SEB Asienfond ex-Japan

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
22,72 SEK
PPM-nummer
914945
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
SE0000984148
Fondens startdatum
1992-07-20
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,76%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
4,5%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Marie-Anne Meldahl
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Denna aktiefond placerar i Asien, exklusive Japan. Vi kan även investera i bolag som har minst hälften av sin verksamhet i, eller försäljning till, Asien exklusive Japan. Vi använder oss av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess under vilken vi försöker att identifiera bolag som har en kombination av hög kvalitet, gynnsam värdering och stabila kursrörelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,5%
1 vecka -1,9%
1 månad 1,3%
3 månader 4,5%
1 år 10,2%
10 år 100,8%
15 år 249,8%
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start 361,8%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Asien exkl Japan
98,2%
Övrigt
1,8%
Totalt är 97,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
21,4%
Finans
18,9%
Konsument, cyklisk
11,9%
Kommunikation
11,9%
Råvaror
8,0%
Industri
7,7%
Fastigheter
7,2%
Övrigt
13,0%
Totalt är 97,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,5%
Kort ränta
0,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31