Handelsbanken Företagsobligation

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
132,50 SEK
PPM-nummer
653501
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
SE0005993128
Fondens startdatum
2014-10-10
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,95%
Förvaltningskostnad
0,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Erik Gunnarsson
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond och har som mål att på lång sikt ge en avkastning som överträffar den svenska räntemarknaden. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor och euro, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget Investment Grade, dvs BBB-­ enligt Standard & Poor's eller lägst Baa3 enligt Moody's. Fonden kan dock högst placera sammanlagt upp till 30% i bolag under Investment Grade (ner till lägst BB-­ av S&P eller motsvarande Ba3 av Moody's) och i bolag utan kreditvärderingsbetyg. För företag utan kreditvärderingsbetyg görs en intern bedömning. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt till sju år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad -0,1%
3 månader -0,3%
1 år 2,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,0%
Sedan start 7,9%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
96,5%
Kort ränta
3,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31