SEB Obligation Flexibel D SEK - Lux utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
10,09 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2019-12-06
ISIN
LU0053968599
Fondens startdatum
1994-10-10
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,55%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,0
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
0,5
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Martin Lundvall
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. De finansiella instrumenten består huvudsakligen av obligationer och ränterelaterade instrument utfärdade i svenska kronor av företag, stater eller kommuner. Den genomsnittliga löptiden för portföljen varierar flexibelt inom intervallet 0 till 3 år. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,1%
3 månader -0,4%
1 år -0,1%
10 år 4,6%
15 år 20,4%
Sedan årsskiftet 0,0%
Sedan start 118,1%
Kursdatum: 2019-12-06
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
96,9%
Kort ränta
3,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31