376,1 9 383 Köpknapp
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD
0,8% 11,1% 7 316,1 9 550 Köpknapp
Fidelity Global Infras Y-Acc-EUR
-
4,1% 11,1% 952,0 9 550 Köpknapp
Fidelity Switzerland Y-Acc-CHF
8,9% 11,8% 2 484,7 9 383 Köpknapp
Fidelity Nordic Y-Acc-SEK
7,9% 15,8% 4 110,9 9 383 Köpknapp
Fidelity Latin America Y-Acc-USD
8,8% 18,9% 921,9 9 383 Köpknapp
Fidelity Global Industrials Y-Acc-E..
6,6% 15,8% 77,3 9 550 Köpknapp
Fidelity United Kingdom Y-Acc-GBP
5,7% 16,2% 718,0 9 550 Köpknapp
Fidelity Global Health Care Y-Acc-E..
11,4% 12,6% 9 604,0 9 215 Köpknapp
Fidelity Global Property Y-Acc-USD
0,3% 13,5% 1 882,1 9 466 Köpknapp
Fidelity Global Financial Svcs Y-Ac..
7,9% 13,7% 10 463,4 9 215 Köpknapp
Fidelity Germany Y-Acc-EUR
8,4% 14,2% 8 547,2 9 215 Köpknapp
Fidelity Emerging Asia A-Dis-USD
6,5% 12,3% 10 507,0 16 366 Köpknapp
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc..
-2,2% 5,9% 24 492,3 3 399 Köpknapp
Fidelity Emerging Asia A-Dis-EUR
6,7% 12,5% 10 507,0 16 366 Köpknapp
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc..
-1,7% 6,2% 11 336,3 3 466 Köpknapp
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc..
-1,7% 6,1% 11 336,3 4 793 Köpknapp
Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR..
0,1% 6,8% 3 101,9 12 604 Köpknapp
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc..
-1,0% 7,6% 11 336,3 4 793 Köpknapp
Fidelity American Growth A-Acc-EUR..
-
6,9% 13,8% 7 241,9 16 129 Köpknapp
Fidelity Global Bond A-Acc-EUR H
-2,0% 6,1% 4 804,4 7 266 Köpknapp
Fidelity Pacific A-Acc-EUR
5,8% 14,0% 17 339,1 16 287 Köpknapp
Danske Invest Danish Mortgage Bd A..
-
-0,4% 2,2% 4 928,1 7 137 Köpknapp
Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD
1,2% 8,8% 48 118,1 5 972 Köpknapp
Fidelity US High Yield Y-Acc-USD
1,5% 10,1% 32 899,7 5 972 Köpknapp
Fidelity International Y-Acc-USD
6,6% 12,9% 17 857,9 9 131 Köpknapp