Öhman Företagsobligationsfond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
121,88 SEK
PPM-nummer
104786
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-08-20
ISIN
SE0001095506
Fondens startdatum
2003-12-30
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,02%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,1%
Sharpe Ratio 3 år
2,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Lars Kristian Feste
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med målsättning att ge investerare attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 2-4 år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,9%
3 månader 1,7%
1 år 2,4%
10 år 61,0%
15 år 56,9%
Sedan årsskiftet 3,5%
Sedan start 61,2%
Kursdatum: 2019-08-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
91,4%
Övrigt
33,4%
Kort ränta
-24,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31